ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 08 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

,

,

8 Απριλίου

,

628.—Ο Βυζαντινός Αυτοκράτωρ Ηράκλειος, μετά από πολλές και νικηφόρες νίκες κατά των Περσών, τους εξαναγκάζει να ζητήσουν ειρήνη με ευνοϊκότατους γιά την Αυτοκρατορία όρους. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 08 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 07 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

,

,

7 Απριλίου

,

529.—Ετέθη εν ισχύι ο καταρτισθείς υπό επιτροπής νομομαθών Ιουστινιάνειος κώδιξ (θεμελιώδες έργο τής Νομικής επιστήμης). Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 07 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

,

,

6 Απριλίου

,

648 π.X..—Καταγράφεται το φαινόμενο τής εκλείψεως ηλίου σε ποίημα τού λυρικού ποιητού Αρχιλόχου: «Χρημάτων ἄελπτον οὐδέν ἐστιν οὐδ᾽ ἀπώμοτον οὐδὲ θαυμάσιον, ἐπειδὴ Ζεὺς πατὴρ Ὀλυμπίων ἐκ μεσημβρίης ἔθηκε νύκτ᾽, ἀποκρύψας φάος  ἡλίου λάμποντος. ὑγρὸν δ᾽ ἦλθ᾽ ἐπ᾽ ἀνθρώπους δέος»· Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 05 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

,

,

5 Απριλίου

,

582.—Ημέρα Κυριακή τού Θωμά, απεβίωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Ευτύχιος. Ετάφη κάτω από την βάση τής Αγίας Τράπεζας τού Ναού των Αγίων Αποστόλων, δίπλα στα λείψανα τού Αποστόλου Ανδρέα, τού Ευαγγελιστή Λουκά και τού Αγίου Τιμοθέου. Επί των ημερών τής πρώτης Πατριαρχίας του, Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 05 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 04 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

,

,

4 Απριλίου

,

397.Απεβίωσε ο Άγιος Αμβρόσιος, επίσκοπος Μεδιολάνων. Ήταν ένας από τους πλέον διαπρεπείς επισκόπους τού 4ου αιώνα, συγκαταλέγεται δε ανάμεσα στους Διδασκάλους τής Εκκλησίας, μαζί με τον Αυγουστίνο, τον Ιερώνυμο και τον Γρηγόριο Α΄. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 04 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

,

.

3 Απριλίου

,

971.—Τὴν Μεγάλη Τρίτη, ὁ Αὐτοκράτορας Ἰωάννης Τσιμισκῆς μὲ τὸν στρατὸ του, αἰφνιδιάζοντας τοὺς Ῥώσους, ἔφτασε μπροστὰ στὰ τείχη τῆς βουργάρικης πρωτεύουσας Πραιστλάβα. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

,

,

2 Απριλίου

.

557.—Κατά το αυτό έτος, επί Αυτοκράτορος Ιουστινιανού, τρείς μεγάλοι σεισμοί έρχονται να πλήξουν την Βασιλεύουσα. Ο σημερινός ήταν αρκετά μεγάλος και καταστρεπτικός, έχοντας ως επίκεντρο την Προποντίδα. Εντός τού έτους θα ακολουθήσουν άλλοι δύο, πολύ χειρότεροι.   Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Ἑλληνικό Ἡμερολόγιο-Ἑλληνοϊστορεῖν