ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 24 ΜΑΡΤΙΟΥ

,

14-12-2014

24 Μαρτίου

,

717.—Ο Λέων Γ΄ εισέρχεται στην Πόλη κατόπιν συνεννοήσεως με τον Πατριάρχη και την Σύγκλητο, αφού πρώτα αιχμαλώτισε τον γιό τού Θεοδοσίου. Ακολούθησε η στέψη του στην Αγία Σοφία ως Αυτοκράτορα. 

1078.—Εκθρόνιση τού Αυτοκράτορα Μιχαήλ Ζ΄ Δούκα. Στον θρόνο ανέρχεται ο Νικηφόρος Γ΄ Βοτανειάτης. Μετά την ήττα τού Ματζικέρτ, οι πολιτικοί αντίπαλοι τού Ρωμανού Δ΄ Διογένη φρόντισαν να τον φυλακίσουν και τυφλώσουν, αθετώντας τον λόγο τους και ανεβάζοντας στον θρόνο τον άβουλο και μαλθακό Μιχαήλ Ζ΄ Δούκα. Ο σελτζούκος Αρπ Αρσλάν, βρήκε τότε αφορμή να αθετήσει την συμφωνία παύσεως επιθέσεων που είχε κάνει με τον Ρωμανό και ο διάδοχός του, Μαλήκ Σαχ, συνέχισε με νέες επιδρομές εναντίον τής Αυτοκρατορίας. Παράλληλα, η εντελώς λανθασμένη εσωτερική και εξωτερική πολιτική, οδήγησε τους υπηκόους τής Αυτοκρατορίας στα όρια τού λιμού. Ο στρατός, με την δικαιολογία τής οικονομίας και των περικοπών, αποδυναμώθηκε ακόμη περισσότερο. Η πλήρης ανεπάρκεια τού Μιχαήλ Ζ΄ οδήγησε σε στασιασμό τον Ιούλιο τού 1077 από τον Νικηφόρο Βοτανειάτη, έναν ηλικιωμένο στρατηγό, ο οποίος κατάφερε με την βοήθεια και των Σελτζούκων, να αναρριχηθεί στον θρόνο το 1078, ενώ ο Μιχαήλ Ζ΄ θα καρεί μοναχός και θα αποχωρήσει.

1284.—Απεβίωσε ο βασιλιάς τής Κύπρου Ούγος Γ΄ τού Οίκου των  Λουζινιάν. Επί βασιλείας του,  η Λεμεσός δέχθηκε επίθεση το 1271 από τους Μαμελούκους, η οποία όμως απέτυχε. Προσπάθησε να ενώσει τις χριστιανικές δυνάμεις τής Παλαιστίνης γιά την αντιμετώπιση των Μεμελούκων, αλλά τον πρόλαβε ο θάνατος.

1449.—Οι τούρκοι καταλαμβάνουν την Άρτα. Όταν το 1479 έπεσε και η Βόνιτσα, ήλθε το τέλος τού Δεσποτάτου τής Ηπείρου και ολόκληρη η Ήπειρος υποδουλώθηκε στους τούρκους. Σε ορισμένες περιοχές δόθηκαν προνόμια χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο απάνθρωπος τουρκικός ζυγός έγινε υποφερτός. Σε όλο αυτό το διάστημα ξέσπασαν επαναστατικά κινήματα όπως τού Κροκόνδειλου Κλαδά, τού επισκόπου Τρίκκης Διονυσίου, τού Κατσαντώνη στις αρχές τού 1800, τού 1821, 1854, 1881, που πνίγηκαν στο Ελληνικό αίμα, μέχρι το 1912-13, όπου απελευθερώθηκε μέρος τής Ηπείρου, με ένα τμήμα της να παραμένει έως σήμερα υπό κατοχή.

1455.—Πεθαίνει ο ανθέλλην πάπας Νικόλαος Ε΄. Μεταξύ άλλων, είχε αρνηθεί κάθε βοήθεια κατά την πολιορκία και Άλωση τής Πόλεως.

1657.—Ήταν Σάββατο τού Λαζάρου, όταν οι τούρκοι κρέμασαν τον Πατριάρχη Παρθένιο Γ΄ στην Καγκελωτή πύλη Παρμάκ-καπού. Ο φωτισμένος Πατριάρχης, πριν πάρει την θέση τού Παρθένιου Β΄ ήταν αρχιερέας στην Χίο, ενώ, ως ποιμενάρχης ανέπτυξε με ζήλο την ελληνική παιδεία. Μία επιστολή του έπεσε στα χέρια των Αγαρηνών, οι οποίοι θεώρησαν το περιεχόμενό της επαναστατικό. Το σώμα του παρέμεινε τρείς ημέρες στην αγχόνη και κατόπιν το πέταξαν στην θάλασσα. Το παρέλαβαν όμως κάποιοι χριστιανοί, και με ευλάβεια το ενταφίασαν. Ο άγιος καταγόταν από την Μυτιλήνη.

1688.—Τα συμμαχικά υπό τον Μοροζίνι στρατεύματα, διατάσσονται να εγκαταλείψουν την πόλη των Αθηνών. Πριν όμως φύγουν, ο Μοροζίνι αποφασίζει να στείλει ως τρόπαια στην πατρίδα του τον Ποσειδώνα και το ζευγάρι αλόγων τού Δυτικού αετώματος, μαζί με την Άπτερο Νίκη. Δυστυχώς γιά τον παγκόσμιο πολιτισμό, κατά την μεταφορά τους τα αριστουργήματα έπεσαν και συνετρίβησαν (…)

1805.—Μία καταγγελία από την Μεσίνα τής Σικελίας, υποδηλώνει την ρευστή αλλά και χαοτική κατάσταση τής τουρκοκρατίας. Ο Κεφαλλονίτης υπουργός τής Πύλης στην Νάπολη τής Ιταλίας, Κατζαΐτης, σε συνεργασία με τον συντοπίτη του Γιάκομο Κούρτζουλα, «παίδευαν άδικα και παράλογα όλους τους οθωμανούς υπηκόους, άρπαζαν τον έναν και τον άλλον, φυλάκισαν γιά πέντε μήνες τους Υδραίους Ματθαίο Δημητρίου και Κωσταντή Παντελή με την κατηγορία ότι είναι κουρσάροι τής θάλασσας και κατάσκοποι τού βασιλέα. Ήθελαν να οικειοποιηθούν το καράβι τους».

1821.—Εις συγκινητικήν δοξολογίαν παρά τον ποταμόν των Καλαμών, Νέδωνα, διά την σωτηρίαν τής πατρίδος, οι Μανιάται και Μεσσήνιοι πολεμισταί δίδουν τον όρκον τής ελευθερίας. Πρώτος ωρκίσθη ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, ως αρχηγός, ειπών: «Ορκίζομαι ίνα αμύνω την πατρίδα και μόνος και μετά πάντων και ιερά τα πάτρια τιμήσω», ακολούθως δε οι άλλοι οπλαρχηγοί ειπόντες: «Ίνα μη καταισχύνωμεν τα όπλα τα ιερά, ούτε εγκαταλείψωμεν τον παραστάτην (αρχηγόν), όσω αν στοιχήσωμεν».

.—Κατά την ιδίαν ημέραν, συνετάγη προκήρυξις προς τας ευρωπαϊκάς Αυλάς εκ μέρους τού [ ] Πέτρου Μαυρομιχάλη και τής Μεσηνιακής Γερουσίας, τής εν Καλαμάτα. Εις την προκήρυξιν ταύτην [ ] αναγράφονται μεταξύ άλλων τα εξής: «Αι χείρες μας, αι οποίαι ήσαν δεδεμέναι μέχρι τού νυν από τας σιδηράς αλύσους τής βαρβαρικής τυραννίας, ελύθησαν ήδη και έλαβον τα όπλα κατά των τυράννων. [ ]Εν ενί λόγω, απεφασίσαμεν ή να ελευθερωθώμεν ή να αποθάνωμεν». Η προκήρυξις αύτη εδημοσιεύθη εν μεταφράσει εις τας εφημερίδας τής Βοστώνης, τής Νέας Ορλεάνης και τής Φιλαδελφείας, καθώς και εις αγγλικάς και γαλλικάς.

.—Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης  αναχωρεί από την Καλαμάταν με 300 Μανιάτας, τους οποίους τού παραχώρησαν ο Πετρόμπεης και ο Μούρτζινος, γιά να επαναστατήσει την Αρκαδία.

.—«Ἄφιξις Θεοδώρου Κ. Κολοκοτρώνη εἰς Σκάλαν, τῆς ἐπαρχίας Μεσσηνίας, καὶ δοξολογία».

.—Οι τούρκοι τής Κορώνης, πληροφορηθέντες τα γεγονότα τής Καλαμάτας, συλλαμβάνουν ομήρους τον επίσκοπον Γρηγόριον και δύο άλλους κληρικούς.

.—Οι τούρκοι τής Κορίνθου, φονεύουν τον πρόκριτον Σπήλιον Νοταράν και κλείνονται εις τον Ακροκόρινθον, όπου πολιορκούνται από τους Θεοχαρόπουλον, Ν. Πετμεζάν, Σ. Χαραλάμπην, Αναγν. Στριφτόμπολαν και άλλους.

.—Ο Πανουργιάς κήρυξε την επανάσταση στην Ρούμελη, στο Μοναστήρι τού Προφήτη Ηλία Σαλώνων. Οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν την νύχτα τής 24ης προς την 25η Μαρτίου. Παράλληλα ήλθε σε επαφή με τους Γαλαξειδιώτες, διότι το Γαλαξείδι διέθετε 40 πλοία ικανά να αποτρέψουν οποιαδήποτε απειλή τού τουρκικού στόλου που είχε βάση του το λιμάνι τής Ναυπάκτου. Οι θαρραλέοι Γαλαξειδιώτες δέχτηκαν με ομόφωνο ενθουσιασμό το επαναστατικό κίνημα και ανακήρυξαν τον Γκούρα αρχηγό τους.

.—Ο σουλτάνος Μαχμούτ, έχων πληροφορίας διά την επικείμενην έκρηξιν τής Επαναστάσεως, διατάσσει αθρόας εκτελέσεις Ελλήνων τής Κωνσταντινουπόλεως. Εκ των πρώτων έπεσαν αι κεφαλαί των Νικολάου Σκαναβή, Μιχαήλ Μάνου, Θεοδώρου Ρίζου, Αλεξάνδρου Φωτεινού και τού μητροπολίτου Εφέσσου, Διονυσίου Καλλιάρχη. Εις τον τελευταίον, ο δήμιος, ενώ τού περνούσε τον βρόχον γύρω εις τον λαιμόν, είπε —«Γίνεσαι μουσουλμάνος διά να σωθής;» —Εκτέλεσε την διαταγήν που σού εδόθη», απήντησε ήρεμα ο Καλλιάρχης.

.—(23-24) «Ἀναχώρησις τούρκων ἐξ Ἄργους διὰ Ναύπλιον».

1826.—«Ἄφιξις Κίτσου Τζαβέλα εἰς Κλείσοβαν νησίδιον τοῦ Μεσολογγίου».

1841.—Ο Γκαίρτνερ αναχωρεί γιά το Μόναχο και την επιστασία των εργασιών στο κτήριο των Ανακτόρων αναλαμβάνει ο αρχιτέκτονας Έντουαρντ φον Ρίντελ (Edward von Riedel), ο οποίος και ολοκληρώνει το έργο.

1854.—Ο Γεώργιος Φιλάρετος υψώνει την σημαίαν τής επαναστάσεως εις Πλατανιάν Ηπείρου (Ηπειρο-Θεσσαλική εκστρατεία).

1884.—Ημερομηνία θανάτου τού λογίου από το Κρούσοβο τής Μακεδονίας μας, Δημητρίου Πανταζή.

1896.—(π. ημερ.) Είναι Κυριακή τού Πάσχα και αναφέρεται ως η ημερομηνία τής παραμονής ενάρξεως των πρώτων Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων τής Αθήνας, κατά την οποία γίνονται από τον Βασιλέα Γεώργιο Α΄ τα αποκαλυπτήρια τού ανδριάντα τού ευεργέτη, Γεωργίου Αβέρωφ, διότι με χρήματα που διατέθηκαν από την κληρονομιά του, επενδύθηκε με μάρμαρο όλο το στάδιο που βρισκόταν στους πρόποδες τού Λόφου Αρδηττού, δηλαδή το Παναθηναϊκό Στάδιο. Η επόμενη ημέρα, η 25η Μαρτίου, είναι η έναρξη των πρώτων Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων τής Αθήνας και έχει επιλεγεί συμβολικά γιά την σημασία της στην Ελληνική ιστορία (6/4 με το ν.ημ.).

1905.—Στο δάσος ανάμεσα σε Κομανίτσι, Ζαγορίτσανη και Μπόμπιστα όπου είχε λημεριάσει ο Βάρδας με 130 (ή 150) άνδρες, φθάνει ο Καραβίτης με 20 στο σύνολο δικούς του. Μαθαίνοντας κάποιοι πρόκριτοι των γύρω χωριών ότι το σχέδιο τού αρχηγού ήταν να κτυπήσει την Ζαγορίτσανη και να εκδικηθεί τα άγρια εγκλήματα των βουργάρων στον τόπο, (τις προηγούμενες ημέρες έσφαξαν και τάισαν στα σκυλιά έναν καλόγηρο τής μονής Αγίων Αναργύρων αλλά και κάποιον Έλληνα δάσκαλο στην Καστοριά, νεότατο παλικάρι), αποστέλλουν στους Μακεδονομάχους 47 οπλισμένους χωρικούς ως ενίσχυση.

1914.—Λόγω καθυστερήσεως ενισχύσεως των Ελλήνων, μεγάλες αλβανικές δυνάμεις ανακαταλαμβάνουν την Κορυτσά, ενώ 2.500 ένοπλοι Βορειοηπειρώτες διαφεύγουν και ενώνονται με τον υπόλοιπο Αυτονομιστικό Στρατό. Θα ξαναδούν την πολύπαθη πόλη τους τρεις μήνες αργότερα, όταν ο Στρατός τής Βορείου Ηπείρου θα μπει ελευθερωτής στην Κορυτσά.

1920.—Στο μέτωπο Μ. Ασίας ο Ελληνικός Στρατός δέχεται επιθέσεις των τούρκων.

1921.—Οι Ελληνικές δυνάμεις εις το μέτωπον τής Μ.Ασίας, δέχθηκαν αιφνιδιαστική επίθεση εκ μέρους των τουρκικών στρατευμάτων στην περιοχή τής Κίου και είχαν αρκετές απώλειες.

.—Οι μάχες προ τού Εσκί Σεχίρ. Ο μη επαρκής εφοδιασμός, η συνεχής κατατριβή των τμημάτων και η σκληρή αντίσταση των τούρκων, «έπεισαν» το Γ’ Σ.Σ. να μεταβεί στις αρχικές του θέσεις, κάτι που με δυσκολία και αφόρητη πίεση κατάφερε σαν σήμερα. Οι εξαιρετικά μεγάλες απώλειες έφταναν στον αριθμό των 4.285 νεκρών και τραυματιών, ενώ αντίστοιχες ήταν και αυτές των τούρκων. [Στοιχεία Κωνσταντίνος Χαλάστρας.]

1922.—Η Ελληνική Στρατιά στην Μ. Ασία μάχεται μάχες προφυλακών.

.—Η κυβέρνηση επέβαλε έναν ιδιότυπο συνδυασμό υποτίμησης και εσωτερικού δανείου, με σκοπό την εξοικονόμηση χρημάτων. Όσοι κατείχαν τραπεζογραμμάτια (δηλαδή περίπου όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα), υποχρεώθηκαν να τα διχοτομήσουν, να ανταλλάξουν το μισό τραπεζογραμμάτιο με κρατικά ομόλογα και να κρατήσουν το άλλο μισό, το οποίο διατήρησε την ονομαστική αξία τού ολοκλήρου. Με αυτόν τον τρόπο, υπολογίστηκε ότι το κράτος κέρδισε περίπου 1.550.000 δραχμές.

1923.—Η από 1ης Μαρτίου διακοπή ανταλλαγής αιχμαλώτων και ομήρων μεταξύ Ελλάδος και τουρκίας, παίρνει τέλος. Η ανταλλαγή συνεχίζεται.

1926.—Το Προεδρείο τής Ακαδημίας Αθηνών, παραλαμβάνει το Μέγαρο τής αποκαλούμενης “Σιναίας Ακαδημίας”, στο οποίο την επομένη, 25 Mαρτίου, με σαφή σημασιολογική αναφορά στην επέτειο τής Εθνικής Παλιγγενεσίας, πραγματοποιήθηκε η πανηγυρική εναρκτήρια συνεδρία τής Ολομέλειας τής Ακαδημίας.

.—Μόλις έξι μέρες από τον προηγούμενο φονικό σεισμό, μεγέθους 5,6 Ρίχτερ, έρχεται ένας νέος να σαρώσει εκ νέου την νήσο Μεγίστη (Καστελλόριζο). Το μέγεθός του έφτασε τα 5,6 Ρίχτερ

1928.—Ο ιδιοκτήτης τού κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, «Ολύμπια», συλλαμβάνεται από την Ασφάλεια με την κατηγορία ότι κουβαλούσε κομμουνιστικές προκηρύξεις. Στο Τμήμα διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο γιά προγράμματα τού αντιπολεμικού έργου, «Πόσο εστοίχισε η νίκη». Στην Θεσσαλονίκη οι κινηματογράφοι χρησιμοποιούντο συστηματικά γιά τις εργατικές συγκεντρώσεις. Ειδικά οι κινηματογράφοι «Ολύμπια», «Σπλέντιτ», «Αχίλλειον» και «Αττικόν».

1935.—Εκτελούνται διά τιφεκισμού ο στρατηγός Αναστάσιος Παπούλας και ο υποστράτηγος Μιλτιάδης Κοιμήσης, ως πρωταίτιοι τού βενιζελικού πραξικοπήματος τής 1ης Μαρτίου. Ερήμην σε θάνατο έχουν καταδικαστεί οι Ελευθέριος Βενιζέλος και Νικόλαος Πλαστήρας. Ο Πλαστήρας είχε φθάσει μέχρι το Πρίντεζι, όπου η Ιταλική κυβέρνηση τον έθεσε υπό περιορισμό, μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση στην Ελλάδα, ενώ ο Βενιζέλος, βλέποντας ότι το παιχνίδι είχε χαθεί, διέφυγε χρησιμοποιώντας το «Αβέρωφ» από τα Χανιά στην ιταλοκρατούμενη Κάσο. Στις 18 Μαρτίου, ξεκίνησε στην Αθήνα η δίκη των αξιωματικών και στις 2/4 καθαιρέθηκαν δημοσίως. Συνολικά μέχρι τις 14 Απριλίου τού 1935, σε όλη την χώρα, είχαν παραπεμφθεί και δικαστεί 1.130 στρατιωτικοί και πολίτες. Από αυτούς, 60 καταδικάστηκαν σε θάνατο, ενώ αποτάχθηκαν εκατοντάδες Βενιζελικοί αξιωματικοί.

1936.—Ίδρυση Υφυπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας στην Ελλάδα, με τον νόμο 345/1936. Παράλληλα, το Λιμενικό Σώμα απέκτησε αυτοτέλεια με τον ίδιο νόμο, αποκτώντας Αρχηγείο που υπαγόταν απ’ ευθείας στο Υφυπουργείο, ενώ γιά πρώτη φορά λειτούργησε Σχολή Λιμενικών Δοκίμων Αξιωματικών.

1937.—Φτάνει στην Αθήνα ο τούρκος πρωθυπουργός Ισμέτ Ινονού κι αρχίζουν οι συνομιλίες των δύο κρατών. Οι αποφάσεις τού Μεταξά ήδη από την ανάληψη των ευθυνών του ως Πρωθυπουργού το 1936, είχαν τρείς στόχους που πραγματοποίησε ως Εθνικός Κυβερνήτης. Την ουδετερότητα, την στρατιωτική, οικονομική και κοινωνική προετοιμασία τής χώρας διά παν ενδεχόμενον και την ομοψυχία που καλλιέργησε με σύστημα. Ως υπουργός Εξωτερικών, προσπάθησε να ενισχύσει το Βαλκανικό Σύμφωνο και να δημιουργήσει κλίμα φιλίας με τις επαφές που είχε με αρχηγούς και υπουργούς των βαλκανικών κρατών. Η τουρκία αποτελούσε το τέταρτο κράτος τού Βαλκανικού Συμφώνου. Ο Μεταξάς εφάρμοσε την φιλική πολιτική που υποστήριζε από το 1915.

.—Η κυβέρνηση Μεταξά, με τα διαθέσιμα των νομικών προσώπων αποφασίζει την εκτέλεση μεγάλων παραγωγικών έργων.

1940.—Καταγράφεται αυθεντική μαρτυρία εμφανίσεως σέλαος πάνω από την Αθήνα, όταν πολλοί Αθηναίοι υποστηρίζουν μεταξύ άλλων πως “θεϊκά πέπλα” σκέπουν την Αθήνα.

1941.—Στο μέτωπο οι ιταλικές δυνάμεις επιτίθενται μετά σφοδρότητος εναντίον των Ελληνικών εις τον τομέα Μπούμπεσι και αποκρούονται διά τής χρήσεως των λογχών.

1942.—Ο Μανόλης Γλέζος και ο συνεργός του, συλλαμβάνονται από γερμανικό κλιμάκιο και φυλακίζονται στις φυλακές Αβέρωφ ως ύποπτοι γιά πράξεις αντίστασης.

1943.—Οι κατοχικοί Ιταλοί εγκαταλείπουν τα Γρεβενά τής Μακεδονίας.

.—Μετά το κίνημα των κομμουνιστών στην Μέση Ανατολή, η κυβέρνηση Τσουδερού απομακρύνει τον μέχρι τότε αντιπρόεδρό της, Παναγιώτη Κανελλόπουλο.

.—Ο ιερέας Χρήστος Σωσιγένης, είναι το επόμενο θύμα τού μεγάλου καταλόγου των Ιεροεθνομαρτύρων την περίοδο τής Κατοχής.

1955.—Ανακοινώνεται η σύνταξη νομοσχεδίου, το οποίο προβλέπει την πρόσληψη γυναικών σε όλες σχεδόν τις υπηρεσίες τού δημόσιου τομέα.

1959.—Η Ακαδημία Αθηνών, σε πανηγυρική της συνεδρία στις 24 Μαρτίου 1959, απένειμε στον Γρίβα Διγενή το χρυσό της μετάλλιο, που είναι η υψίστη τιμή τού ανωτάτου αυτού Ιδρύματος τής Ελλάδος.

1961.—Η Πάρνηθα χαρακτηρίζεται εθνικός δρυμός.

1972.—Σκοτώθηκε στην Αθήνα, λόγω πτώσεως τού ελικοπτέρου στο οποίο επέβαινε κατά την διάρκεια διατεταγμένης αποστολής, ο πιλότος μας Γεώργιος Χαλικιάς.  

1977.—Στην Ελλάδα, ξεκινούν την λειτουργία τους τα πρώτα κέντρα κατά τής μεσογειακής αναιμίας.

1992.—Στον Υμηττό προσκρούει αεροσκάφος Boeing 707, των Σουδανικών αερογραμμών (Golden Star Air Cargo), λόγω λανθασμένης αντίληψης των οδηγιών που πήρε από τον πύργο ελέγχου ο πιλότος, ο οποίος προσπάθησε να προσεγγίσει τον αεροδιάδρομο οπτικώς και όχι μέσω ILS, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι πέντε επιβάτες του.

.—Στο τριμελές εφετείο Αθηνών, συνεχίζεται η δίκη γιά τους διοικητές των ΔΕΚΟ, με τον εισαγγελέα να προτείνει την ενοχή πολλών από τους κατηγορούμενους.

.—Στο νοσοκομείο «Σωτηρία» των Αθηνών, έφυγε από την ζωή σε ηλικία 91 ετών ο Πανεπιστημιακός καθηγητής τής κλασσικής φιλολογίας, I. Κακριδής.

1995.—Η τουρκία διαψεύδει ότι χρησιμοποίησε γερμανικά όπλα και ότι βομβαρδίζει αμάχους στο βόρειο Ιράκ, όμως η γερμανική τηλεόραση δείχνει ανταπόκριση στην οποίο είναι εμφανής ο γερμανικός οπλισμός αλλά και οι σφαγές. Από τις 20/3, 35.000 τούρκοι στρατιώτες είχαν εισέλθει στο βόρειο Ιράκ με το επιχείρημα να πολεμήσουν ομάδες τού  Κουρδικό Εργατικού Κόμματος (PKK), οι οποίες είχαν βρει εκεί καταφύγιο.

1999.—Μετά την υπογραφή τής συμφωνίας τού Ντέϊτον τον Δεκέμβριο τού 1995, παρέμενε στην Γιουγκοσλαβία ανοικτό, το μέτωπο τού Κοσσυφοπεδίου. Η άρνηση τού Σέρβου ηγέτη Μιλόσεβιτς να αποδεχθεί την ξένη στρατιωτική παρουσία στο Κόσοβο, σηματοδότησε την  έναρξη των ΝΑΤΟϊκών βομβαρδισμών. Η ημερομηνία συνέπεσε με τον εορτασμό των 50 χρόνων από την ίδρυση τού οργανισμού τής Ατλαντικής συμμαχίας. Οι ανελέητοι βομβαρδισμοί θα είναι συνεχείς επί 78 νύχτες.  59 βάσεις τού ΝΑΤΟ στο έδαφος 12 χωρών-μελών του, ήταν στην διάθεση των Νατοϊκών επιθέσεων. 1.150 μαχητικά αεροπλάνα τού ΝΑΤΟ συμμετείχαν στις επιθέσεις. Η Ελλάδα ως μέλος τής Ατλαντικής Συμμαχίας, δεν μπορούσε να παράσχει καμμία άμεση βοήθεια. Έλληνες ιδιώτες πολέμησαν ως εθελοντές (μισθοφόροι) στο πλευρό των Σέρβων. Ο βομβαρδισμός πάντως μίας Ευρωπαϊκής χώρας, μετά τον Β΄Π.Π. σηματοδότησε νέες εξελίξεις στην σφαίρα τής παγκόσμιας εξουσίας.

2015.—Τό Ἐθνικὸ Κοινοβούλιο τῶν Ἀρμενίων ψήφισε γιά τήν ἀναγνώριση τῆς Γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου καί τῶν Ἀσσυρίων, ἡ ὁποία διαπράχθηκε ἀπό τούς τούρκους μεταξύ 1915 καί 1923.  Τόν Νοέμβριο τοῦ 2014, στό τέλος τοῦ Συνεδρίου μέ θέμα τίς Παγκόσμιες Γενοκτονίες πού ἔγινε στήν Μόσχα (στό ὁποῖο τήν Ἑλλάδα ἐκπροσώπησε ὁ καθηγητὴς κύριος Κωνσταντῖνος Φωτιάδης), τέθηκε ἀπό Ἕλληνα δημοσιογράφο ἐρώτημα στόν καθηγητὴ ἱστορίας τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Ἐριβάν (ὑπεύθυνο καί γιά θέματα γενοκτονίας τῆς Ἀρμενίας), «γιατὶ ἡ Ἀρμενία δέν ἀναγνώρισε τήν Ποντιακὴ Γενοκτονία, ἐνῷ ἡ Ἑλλάδα ἔχει ἤδη ἀναγνωρίσει τὴν Ἀρμενική;». Ἡ ἀπάντηση ποὺ δώθηκε, ἐξέπληξε δυσάρεστα.. εἰδικά ὅταν ἀναφέρθηκε ὁ λόγος.

.—Ο Σαράντος Καργάκος και οι δύο αντιδήμαρχοι Καλαβρύτων, μετέφεραν στην Ρόδο την  πρώτη σημαία  τού Ελληνικού έθνους, γιά να λάβει μέρος στις εκδηλώσεις επετείου τού 1821. Σε ομιλία που έδωσε ο (εκλιπών πλέον το 2019) Σαράντος Καργάκος ως καλεσμένος τού συλλόγου Ρόδου «Ο ΜΩΡΙΑΣ», αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι στην Επανάσταση τού 1821, συμμετείχε ο Πατριάρχης Θεόφιλος Β΄ο οποίος καταγόταν από την Πάτμο. Όταν ξέσπασε η επανάσταση, βρισκόταν στον τόπο καταγωγής του, και αντί να επιστρέψει στην Αλεξάνδρεια, επέλεξε να παραμείνει και να ενισχύσει τον αγώνα με όποιες δυνάμεις διέθετε. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης αποκαλούσε τον Θεόφιλο κλέος των Πατριαρχών, δόξα τού Γένους και στήριγμα τής Ελλάδος. Απεβίωσε πικραμένος στις αρχές τού 1833 στην Μονή τής Πάτμου, όταν έμαθε ότι οι προσπάθειες τού Ιωάννη Καποδίστρια γιά ενσωμάτωση τής Δωδεκανήσου στον κορμό τής απελευθερωμένης Ελλάδος, απέτυχαν. Μεταξύ άλλων, ο Σαράντος Καργάκος αναφέρθηκε και στην συμμετοχή τής Καλύμνου και άλλων νησιών στον αγώνα τής παλιγγενεσίας και στο ότι τα Δωδεκάνησα είχαν παρουσία στην πολιτική και στρατιωτική ζωή τής Ελλάδος, ακόμη και αν δεν ήταν ενσωματωμένα.

.—Ἀπό κακούργημα, μετατράπηκε σέ πλημμέλημα ἡ παραχάραξη πού διέπραξε ὁ Γιῶργος Παπακωνσταντίνου στήν λίστα Λαγκάρντ. Σάν σήμερα, τό Εἰδικό Δικαστήριο ἔκρινε τόν Γιῶργο Παπακωνσταντίνου ἔνοχο γιὰ πλημμέλημα καί ὄχι γιὰ κακούργημα, σχετικὰ μέ τήν ὑπόθεση τῆς λίστας Λαγκάρντ, ἐπιβάλλοντάς του φυλάκιση ἑνός ἔτους μέ τριετὴ ἀναστολή, μή δεχόμενο ὅτι ἡ παραχάραξη πού διέπραξε ζημίωσε τό Ἑλληνικὸ Δημόσιο. Οἱ δικαστὲς ἔκριναν κατὰ πλειοψηφία, ὅτι ὁ πρώην ὑπουργός εἶναι ἔνοχος γιὰ τό ἀδίκημα τῆς νόθευσης σέ βαθμὸ πλημμελήματος. Συγκεκριμένα, τό Δικαστήριο μετέτρεψε τό κακούργημα σέ πλημμέλημα, κρίνοντας ἔνοχο τόν πρώην ὑπ. Οἰκονομικῶν γιὰ τό ἀδίκημα νοθεύσεως ἐγγράφου. Ὡστόσο, τόν ἀθώωσε ὡς πρός τό ἀδίκημα τῆς ἀπόπειρας ἀπιστίας. Οἱ δικαστὲς ἔκριναν ὅτι ὁ Γιῶργος Παπακωνσταντίνου διέγραψε τά τρία ἀρχεῖα μέ τά συγγενικὰ του πρόσωπα, μέ σκοπὸ τὴν διαφύλαξη τῆς πολιτικῆς του εἰκόνας. Δέν δέχθηκαν ὅμως ὅτι ἀποδείχθηκε ζημιὰ εἰς βάρος τοῦ Δημοσίου.

2017.—Την (αιφνιδιαστική) παραίτησή της υπέβαλε προς την Εισαγγελέα τού Αρείου Πάγου η εισαγγελέας Ελένη Ράϊκου, η οποία τα τελευταία χρόνια είχε διενεργήσει όλες τις μεγάλες έρευνες γιά υποθέσεις κρατικής διαφθοράς. Η Ελένη Ράϊκου με το έγγραφό της κατήγγειλε σχέδιο ηθικής της εξοντώσεως από μεγάλα συμφέροντα στον χώρο τού φαρμάκου, τα οποία έχουν θορυβηθεί και πλήττονται από την συνεχιζόμενη έρευνα γιά την υπόθεση του φαρμακευτικού κολοσσού «Νοβάρτις (Novartis)», την οποία η ίδια χαρακτηρίζει «κορωνίδα τής διαφθοράς στην χώρα μας». Η Ελένη Ράϊκου άφησε και αιχμές γιά την μη παροχή θεσμικής καλύψεώς από την πλευρά τουλάχιστον τής ηγεσίας τής δικαιοσύνης. Σε κάθε περίπτωση, η θητεία τής Ράικου ολοκληρωνόταν τον Μάϊο τού 2017.

2018.—Με τον εισαγωγικό τίτλο «Greek Female Pilot Excels In Multinational Military Excercise!Ελληνίδα πιλότος διαπρέπει σε Πολυεθνική Στρατιωτική Άσκηση!», η Πρεσβεία των ΗΠΑ ανέβασε στην ηλεκτρονική της σελίδα ειδικό αφιέρωμα γιά την Ελληνίδα πιλότο τής Πολεμικής Αεροπορίας υποσμηναγό Αχιλλεία Γεωργακίλα. Είναι η δεύτερη γυναίκα που πετάει ένα ‘’φάντομ’’ τής Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας και προς το παρόν η μόνη που πετάει μαχητικό ως αξιωματικός οπλικών συστημάτων. Λαμβάνοντας μέρος στην πολυεθνική άσκηση ‘’Ηνίοχος 2018’’από τις 13 έως τις 23 Μαρτίου, η Ελληνίδα πιλότος διέπρεψε σύμφωνα με την δημοσίευση τής Αμερικανικής Πρεσβείας σε συνθήκες που προσομοίαζαν ένα σύνθετο περιβάλλον πολλαπλών απειλών, φτάνοντας μάλιστα σε επίπεδο ‘’σούπερσταρ’’.

2019.—Ισχυρά μέτρα ασφαλείας έλαβε η Ελλαδική Αστυνομία (κυρίως στην Μακεδονία) εν’ όψει των παρελάσεων τής 25ης Μαρτίου, καθώς υπάρχουν φόβοι αντιδράσεων από τον κόσμο μετά την προδοτική ‘’Συμφωνία των Πρεσπών’’. Στην σημερινή μαθητική παρέλαση Αθηνών, έγιναν προσαγωγές πολιτών οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν γιά την ‘’Συμφωνία’’. Στην Αθήνα περίπου 850 αστυνομικοί διατέθηκαν γιά την υλοποίηση τού σχεδίου ασφαλείας στην μαθητική παρέλαση, ενώ για τις 25 Μαρτίου, 1.600 αστυνομικοί είναι επιφορτισμένοι με την ασφάλεια τής στρατιωτικής παρέλασης στο κέντρο. Οι αστυνομικοί θα προέρχονται από Δυνάμεις Τάξης, Ασφάλειας, Τροχαίας και ΜΑΤ. Μερικά χρόνια πριν (18 Μαρτίου 2012), ο τότε αντιπολιτευόμενος Τσίπρας, είχε δηλώσει σε πρωινή εκπομπή τού Γιώργου Αυτιά ότι: «Η παρέλαση τής 28ης Οχτώβρη έριξε τον κο Παπανδρέου και δημιούργησε μία εικόνα η οποία ήταν ενοχλητική γιά την εξουσία΄ διότι ο λαός βγήκε στους δρόμους [τότε δεν ήταν φασίστες και ακροδεξιοί] αυθόρμητα΄ κανείς δεν το υποκίνησε να το κάνει.»…

.—Στο άλλο ημισφαίριο τού πλανήτη, στην Μελβούρνη Αυστραλίας, οι ομογενείς ‘’υποδέχθηκαν’’ σαν σήμερα τον βουλευτή τού ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Βαρεμένο, με έντονες αποδοκιμασίες και μπουκάλια. Ο Βαρεμένος πήγε στην Μελβούρνη προκειμένου να παραστεί στις εκδηλώσεις γιά τον εορτασμό τής 25ης Μαρτίου, θεωρώντας δεδομένο ότι η Ομογένεια της Αυστραλίας λησμόνησε το προδοτικό του ‘’ΝΑΙ’’ στην ‘’Συμφωνία των Πρεσπών’’.

Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»
Βασική πηγή: www.eistoria.com

Αφήστε μια απάντηση