ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

,

,

15 Φεβρουαρίου

,

360.—Σαν σήμερα τελέστηκαν τα εγκαίνια τού πρώτου ναού τής Αγίας τού Θεού Σοφίας, τού οποίου η ανέγερσις άρχισε επί Μεγάλου Κωνσταντίνου και επερατώθη υπό τού υιού του, Κώνσταντος. Είχε σχήμα βασιλικής και αφιερώθη εις την Θείαν τού Θεού σοφίαν. Εις τούτον ανεγνώσθησαν τα πρακτικά τής Β΄ Οικουμενικής Συνόδου και από τού άμβωνός του εθριάμβευσεν ο Γρηγόριος Ναζιανζηνός, ο δε Ιωάννης ο Χρυσόστομος, κατεκεραύνωσε την σύζυγον τού Αρκαδίου, Ευδοξίαν. Μετά την εξορίαν τού Χρυσοστόμου, ο λαός τής Κωνσταντινουπόλεως, ως αναφέρει ο Παπαρρηγόπουλος : «ενόμισεν ότι το περιττόν να ίσταται όρθιον το θέατρον εκείνο τών απαραμίλλων τού χρυσορρήμονος πατρός τής Εκκλησίας άθλων, κατεπυρπόλησεν αυτόν» (20/6/404). Τον ναόν ανοικοδόμησε μετά ένδεκα έτη ο Αυτοκράτωρ Θεοδόσιος Β΄, μετά δε την εκ νέου πυρπόλησίν του, κατά την στάσιν τού Νίκα (532), εκτίσθη ο νέος ναός τής Αγίας Σοφίας υπό τού Ιουστινιανού.

438.—Δημοσιεύεται ο Θεοδοσιανός κώδιξ, με ημερομηνία ισχύος την 1η Ιανουαρίου 439. Περιελάμβανε με χρονολογική σειρά όλες τις αυτοκρατορικές διατάξεις και τα θεσπίσματα και σκοπό είχε την διευκόλυνση των δικαστικών στην αναζήτηση παλαιών διαταγμάτων και νόμων. Γιά τον λόγο αυτό, σύστησε το 435 δεκαεξαμελή επιτροπή, η οποία ολοκλήρωσε το έργο μέσα σε τρία χρόνια. Μέχρι την νέα κωδικοποίηση στα χρόνια τού Ιουστινιανού Α΄, χρησιμοποιήθηκε ως αποκλειστικό μέσο απονομής δικαίου.

.—Ο νεοπλατωνικός φιλόσοφος Πρόκλος αρχίζει να διδάσκει στην Αθήνα. Ο Πρόκλος (410-485) συνδύαζε την μεταφυσική με την Ευκλείδειο Γεωμετρία και ανήγαγε τον νεοπλατωνισμό στην πληρέστερη μορφή του. Θεωρείται ένας από τους τέσσερεις μεγαλύτερους Νεοπλατωνικούς φιλοσόφους, μαζί με τον Πλωτίνο, τον Πορφύριο και τον Ιάμβλιχο, υπήρξε δε από τους τελευταίους Σχολάρχες τής Ακαδημίας των Αθηνών, πριν κλείσει επί Ιουστινιανού. Η ζωή του ήταν λιτή, ασκητική σχεδόν, ήταν βαθύτατα θρησκευόμενος, εσωτεριστής, οραματιστής και φιλάνθρωπος, με σπουδαία κοινωνική δράση.

1772.—Ο εκ Μεσογείων Αττικής αρματολός Μητρομάρας, (Μητρολέκας), όστις έδρασε κατά την επανάστασιν τού Ορλώφ και εγένετο επί μακρόν διάστημα ο τρόμος των τούρκων, ευρίσκει τον θάνατον εις μάχην παρά την νησίδαν Αγκίστρι.

1819.—Στην Οδησσό, ανεβαίνει γιά πρώτη φορά το θεατρικό έργο τού Γεωργίου Λασσάνη «Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ Ο ΞΕΝΟΣ» στο οποίο έλαβε μέρος κι ο ίδιος ως ηθοποιός, υποδυόμενος τον ρόλο τού «Ξένου». Στην ίδια θεατρική παράσταση τον ρόλο τού θεού «Ερμή» υποδύθηκε ο Γιάννης Αβραμιώτης, και τής «Ελλάδος» ο Σπύρος Δρακούλης. Ο Λασσάνης, με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να εξωτερικεύσει και να καυτηριάσει τα μεγάλα μειονεκτήματα τής φυλής και τις διχόνοιες τού Γένους μας, τονίζοντας, πως, «δεν πρέπει να κάθονται με σταυρωμένα χέρια και να περιμένουν αδρανείς βοήθεια από τους ξένους. Αλλά, πως, θα πρέπει να στηριχτούν στις δικές τους μονάχα δυνάμεις και θυσίες.» Λόγω τής αυστηρής λογοκρισίας που τού έγινε την εποχή εκείνη, υπέγραψε το έργο του με το ψευδώνυμο Γοργίδας Λυσανίου. Το επώνυμο δήλωνε τον τόπο καταγωγής του, ενώ ο Γοργίδας δεν ήταν άλλος από τον άνθρωπο ο οποίος δημιούργησε τον Ιερό Λόχο κατά την αρχαιότητα. Αργότερα, ο μέγας Μακεδών Γ. Λασσάνης, υπήρξε ο δημιουργός και Διοικητής τού 1ου σύγχρονου Ιερού Λόχου που δοξάστηκε στο Δραγατσάνι. Αξίζει να σημειωθεί πως, στο τυπογραφείο, η ρωσική αστυνομία σε πολλά έργα του παραποιούσε κείμενα, έκοβε λέξεις και άλλαζε τους τίτλους…

1822.—Μετά την ανεπιτυχή πολιορκία τής Καρύστου, διαταγή τού Αρείου Πάγου κάλεσε τον Οδυσσέα Ανδρούτσο να αποσυρθεί.

.—Οι τρείς νησιωτικές μας μοίρες  τής Ύδρας, των Σπετσών και των Ψαρών, έμαθαν από τον Γκίκα Τσούπα ότι ο εχθρικός στόλος είχε φθάσει στον Κορινθιακό κόλπο, οπότε πλέοντας χωριστά, συναντήθηκαν σαν σήμερα μεταξύ Ζακύνθου και Ηλείας.

1826.—(13-15)«Συνεχὴς κανονιοβολισμὸς τοῦ Μεσολογγίου ὑπὸ Ἰμβραὴμ πασᾶ». Οι πολιορκητές τού Μεσολογγίου, ενεργούν δύο εφόδους οι οποίες καταλήγουν σε αποτυχία. Προκλήθηκαν όμως σοβαρές απώλειες και στις δύο πλευρές. Η πόλις κανονιοβολείται ακατάπαυστα.

1828.—(10-15/2) «Κατεδάφισις Τριπόλεως ὑπό Ἰμβραήμ πασᾶ».

1835.—Γεννιέται στην Ερμούπολη τής Σύρου, ο Δημήτριος Βικέλας (Μπικέλας), λόγιος και πρώτος πρόεδρος τής Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Από την πλευρά τού πατέρα του, είχε καταγωγή από μεγάλη εμπορική οικογένεια τής Βέροιας, στην Μακεδονία. Η μητέρα του Σμαράγδα, καταγόταν επίσης από την μεγάλη εμπορική οικογένεια Μελά (ήταν αδελφή τού συγγραφέα Λέοντος Μελά), και λόγω τής εξαίρετης γιά την εποχή μορφώσεώς της, διαμόρφωσε τον χαρακτήρα τού γιού της. Ο Δημήτριος, στην ηλικία των τεσσάρων ετών εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του, αρχικά στο Ναύπλιο και έπειτα στην Κωνσταντινούπολη. «Ὁ Δημήτριος Βικέλας ἦταν μία σημαντικὴ προσωπικότητα ἡ ὁποία συνέλαβε σημαντικὰ στὴν ἀναβίωση καὶ καθιέρωση τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων, καθὼς ἐπίσης καὶ στὴν καλλιέργεια τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς παιδείας. Ὡς λογοτέχνης ἄσκησε βαθιὰ καὶ καθοδηγητικὴ ἐπίδραση στοὺς νεωτέρους καὶ ὑπῆρξε μία προσωπικότητα μὲ εὑρεία πνευματικὴ καὶ κοινωνικὴ δράση. Πρωτοπόρος στὶς ἰδέες, ἄφησε ἕνα μεγάλο παιδαγωγικὸ καὶ ἐκπαιδευτικὸ ἔργο ἐνδιαφερόμενος ἰδιαιτέρως γιὰ θέματα ποὺ ἀφοροῦν τὴν ἀνθρώπινη καλλιέργεια, τὴν μόρφωση τῶν παιδιῶν καὶ τὴν ἀναγνώριση καὶ καταξίωση τοῦ δασκάλου. Ἤθελε γιὰ τὴν νέα γενιὰ τῆς πατρίδας του νὰ ὑπάρχῃ καλύτερη ἐκπαίδευση, διότι πίστευε ὅτι ἡ πρόοδος τῆς Ἑλλάδος ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ πνευματικὸ ἐπίπεδο τοῦ λαοῦ».

1851.—Ιδρύεται ειδικό στρατιωτικό σώμα, με την επωνυμία «Τάγμα των Αθανάτων», έχοντας ως στόχο την υποστήριξη των φυσικών δικαιωμάτων τα οποία καταπατούντο σε μεγάλα τμήματα ελληνικών χωρών υπό τουρκική κατοχή. Το στρατιωτικό τάγμα προήλθε από την μυστική εταιρεία των Ευαγγελιζομένων τής οποίας εμπνευστής και ιδρυτής υπήρξε ο εκ Μεσημβρίας τής Θράκης αξιωματικός, Αριστείδης Χρυσοβέργης. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι περισσότεροι των μυηθέντων, προήρχοντο από αλύτρωτες περιοχές τού Ελληνισμού, εκ των οποίων οι εννέα ήταν Θράκες.

1854.—Ο λοχαγός τού Ελληνικού Στρατού, Νικόλαος Λεωτσάκος, με την ανοχή τού υπουργού Στρατιωτικών, άνοιξε τις φυλακές Χαλκίδος και στρατολόγησε 250 καταδίκους, «διά να μετάσχη εις τον αγώνα προς απελευθέρωσιν τής Θεσσαλίας από τον τουρκικόν ζυγόν». (Ηπειροθεσσαλική εκστρατεία).

1862.—Σύμβαση μεταξύ τής ελληνικής κυβερνήσεως και τής Εθνικής Τράπεζας, γιά την σύναψη δανείου 1.500.000 δρχ. «δι’ ανοικτού λογαριασμού». Ως εγγύηση εγγράφεται υποθήκη επί τού εθνικού ελαιώνα τής Παρνασσίδος.

1864.Ο αρχαιολόγος και περιηγητής Περώ (Perrot), εκδίδει τις σημειώσεις του γιά την ανακάλυψη τής περίφημης επιγραφής (νόμου) τής Γόρτυνας, καθώς και λοιπά στοιχεία γιά την Κρήτη τής εποχής εκείνης. Η χρονολόγηση τής επιγραφής την τοποθετεί στο πρώτο ήμισυ τού 5ου αι. π.Χ.  και οι νόμοι γράφτηκαν σε δωρική διάλεκτο και βουστροφηδόν γραφή.

1866.—Η ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι υπεύθυνη γιά την εμφάνιση μιάς νέας βραχονησίδας πλησίον τής Θήρας.

1874.—Γεννιέται στην πόλη Σουλίνα τής Ρουμανίας, ο συγγραφέας, δημοσιογράφος και ποιητής, Ηλίας Βουτιερίδης. Αποφοίτησε από το τμήμα Φιλολογίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συνεργάσθηκε με το Ελληνικό Προξενείο Θεσσαλονίκης και στην συνέχεια αρθρογράφησε στην εφημερίδα Σκριπ. Κατά την διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων και τής Μικρασιατικής Εκστρατείας, ήταν ανταποκριτής τής εφημερίδας Πατρίς. Ασχολήθηκε επίσης με την ποίηση, την πεζογραφία, την λογοτεχνική μετάφραση, το δοκίμιο και την μελέτη τής νεοελληνικής λογοτεχνίας.

1878.—Επαναστατικαί ομάδες, εις ας συμμετέχουν και φοιτηταί τού Πανεπιστημίου, υπό τον καθηγητήν Ν. Νικολαΐδην, αποκρούουν δι’ όλης τής ημέρας, τας εναντίον τής Μακρυνίτσας (Πήλιον) επιθέσεις 4.000 πεζών τούρκων, μετά 2 ιλών ιππικού και 2 πυροβόλων. Εις την μάχην έλαβον μέρος και πολλαί γυναίκες τής Μακρυνίτσας. Εκ τούτων, διεκρίθη διά την ανδρείαν και την τόλμην της, η Μαργαρίτα Μπασδέκη Μαλιούφα.

1887.—Απεβίωσε σε ηλικία πενήντα ετών ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, Ιωακείμ ο Δ΄. Γεννήθηκε στις 5 Ιουλίου 1837 στην Καλλιμασιά Χίου, και το κοσμικό του όνομα ήταν Νικόλαος Κρουσουλούδης. Στον θώκο τού Πατριαρχείου υπηρέτησε από την 1η Οκτωβρίου 1884 μέχρι τις 14 Νοεμβρίου 1886, οπότε και παραιτήθηκε εξ αιτίας τής  φυματιώσεως που τον βασάνιζε από το 1883.

1894.—Στα πλαίσια των «σταφιδικών», πραγματοποιήθηκε εκ νέου ειρηνικό συλλαλητήριο, κατά το οποίο συντάχθηκε επιστολή προς τον Βασιλέα γιά την τακτοποίηση των φόρων. Η επιστολή υπογράφηκε από τους: Ζώη Πολυζογόπουλο, Ιωάννη Λιούρδη, Δ. Καστόρχη, Χρήστο Παπαδόπουλο, Φ. Αρμυριώτη, Α. Αθανασιάδης και Σ. Μπαντούνα. Παρ’όλα αυτά, η αδιαφορία τής κυβερνήσεως συνεχίστηκε. Ακολούθησαν και άλλες συγκεντρώσεις, μικρότερης σημασίας. 

1905.—Αιματηρές προεκλογικές συμπλοκές σε Τρίκαλα και Θεσσαλία. Δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες είναι τα θύματα.

.—Συμμορία βουργάρων εισβάλλει στο χωριό Κουμανίτς τής Καστοριάς, απαγάγει και κατακρεουργεί τον προύχοντα Μιχαήλ Πετρόζη. Οι βούργαροι συνεχίζουν την τρομοκρατία στην Μακεδονία με ανηλεείς σφαγές αμάχων.

1906.—Μετά από έντεκα ημέρες βιαιοπραγιών, λεηλασιών αλλά και κρατικής τρομοκρατίας εναντίον των Ελλήνων τής Ρουμανίας, σημειώνεται ύφεση στους διωγμούς.

1907.—Διατίθεται δωρεά 6.000.000 δραχμών γιά τον εξωραϊσμό τού χώρου περί την Ακρόπολη και το Θησείο. Δωρητής ένας από τους μεγαλύτερους εθνικούς ευεργέτες τής Ελλάδος, ο Μαρίνος Κοργιαλένιος. Ακόμα και μετά τον θάνατό του, φρόντισε να αφήσει ένα τεράστιο γιά την εποχή ποσό, υπέρ κοινωφελών σκοπών στην Κεφαλλονιά και στην Αθήνα.

1911.—Στην χώρα μας, ο εισηγητής τής Επιτροπής Αναθεωρήσεως τού Συντάγματος, Κωνσταντίνος Ρακτιβάν, εισηγείται τα 17 πρώτα άρθρα τού νέου Συντάγματος, βάσει σχετικής εκθέσεως τής Επιτροπής.

1912.—Ο νέος οργανισμός τού στρατού τέθηκε σ’ εφαρμογή, και, μεταξύ άλλων, συγκροτήθηκε η πρώτη μεγάλη Μονάδα Ιππικού στην Ελλάδα, η περίφημη Ταξιαρχία Ιππικού που αργότερα θα διαπρέψει σε όλα τα μέτωπα.

1913.—Στο μέτωπο τής Ηπείρου, το Ελληνικό πυροβολικό σφυροκοπεί τις τουρκικές θέσεις τού Μπιζανίου.

.—Οι Ιταλοί, αφού έπαυσαν τον από τα χρόνια τής τουρκοκρατίας εκλεγμένο δήμαρχο Ρόδου, Σάββα Παυλίδη, μαζί με τον δημογέροντα Σπυρίδωνα Παρασκευά, τους επιβιβάζουν σε πλοίο και τους εξορίζουν από τον τόπο τους. Με αυτήν την σειρά απελάσεων, πέτυχαν στο να αποδεκατιστεί κάθε Ελληνική Αρχή στο νησί.

1915.—Σε ενέδρα που έστησαν οι Πόντιοι οπλαρχηγοί Πατμάν Ανέστης και Παντελής Αναστασιάδης με τους αντάρτες τους, εξόντωσαν συμμορία ατάκτων τούρκων υπό τον Χοκέλ Αγά. Αυτός κατατρομοκρατούσε με την ενθάρρυνση των Αρχών το κεφαλοχώρι Πεγιουκλί και τα γύρω χωριά. Ο Χακέλ αγάς κατάφερε να διαφύγει, αλλά η συμμορία του διαλύθηκε με απώλεια τεσσάρων σκυλιών. Οι πρώτες μικρές ένοπλες ποντιακές ομάδες, ήδη από το φθινόπωρο τού 1914, έγιναν αρκετά απειλητικές γιά τους τούρκους. Στις αρχές τού 1915, οι εστίες ένοπλης αντιστάσεως πύκνωσαν σε ολόκληρο πλέον τον Πόντο, με πιό δραστήριες τις περιοχές τής Σαμψούντας, τής Πάφρας, και τής Σάντας. Τα ονόματα των καπετάνιων Βασίλακα (Βασίλη Ανθόπουλου), Ευκλείδη (Ευκλείδη Κουρτίδη), Παντέλ αγά (Παντελή Αναστασιάδη), και Αναστάσιου Παπαδόπουλου, είχαν γίνει θρύλος. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, με ελάχιστο οπλισμό και πυρομαχικά, υπό σκληρές καιρικές συνθήκες, χωρίς οργανωμένα καταφύγια, κατάφεραν με όσες δυνάμεις διέθεταν να προστατεύσουν τα γυναικόπαιδα των περιοχών τους από τις επιθέσεις των τούρκων. Στην πρώιμη φάση τού αγώνα τους, και πριν το 1916, οι ομάδες τους αποτελούντο από πέντε έως οκτώ το πολύ άνδρες, με κύριο σκοπό την προστασία των περιοχών τους.

1920.—Στο μέτωπο τής Μικράς Ασίας συνάπτονται μικροσυμπλοκές και μάχες περιπόλων.

.—Απονέμεται ο βαθμός τού ναυάρχου στον υποναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη. 

1921.—Σε ολόκληρο το μέτωπο τής Μικράς Ασίας γίνεται δράση περιπόλων και επίθεση ατάκτων τούρκων εναντίον Ελλήνων.

1922.—Στο μέτωπο Μικράς Ασίας γίνεται δράση περιπόλων.

1923.—Έξι ημέρες μετά την άρση τού αποκλεισμού από τους τούρκους στο λιμάνι τής Σμύρνης, οι Σύμμαχοι αποφασίζουν να αποσύρουν τα πολεμικά πλοία τους από την Σμύρνη.

1925.—Μετά την πρωτοφανή απόφασή τους να θεωρήσουν ανταλλάξιμο τον Οικουμενικό Πατριάρχη και να τον απελάσουν, οι τούρκοι προχωρούν σε απελάσεις και άλλων Ιεραρχών από την Κωνσταντινούπολη.

1926.—Το καθεστώς τής χώρας διατάσσει την οριστική παύση των εφημερίδων “Δημοκρατία” και “Αθήναι”.

1934.—Σε έγγραφό του προς την Ιταλική κυβέρνηση, ο φασίστας διοικητής Ρόδου Μάριο Λάγκο γνωστοποιεί την «πρόθεση πολλών Ροδίων» να υπηρετήσουν στον ιταλικό στρατό. Δεν ξεπερνούσαν τους δέκα σε αριθμό.

1937.—Αρχίζει στην Αθήνα Βαλκανικό Συνέδριο υπό την αιγίδα τού κυβερνήτη Μεταξά.

1941.—Οι Ελληνικές δυνάμεις τού μετώπου, διά τής 5ης Μεραρχίας (Μεραρχία Κρητών), επιτίθενται εναντίον των Ιταλών και καταλαμβάνουν την ράχην Μερτζικόρτζανη – ύψωμα Πούντα Νορντ (υψοδ. 1647) – υψομ. 1260 – 1178 – χωριό Μαριτσάϊ – χωριό Άρτζα Ντι Μέντζο τής περιοχής Τρεμπεσίνας.

.—Την ίδια ημέρα το Ι Τάγμα τού 39 ΣΠ (ΙΙ Μεραρχία) καταλαμβάνει την κορυφή 1723 του υψώματος Γκόλικο.

.—Η ιταλική αεροπορία εβομβάρδισε την Ζάκυνθο.

1942.—Στο Φόρεϊν Όφιςς, με την παρουσία τού Άντονυ Ήντεν, των βασιλέων Ελλάδος Γεωργίου Β΄ και Γιουγκοσλαβίας Πέτρου, υπογράφηκε το σύμφωνο Βαλκανικής Ενώσεως από τον πρωθυπουργό τής Ελλάδος Εμμανουήλ Τσουδερό και τον πρωθυπουργό τής Γιουγκοσλαβίας Σλόμπονταν Γιοβάνοβιτς. Το σύμφωνο προέβλεπε στενή συνεργασία των βαλκανικών κρατών, ιδιαίτερα σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, άμυνας και οικονομίας.

1944.—Τραγικό αεροπορικό δυστύχημα πάνω από την Ματαριά τής Αιγύπτου, όταν κατά την εκτέλεση ασκήσεων κλειστού σχηματισμού μάχης, το αεροσκάφος τής 13ης Μοίρας Ελαφρού Βομβαρδισμού με χειριστή τον Μαρμαρά Αναστάσιο και συνεπιβάτη τον Φιλιππίδη, συγκρούστηκε με άλλο τύπου Μπάλτιμορ, τού ίδιου σχηματισμού. Ο χειριστής διασώθηκε εγκαταλείποντας το αεροσκάφος με αλεξίπτωτο, ο Φιλιππίδης όμως κάηκε μαζί με το αεροσκάφος κατά την πρόσκρουσή του στο έδαφος. Στο ίδιο ατύχημα, σκοτώθηκαν επίσης οι Ασανάκης Θεοδόσιος και Πέτρος Στρούμπος.  http://www.pasoipa.org.gr/ 

1945.—Ο Ιερός Λόχος αντικαθιστά την περίπολό του στην Νίσυρο.

1951.—Η ξεκάθαρη απάντηση τού Άγγλου υφυπουργού Εξωτερικών γιά την επίσημη θέση τής Ελληνικής κυβερνήσεως στο ζήτημα τής Κύπρου (βλ.14/1), την εξέθεσε στα μάτια τού Έθνους, και ο τότε πρωθυπουργός Σοφοκλής Βενιζέλος αναγκάστηκε να δηλώσει στις 15/2/51 μέσα στην ελληνική Βουλή, ότι «πάντα υπάρχει ελληνική αξίωση γιά την Κύπρο».

1952.—Το Στρατοδικείο Αθηνών συνέρχεται γιά νέα δίκη εναντίον τού Νικόλαου Μπελογιάννη και άλλων τεσσάρων συνεργατών του, με την κατηγορία κατασκοπείας. Την 1η Μαρτίου, η απόφαση θα είναι καταδικαστική γιά όλους. Μεταξύ των κατηγορουμένων ήταν και ο Τάκης Λαζαρίδης ο οποίος λόγω τού νεαρού τής ηλικίας του τελικά δεν εκτελέστηκε. Προερχόμενος από οικογένεια με κομμουνιστική ιδεολογία, θα υπέθετε κανείς ότι θα σταδιοδρομούσε στους κόλπους τής Αριστεράς. Όμως διάλεξε άλλον δρόμο. Σε άρθρο του, έγραψε ότι οι οπαδοί τής αριστεράς νόμιζαν ότι πολεμούσαν γιά υψηλά ιδανικά, ενώ στην πραγματικότητα έδιναν την ζωή τους γιά την προώθηση των στόχων τής σοβιετικής εξωτερικής πολιτικής. Ο Τάκης Λαζαρίδης έγραψε τα βιβλία: «Ευτυχώς ηττηθήκαμε σύντροφοι», και το «Αναγκαστική Προσγείωση». Με το δεύτερο απαντά σε ερωτήματα που προέκυψαν μετά την κυκλοφορία τού πρώτου, το οποίο εκδόθηκε πριν ακόμη καταρρεύσει ο «υπαρκτός σοσιαλισμός». Κι ενώ η Αριστερά εθελοτυφλεί ( ; ) και ποτέ δεν τόλμησε να αναρωτηθεί ειλικρινά τί θα συνέβαινε αν επικρατούσε, ο Τάκης Λαζαρίδης είχε το θάρρος και την ειλικρίνεια να το τολμήσει.

1956.—Σαν σήμερα απεβίωσε πλήρης ημερών ο φλογερός πατριώτης Μακεδονομάχος, διδάσκαλος, Πράκτορας και Οπλαρχηγός στα δύσκολα χρόνια και κατόπιν ιερέας, Διονύσιος Παπαχριστοδούλου. Είχε γεννηθεί στην Έδεσσα το έτος 1882. Με την λήξη τού ένοπλου Μακεδονικού αγώνα, ο Διονύσιος Παπαχριστοδούλου επέστρεψε στην γενέτειρά του την Έδεσσα, όπου στην συνέχεια χειροτονήθηκε ιερέας. Στην Έδεσσα συνέχισε την προσφορά του προς την Πατρίδα και ευτύχησε να δει την Μακεδονία, γιά την οποία έδωσε τόσο πολλά, ελεύθερη και να αφήσει άξιους απογόνους τους τρεις υιούς του, οι οποίοι συνέχισαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους προς το Έθνος, σ’ όλους τους άλλους πολέμους που έγιναν μέχρι την μέρα πού άφησε ο ίδιος την τελευταία του πνοή.

1960.—Κοιμήθηκε σε ηλικία 91 ετών, ο Όσιος Άνθιμος ο Βαγιάνος ο εν Χίω. Υπήρξε χαρισματικός ποιμένας, εφημέριος στο Λεπροκομείο τού νησιού και ιδρυτής τού μεγαλοπρεπούς Ιερού Παρθενώνα τής Παναγίας Βοηθείας Χίου.

1964.—Η Βρετανία και η Κύπρος προσφεύγουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας τού Ο.Η.Ε. μετά τις τουρκικές προκλήσεις στην περιοχή.

.—Οι Η.Π.Α. θέτουν σε κατάσταση ετοιμότητας τις μονάδες τού 6ου Στόλου και συγχρόνως διαμηνύουν σε Ελλάδα και τουρκία ότι δεν θα ανεχθούν καμμιά επέμβασή τους στην Κύπρο (!..)

1971.—Καταργούνται οι λαϊκές αγορές τής Κυριακής, έπειτα από απόφαση τής Ιεράς Συνόδου.

1979.—Ο πρόεδρος τής ΕΔΑ, Ηλίας Ηλιού, προτείνει συνάντηση όλων των ηγετών των πολιτικών κομμάτων με στόχο την πάταξη τής τρομοκρατίας.

1980.—Οι αμβλώσεις στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία, φθάνουν τις 300.000 τον χρόνο. Σχεδόν 30 χρόνια μετά, σε έρευνα τού 2016, η κατάσταση δεν άλλαξε. Σύμφωνα με στοιχεία τού Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας, ο συνολικός αριθμός υπολογίζεται ότι ανέρχεται στις 300.000 ετησίως, εκ των οποίων οι 40.000 πραγματοποιούνται από κορίτσια κάτω των 18 ετών. Ειδικά στις εφηβικές ηλικίες, με τον μέσο όρο τής ενεργούς σεξουαλικής ζωής να έχει κατέβει στα 15,5 χρόνια, τα ποσοστά των αμβλώσεων είναι αυξημένα. Κι’ ενώ η νεολαία βομβαρδίζεται από παντού με μηνύματα γύρω από το σεξ (από τις ταινίες και τα μουσικά βίντεο μέχρι τις διαφημίσεις καταναλωτικών προϊόντων), δεν υπάρχει η σωστή ενημέρωση γιά τις συνέπειες τής πράξης και γιά την προστασία από αυτές. Όπως σωστά το θέτει ο πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, «εδώ είναι η υποκρισία τού ανθρωπιστικού πολιτισμού μας· εδώ είναι η υποκρισία! ‘’Όλοι έτσι πρέπει να κάνουν’’· αλλά όταν έρθει ο καρπός, τότε τρέχουμε να το ρίξουμε το παιδί, γιατί… ‘’τί θα πει ο κόσμος!’’ Τύφλα, κόσμε! υποκριτή, κόσμε!… Από τη μιά σπρώχνεις τους νέους και λες ότι πρέπει να συνευρεθούν οι νέοι, αλλά από την άλλη γιατί δεν δέχεσαι και τον καρπό;…[ ] Κι έτσι, από τη μιά ακολουθούμε την συμβουλή τού κόσμου και τα λοιπά, και από την άλλη τρέχουμε να κάνουμε την έκτρωση. Είδατε ασυνέπεια;» Προς επίρρωση τον λόγων τού πατέρα Αθανάσιου στα περί υποκρισίας, στις 13/1/2020 η απόφαση τού υπουργού Μεταφορών και Υποδομών τής κυβερνήσεως τής ‘’Νέας Δημοκρατίας’’ Κώστα Καραμανλή, απέδειξε ότι έχει επικρατήσει ο σκοταδισμός και ο μεσαίωνας. Διότι ενώ τα διάφορα κινήματα τής Νέας Τάξης Πραγμάτων γιά την δήθεν απελευθέρωση των γυναικών και το ‘’δικαίωμά’’ τους στο σώμα τους, διαδίδουν ελεύθερα και όπου θέλουν τα προτάγματά τους, ο Κώστας Καραμανλής διέταξε να κατέβουν άμεσα αφίσες μιάς σεμνής εκστρατείας κατά των αμβλώσεων, οι οποίες προβάλλονταν στο Μετρό Αθηνών. Αιτιολογία τού υπουργού; «Στρέφονται εναντίον ενός απολύτως κατοχυρωμένου και αναμφισβήτητου δικαιώματος των γυναικών»…

1982.—Ξεχασμένη παντελώς από την Πολιτεία αλλά περιτριγυρισμένη από πολλούς φίλους, συμπολεμιστές αλλά και από τους ευεργετηθέντες της, έφυγε απ’ αυτόν τον κόσμο πλήρης ημερών (σε ηλικία 93 ετών), η ηρωίδα, Καλλιόπη Λύκα. Η αείμνηστος Καλλιόπη Λύκα, υπήρξε πρότυπο Ελληνίδος. Σύζυγος ήρωα, μητέρα ήρωα, στοργική νοσοκόμα στο πλευρό τού τραυματία και λέαινα στην μάχη!

.—Γιά την αντιμετώπιση τού νέφους στο κέντρο τής Αθήνας, αποφασίζεται η εφαρμογή κλιμακωτού ωραρίου στην αγορά και η εναλλάξ κυκλοφορία των αυτοκινήτων (μονά-ζυγά).

1991.—Το Ξηρόμερο Αγρινίου συγκλονίζεται από ένα στυγερό έγκλημα. Εβδομηνταενάχρονος ψυχοπαθής, μετά από λογομαχία, δολοφόνησε δύο γυναίκες, δύο μικρά κοριτσάκια και άλλη μία κοπέλα 22 ετών.

1993.—Έκρηξη βόμβας στον Πειραιά, στα γραφεία τής ναυτιλιακής εταιρίας «Golden Union Shipping», ιδιοκτησίας τού εφοπλιστή Θ. Βενιάμη, δύο πλοία τού οποίου είχαν ναυαγήσει με αποτέλεσμα 36 νεκρούς. Οι επιθέσεις αποδόθηκαν στις συνεργαζόμενες (πλέον) τρομοκρατικές οργανώσεις, «ΕΛΑ» και «1η ΜΑΗ».

1996.—Το Ευρωκοινοβούλιο εγκρίνει ψήφισμα με το οποίο επιρρίπτει την ευθύνη τής κρίσης των Ιμίων στην τουρκική πλευρά…

1998.—Ο Γλαύκος Κληρίδης κερδίζει τον δεύτερο γύρο των εκλογών στην Κύπρο, με την στήριξη των Ρολάνδη, Βασιλείου, Γαλανού και Κουτσού, και ανανεώνει γιά δεύτερη πενταετία την θητεία του ως Πρόεδρου τής Κυπριακής Δημοκρατίας. Επτά ήταν οι υποψήφιοι των προεδρικών εκλογών τού 1998, οι οποίες, γιά άλλη μία φορά ήταν υπόθεση δύο γύρων, στις 8 και 15 Φεβρουαρίου.  Γιά πρώτη φορά δικαίωμα ψήφου είχαν οι πολίτες τής Δημοκρατίας που συμπλήρωσαν το 18ο έτος τής ηλικίας τους, ενώ πέντε νέα εκλογικά κέντρα  στήθηκαν γιά να μπορέσουν να ψηφίσουν και οι εγκλωβισμένοι στα κατεχόμενα.

1999.—Ο ηγέτης του κουρδικού P.K.KΑμπντουλάχ Οτσαλάν, αναχώρησε από την ελληνική πρεσβεία στην Κένυα, αλλά συνελήφθη από Κενυάτες και παραδόθηκε στους τούρκους διώκτες του. Σε συνέντευξή του, ο Σάββας Καλεντερίδης είπε ότι οι αρμόδιοι τής C.I.A., υπέγραψαν συμφωνία με την Μ.Ι.Τ. γιά να παραδοθεί ο Οτσαλάν υπό τον όρο να μην απαγχονιστεί. Αυτή ήταν μία συμφωνία που έγινε μεταξύ Η.Π.Α. και τουρκίας.

2011.—Ημερομηνία θανάτου τού δεξιοτέχνη τού μπουζουκιού και τραγουδοποιού, Γιάννη Καραμπεσίνη. Την αγάπη του γιά το μπουζούκι «κόλλησε» από τον Μανώλη Χιώτη, στου οποίου την κηδεία είπε το τελευταίο αντίο παίζοντας το «Ηλιοβασιλέματα». Συνεργάστηκε με πολλούς καλλιτέχνες της εποχής και συμμετείχε ως ερμηνευτής σε κινηματογραφικές ταινίες.

2016.—Το Μέγαρο Μαξίμου, με επίσημη ανακοίνωση προέβη στην παραδοχή ότι πράγματι το αεροσκάφος (Embraer) που μετέφερε τον πρωθυπουργεύοντα Α. Τσίπρα και την αποστολή που τον συνόδευε στο Ιράν, δεν προσγειώθηκε γιά ανεφοδιασμό στην Ρόδο, επειδή η τουρκία δεν δέχθηκε το σχέδιο πτήσεως που τής υποβλήθηκε. Το αρχικό σχέδιο πτήσεως προέβλεπε στάθμευση στην Ρόδο γιά ανεφοδιασμό και στην συνέχεια πτήση, μέσω τουρκίας-Συρίας, με προορισμό το Ιράν. Η τουρκία δεν το ενέκρινε (!..) λόγω τού ότι το αεροσκάφος ήταν στρατιωτικό και υπαγόταν στο Υπ. Εθνικής Άμυνας και ως εκ τούτου δεν μπορούσε να πάει στην Ρόδο η οποία θεωρείται από την Άγκυρα «αποστρατιωτικοποιημένη» ζώνη. Αποτέλεσμα ήταν να καταρτιστεί νέο σχέδιο πτήσεως το οποίο δεν συμπεριελάμβανε τον εναέριο χώρο τής τουρκίας και το αεροπλάνο με δύο επί πλέον ώρες πτήσεως πέρασε νοτίως τής Κύπρου, στην συνέχεια πάνω από την Αίγυπτο, την Ιορδανία και την Σαουδική Αραβία γιά να προσγειωθεί στο Ισφαχάν…

2018.—Υπόθεση ‘’Νοβάρτις’’. Σαν σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς κατέθεε μήνυση κατά των Αλέξη Τσίπρα, Δημ. Παπαγγελόπουλου, Ελένης Τουλουπάκη (Εισαγγελέως Εγκλημάτων Διαφθοράς), Χρήστου Nτζούρα (Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών), Στυλιανού Μανώλη (Αντεισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών) και κατά των δύο από τους τρείς προστατευόμενους μάρτυρες υπό την κωδική ονομασία «Αικατερίνη Κελέση» και «Μάξιμος Σαράφης».

2019.—Στον απόηχο των σοβαρότατων αποκαλύψεων και των συλλήψεων γιά το κύκλωμα τής «μαφίας των φυλακών Κορυδαλλού», συνεχίστηκε σαν σήμερα η δίκη γιά την εν ψυχρώ δολοφονία τού ποινικολόγου Μιχάλη Ζαφειρόπουλου από τους δύο μισθωμένους αλβανούς, Κλοντιάν Λεκοτσάι και Ιμπραχίμ Μπραχιμαί. Κατόπιν προτάσεως τού εισαγγελέα τής έδρας, το δικαστήριο διέκοψε την δίκη γιά την 1η Μαρτίου, προκειμένου ο συνήγορος τού ενός εκ των δύο κατηγορουμένων να ενημερωθεί επί τής δικογραφίας. Ο Μιχάλης Ζαφειρόπουλος ήταν δικηγόρος υπερασπίσεως τού Αριστείδη Φλώρου στην υπόθεση σκάνδαλο των εταιριών Energa – Hellas Power, και οι δύο αλβανοί δολοφόνοι είχαν σκοπό να εκβιάσουν τον Φλώρο μέσω τού δικηγόρου του, έχοντας ως όπλο εκβιασμού καταθέσεις οι οποίες θα επιβάρυναν επί πλέον την θέση τού Φλώρου.

.—Σαν σήμερα, ο συγγραφέας, ιστορικός, μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Ιδρύματος Κοινωνικής Ιστορίας τού 20ου αιώνα, Karl-Heinz Roth, έλαβε μέρος στην εκδήλωση παρουσιάσεως τού βιβλίου του με τίτλο: «Η οφειλή των επανορθώσεων: υποθήκες τής γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα και την Ευρώπη». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης και στο πλαίσιο συνεντεύξεως Τύπου που παραχωρήθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης, ο συγγραφέας είπε μεταξύ άλλων: «Η ναζιστική Γερμανία διέπραξε φοβερά εγκλήματα κατά τής ανθρωπότητας στην Ελλάδα, και λεηλάτησε μεθοδικά την Ελληνική Οικονομία και συνεπώς οφείλει να πληρώσει επανορθώσεις και αποζημιώσεις, αυτή η οφειλή βασίζεται στο διεθνές δίκαιο. Οφείλει η Γερμανία να πληρώσει, οφείλει να το αποδεχθεί και να ξεκινήσει άμεσα διαπραγματεύσεις γιά να βρεθεί μία λύση γιά την διευθέτηση τού ζητήματος αυτού. Σύμφωνα με υπολογισμό μας, οι Ελληνικές αξιώσεις ανέρχονται στο ποσό των 190 δις ευρώ που πρέπει να πληρωθούν, και οι πολίτες, τα κινήματα, στην Ελλάδα και στην Γερμανία πρέπει να ασκήσουν πίεση στην Γερμανία προκειμένου να επιτευχθεί αυτό το δίκαιο αίτημα».

Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»
Βασική πηγή: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση