ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 25 ΜΑΡΤΙΟΥ

,

14-12-2014,

25 Μαρτίου

,

31.—Πρώτος εορτασμός τής Αναστάσεως, σύμφωνα με το ημερολόγιο τού Διονυσίου τού Μικρού.

717.—Σαν σήμερα τελείται η πανηγυρική στέψη τού Λέοντος Γ΄ Ισαύρου, στην Αγία Σοφία. Ο Λέων Γ΄ ο Ίσαυρος, στρατηγός τού Θέματος των Ανατολικών, αρνήθηκε να αναγνωρίσει το 715 ως νέο Αυτοκράτορα τον Θεοδόσιο· ουσιαστικά η μάχη δεν ήταν με τον Θεοδόσιο, αλλά με το θέμα των Οψικιανών που τον υποστήριζε, προκαλώντας σοβαρό χάσμα στην ενότητα των Μικρασιατικών δυνάμεων. Ευτυχώς η σύγκρουση αποφεύχθηκε λόγω τού αραβικού κινδύνου, ο οποίος ανάγκασε τους αντίπαλους στρατηγούς να ενωθούν γιά την σωτηρία τής Κωνσταντινουπόλεως. Το εκστρατευτικό σώμα των Αράβων τον χειμώνα τού 716-717 αποσύρθηκε στις νότιες επαρχίες τής Μικράς Ασίας, οπότε επωφελούμενος ο Λέων τού διαλείμματος, πήγε στην Χρυσούπολη όπου ο Θεοδόσιος τού παρέδωσε μετά από διαπραγματεύσεις, την εξουσία. Από τον στρατό ανακηρύχθηκε Αυτοκράτορας στις 24/7/716, αλλά η πανηγυρική του στέψη έγινε το επόμενο έτος, την ημέρα τού Ευαγγελισμού.

919 (ή 920).—Ο Αρχιναύαρχος (δρουγγάριος τού πλωίμου) τής Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, Ρωμανός ο Λεκαπηνός, εισέρχεται με όλο τον στόλο στο λιμάνι τού Βουκολέοντα, ακριβώς κάτω από το Αυτοκρατορικό παλάτι και αφού παρουσιάστηκε στον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Ζ΄ Πορφυρογέννητο, ορκίστηκε πίστη και αφοσίωση, διοριζόμενος “Μάγιστρος” και “Μέγας Εταιρειάρχης”. Είχαν προηγηθεί διαπραγματεύσεις με τον πατριάρχη Νικόλαο Μυστικό. Λίγο αργότερα, θα νυμφεύσει τον νεαρό Αυτοκράτορα με την κόρη του Ελένη, λαμβάνοντας τον τίτλο τού βασιλεοπάτορα.

1097.—Επέρχεται συμφωνία μεταξύ Σταυροφόρων και Αυτοκράτορος Αλεξίου Α΄ περί των κατακτήσεων από τους Σταυροφόρους (δέχθηκαν να παραδώσουν κάθε κατάκτησή τους). Ανεβαίνοντας στον θρόνο, ο Αλέξιος είχε να αντιμετωπίσει πληθώρα εξωτερικών εχθρών όπως οι Φράγκοι, οι Νορμανδοί, οι Πετσενέγοι, οι Κουμάνοι και οι σελτζούκοι τούρκοι· όλους αυτούς αντιμετώπισε, είτε με την διπλωματία είτε με την δύναμη των όπλων. Η βοήθεια που ζήτησε από τον πάπα Ουρβανό Β΄ χρησιμοποιήθηκε ως αφορμή γιά το ξεκίνημα τής Α΄ Σταυροφορίας. Επί των ημερών του πάντως, με τα προνόμια που παραχώρησε στους Ενετούς, άρχισε να αλλάζει η ισορροπία στο Αιγαίο.

1258 (ἤ 1259).—Ημερομηνία γεννήσεως τού μετέπειτα Αυτοκράτορα, Ανδρόνικου Β΄ Παλαιολόγου. 

1297.—Σαν σήμερα γεννήθηκε Αυτοκράτορας Ανδρόνικος Γ΄ Παλαιολόγος, εγγονός τού Ανδρονίκου Β΄. Η περίοδος των Παλαιολόγων σημαδεύτηκε από έριδες και συγκρούσεις μεταξύ των μελών τής οικογένειας, οι οποίες οδήγησαν σε εμφύλιους πολέμους αποτέλεσμα των οποίων ήταν η επιτάχυνση τής πτώσεως τής Αυτοκρατορίας. Η περίοδος των εμφύλιων έληξε μόνο όταν τον Μάιο τού 1328  η εξουσία καταλήφθηκε από τον Ανδρόνικο Γ΄.

1582.—Απεβίωσε εις Νεάπολιν τής Ιταλίας, ο Θεόδωρος Μελισσηνός, εκ τής οικογενείας των Κομνηνών, δεσπότης Αίνου, Ξάνθης, Σάμου, Μιλήτου κ.λπ.. Ο Μελισσηνός, μετά την καταναυμάχησιν τού τουρκικού στόλου υπό τού δον Ζουάν τού Αυστριακού εις Ναύπακτον (1571), είχε κατέλθει μετά τού αδελφού του Μακαρίου, αρχιεπισκόπου Επιδαύρου, εις Μάνην. Εκεί,  δι’ ιδίων χρημάτων εξώπλισαν στρατόν εξ 25.000 πεζών και 3.000 ιππέων, με την ελπίδα ότι θα υπεστηρίζοντο υπό τής χριστιανικής Ευρώπης διά ν’ απελευθερώσουν την Πελοπόννησον και ακολούθως την υπόλοιπον Ελλάδα. Αλλ’ ουδεμίας έτυχον βοηθείας, και αφού επολέμησαν σκληρώς επί διετίαν κατά των τούρκων, ηναγκάσθησαν ν’ απέλθουν.

1690.Σύγκρουση δύο Ενετικών πλοίων με τον οθωμανικό στόλο στην Μήλο. Τα ενετικά σκάφη βυθίστηκαν ενώ οι τούρκοι συνέχισαν τον πλου προς την Μονεμβασιά.

1701.—Ενώ οι μετασεισμοί στο Τεπελένι τής Βορείου Ηπείρου δεν λένε να κοπάσουν, το μεγάλο κακό ήρθε το εσπέρας τής σημερινής. Την ώρα τού εσπερινού, κατά τους ιστορικούς, ισχυρή δόνηση γκρέμισε το κάστρο τής πόλεως φονεύοντας 300 ανθρώπους. Ήταν ο απόηχος των 6,4 Ρίχτερ τής 9ης Μαρτίου, ο οποίος σάρωσε την πόλη και την περιοχή.

1770.—Έναρξη νέας επαναστάσεως στην Ανώπολη τής Κρήτης. Οι Σφακιανοί που οργανώθηκαν σε επαναστατικά σώματα, με δεκάδες παπάδες πάνοπλους και δύο χιλιάδες επαναστάτες με τους καπετάνιους τους, ύστερα από μία πανηγυρική λειτουργία, κήρυξαν την επανάσταση και εξόντωσαν με ευκολία τις μικρές τουρκικές φρουρές και τους τουρκοκρητικούς τού κάμπου. Αρχηγοί των επαναστατών, ήταν οι Δασκαλογιάννης, Μανούσακας, Γιωργάκης, Βουρδουμπάς, Χούρδος, Μπουνάτος, παπα Σήφης, Βολούδης, Μωράκης, και Σκορδίλης.

1771.—Ημερομηνία γεννήσεως τού πρωτοστατούντος στα 1821 Αρχιερέα, Παλαιών Πατρών Γερμανού τού Γ΄.

1782.—Δεύτερη κατά σειρά έγγραφη διαμαρτυρία τού Γάλλου Γενικού Προξένου, γιά τις διευκολύνσεις των Αρχών τής (κατεχόμενης από Λατίνους) Ζακύνθου, προς αγγλικό κουρσάρικο (βλ. 2 Μαρτίου). Διέθετε 60 άνδρες και δύο πλοιάρχους, τον έναν με αγγλικό διαβατήριο σε περίπτωση πολέμου και τον δεύτερο με μαλτέζικο γιά τις πειρατείες.

1807.—Ο Τζώρτζ Κάνινγκ γίνεται υπουργός Εξωτερικών στην Αγγλία. Πρόκειται γιά έναν από τους ένθερμους υποστηρικτές τής ελληνικής ανεξαρτησίας (εφόσον αυτό βέβαια συμβάδιζε με τα συμφέροντα τής Βρετανικής αυτοκρατορίας).

1821.—Ο Επίσκοπος Παλαιών Πατρών Γερμανός, στην Πλατεία Αγίου Γεωργίου Πατρών, κηρύσσει την έναρξη τής Επαναστάσεως και ορκίζει τους αρχηγούς Ανδρέα Ζαΐμη, Ανδρέα Λόντο και Μπενιζέλο Ρούφο με τους 1.000 περίπου άντρες τους. Οι Επαναστάτες αναφωνούν το ιστορικό «Ελευθερία ή Θάνατος», κάτω από τους τουρκικούς κανονιοβολισμούς τού φρουρίου τής πόλεως. Στην συνέχεια συστήθηκε Επαναστατικό (ή Αχαϊκό) Διευθυντήριο, το οποίο τέθηκε τιμητικά υπό την ηγεσία τού Επισκόπου Γερμανού.

.—Ο πρόκριτος τής Τριπόλεως Αναγνώστης Κονδάκης, μαζί με τον Επίσκοπο Βρεσθένης Θεοδώρητο, ιδρύουν στην Βέρβαινα Αρκαδίας το πρώτο ελληνικό στρατόπεδο Πελοποννήσου, με σκοπό να προστατεύσουν τις γειτονικές περιοχές από ενδεχόμενες επιθετικές επιχειρήσεις των τούρκων.

.—Η ημέρα αύτη καθιερώθη ως επίσημος επέτειος τής εκρήξεως τής Ελληνικής Επαναστάσεως, καίτοι ο Αγών είχε αρχίσει ημέρας τινάς πρότερον. Η καθιέρωσις εγένετο διά διατάγματος τού Όθωνος, εκδοθέντος το 1838, ότε και εγένετο πρώτος επίσημος πανηγυρισμός τής 25ης Μαρτίου. (Μέχρι τότε, η επέτειος εορταζόταν την 1 Ιανουαρίου, διότι την ημέρα εκείνη στα 1822, ψηφίστηκε το πρώτο Σύνταγμα τής Επαναστάσεως, στην Α΄ Εθνοσυνέλευση). Το διάταγμα εξήρε την σύμπτωσιν τής εθνικής Παλιγγενεσίας με την εορτήν τού Ευαγγελισμού τής Θεοτόκου, συμβολίζουσαν την αναγέννησιν. Η παράδοσις εξ άλλου, ετοποθέτησε εις την 25ην Μαρτίου την ανύψωσιν τού Λαβάρου τού Εικοσιένα εις την μονήν τής Αγίας Λαύρας υπό τού Παλαιών Πατρών Γερμανού.

.—Τα φρούρια τής Μεθώνης, Κορώνης, Νεοκάστρου, Χλουμούστι (Γαστούνης), Κορίνθου, Ναυπλίου, Καρυταίνης, Φαναρίου, πολιορκούνται υπό των επαναστατημένων Πελοποννησίων.

.—Ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης μεταβαίνει εις Ύδραν διά να επισπεύση έκρηξιν τής επαναστάσεως εις τας νήσους.

.—«Ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εἰς Καρύταιναν, πρωτεύουσαν τοῦ Δήμου Γόρτυνος τῆς Ἐπαρχίας Γορτυνίας».

.—«Μάχη εἰς τὸ χωρίον Βουνάρια, τοῦ Δήμου Κολωνίδων τῆς Ἐπαρχίας Πυλίας, καθ’ ἥν ἐνίκησαν οἱ Ἕλληνες, ὧν ἡγοῦντο οἱ Ἀντώνιος καὶ Ἰωάννης Μαυρομιχάλαι, Κατσῆς, Καράπαυλοι καὶ Δαριώτης».

.—«Ἀφίκοντο ἐκ Ζακύνθου εἰς τὸ Πυργί, τοῦ Δήμου Ἐλίσης τῆς Ἐπαρχίας Ἡλείας, οἱ ἀδελφοὶ Πάνος καὶ Ἰωάννης Θ. Κολοκοτρῶναι».

.—Μετά από νίκες των Ελλήνων στην περιοχή, όπου ο βοεβόδας τής περιοχής αποκλείσθηκε και πολιορκήθηκε στους πύργους των Καλαβρύτων, εξαναγκάσθηκε να παραδοθεί.

1825.—Ατύχημα εν μέσω καταιγίδας. Η ναυαρχίδα τού Μιαούλη, συγκρούεται με πυρπολικό τού Κανάρη το οποίο δυστυχώς θα βυθιστεί.

1826.—«Μάχη ἐν Κλεισόβῃ νησιδίῳ τοῦ Μεσολογγίου. Μεγάλη νίκη Ἑλλήνων. Ἐν ταύτῃ ἐφονεύθη ὁ Χουσεΐν μπέης καὶ ἐπληγώθη ὁ Κιουταχῆς. Ἀρχηγὸς ἐνταῦθα ἦτο τῶν μὲν Ἑλλήνων ὁ Κῖτσος Τζαβέλλας, τῶν δὲ τούρκων ὁ Μεχμὲτ Ῥεσὶτ πασᾶς». Οι τούρκοι υπέστησαν πανωλεθρίαν και απεχώρησαν αφήσαντες άνω των 1.000 νεκρών καθώς και τον αρχηγόν των επιτιθεμένων, Χουσεΐνμπεη. Καθήκοντα φρουράρχου τής Κλεισόβας εκτελούσε ο υποσωματάρχης Παναγιώτης Σωτηρόπουλος από την σημερινή Άνω Χώρα Κραβάρων τής Ναυπακτίας. Ο Σωτηρόπουλος εφάρμοσε πρώτος στο Μεσολόγγι την μέθοδο των λαγουμιών που κατασκεύαζαν οι πολιορκημένοι κάτω από τους εχθρικούς προμαχώνες και στην συνέχεια τους ανατίναζαν με τους υπερασπιστές τους. Την εκπόρθηση τού ελληνικού οχυρού ανέλαβε ο Κιουταχής διαθέτοντας γιά τον σκοπό αυτό περίπου 3000 άνδρες έναντι 131 Ελλήνων.

1832.—(Εμφύλιος…) Μεγάλη μάχη τού κυβερνητικού στρατού με τον αντικυβερνητικό, κοντά στο Λουτράκι, η οποία απέβη ως τελειωτική γιά την τυραννία τού Αυγουστίνου Καποδίστρια. Μετά 3 ημέρες, ο Α. Καποδίστριας θα παραιτηθεί από την θέση την οποία ανέλαβε μετά την δολοφονία τού αδελφού του Ιωάννη.

1833.—Η οθωμανική αυτοκρατορία παραδίδει εις την Ελλάδα την Εύβοιαν, ήτις καταλαμβάνεται υπό συνοδεύσαντος τον Όθωνα βαυαρικού στρατού. Η συμφωνία γιά την ανεξαρτησία τής Εύβοιας και την προσάρτησή της στο Ελληνικό κράτος, είχε γίνει από τις 3 Φεβρουαρίου 1830 με την υπογραφή τού πρωτοκόλλου τού Λονδίνου, όμως εξ αιτίας διαφωνιών στις διαπραγματεύσεις γιά την αποζημίωση των τούρκικων περιουσιών (!..), δόθηκε διορία γιά την αποχώρησή τους, μέχρι το τέλος τού 1832 και με νέα παράταση, τον Μάρτιο τού 1833. Στις 25/3/1833, ο Ιάκωβος Ρίζος Νερουλός, συνοδεία τού Άγγλου Ναυάρχου Έντμουντ  Λάϊονς, παρέλαβε από τον εκπρόσωπο τού Ομέρ Πασά τής Καρύστου, Χατζή Ισμαήλ, τα κλειδιά τού κάστρου τής Χαλκίδας πάνω σε ασημένιο δίσκο, σηματοδοτώντας την ουσιαστική απελευθέρωση τής Εύβοιας.

1833.—(π. ημ.) Απεβίωσεν εις Παρισίους, εις ηλικίαν 85 ετών ο Αδαμάντιος Κοραής. Όσον αφορά το έργο του ως φιλόλογος, δεν υπάρχει αμφιβολία γιά την σπουδαιότητά του, αλλά στο θέμα τής ουσιαστικής προσφοράς στον αγώνα τής Παλιγγενεσίας, ο Κοραής, επηρεασμένος από τον Γαλλικό Διαφωτισμό, δεν μπορούμε να πούμε ότι είχε κοινό όραμα με τους Αγωνιστές τού ’21. «πρξε σφοδρς ντίπαλος τς πολιτικς το ωάννου Καποδίστρια κα ποστήριξε τι νίκη κατ τς τουρκικς πολυταρχίας πρεπε ν κολουθηθ π νέους γνες γι τν κατάκτηση τς λευθερίας στ σωτερικ τς χώρας». Ενώ, όταν ο Ναπολέων είχε εκστρατεύσει εναντίον τής Αιγύπτου στα 1978, ο Κοραής συνέταξε ψευδωνύμως επαναστατικά φυλλάδια με τα οποία εξωθούσε τους Έλληνες σε πόλεμο υπέρ τής ελευθερίας στο πλευρό των Γάλλων γιά την δημιουργία τού Γραικο-γαλλικού έθνους. Αλλά όταν ο Ναπολέων άλλαξε γραμμήν πλεύσεως και συμμάχησε με τους τούρκους, τότε ο Κοραής αντιλήφθηκε ότι «…τ θνος [ ] δν εναι εσέτι ριμον πρς [] διεξαγωγν το γνος

1838.—Πρῶτος ἐπίσημος ἐορτασμὸς τῆς ἡμέρας, ὡς Ἐθνικῆς Ἑορτῆς. Μὲ τὸ Βασιλικὸ Διάταγμα 980/1838, ποὺ ἐκδόθηκε στὶς 15 Μαρτίου (δεκαεπτὰ χρόνια μετὰ τὴν 25η Μαρτίου τοῦ 1821), θεωρείται πλέον ἡ 25η ὡς ἐπίσημη ἡμέρα ἐνάρξεως τοῦ Ἀγώνα τῶν Ἑλλήνων γιὰ ἀνεξαρτησία, και ὡς ἡμέρα τοῦ ἱεροῦ ὅρκου τῶν προγόνων μας γιὰ ἐλευθερία ἤ θάνατο μπροστὰ στὸν ἱεράρχη Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανό. (Μέχρι τότε, ἡ ἐπέτειος ἐορταζόταν τὴν 1 Ἰανουαρίου, διότι τὴν ἡμέρα ἐκείνη στὰ 1822, ψηφίστηκε τὸ πρῶτο Σύνταγμα τῆς Ἐπαναστάσεως, στὴν Α΄ Ἐθνοσυνέλευση). Τὴν πρόταση γιὰ ἔκδοση τοῦ διατάγματος ἀπό τὸν βασιλέα Ὄθωνα, εἶχε κάνει ὁ Γεώργιος Γλαράκης, τοῦ ὁποίου ἡ εἰσήγησή θεωρήθηκε ὀρθὴ καὶ εὔστοχη γιατὶ ἀποτελοῦσε ἕνα θαυμάσιο συνδυασμὸ τοῦ ἐθνικοῦ μὲ τὸ θρησκευτικὸ στοιχεῖο. Διότι, ὅπως χαρακτηριστικὰ τόνιζε ὁ Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος «εἰς τὴν ἱερὰν του θρησκείαν ὡφείλει τὰς σημερινὰς ἀριστείας του, τὴν ἀνεξαρτησίαν καὶ πολιτικὴν του ὕπαρξιν, διότι μέγας ὁ Θεὸς τῶν Χριστιανῶν ὅστις ὑπερασπίζεται τὰ δίκαιά του…».  Ἀνεπίσημα ἤδη κατὰ τὴν ἡμέρα αὐτὴ μνημονεύονταν οἱ ψυχὲς τῶν ἡρώων ποὺ πότισαν μὲ τὸ αἷμα τους τὸ δέντρο τῆς ἐλευθερίας.

1842.—Ιδρύεται το Δημοτικόν νοσοκομείον «Ελπίς».

1848.—Με αφορμή τον εορτασμό τής 25ης Μαρτίου, ο βασιλεύς και η κυβέρνηση δίνουν χάρη στους στασιαστές κινήματος, Μακρυγιάννη και Ι. Φαρμάκη. Από την απονομή χάριτος, εξαιρέθηκε ο Βοζαΐτης.

1854.—Ο Οπλαρχηγός τού 1821, και αξιωματικός Χωροφυλακής Ν. Φιλάρετος, από το Προμύριο Πηλίου, κηρύσσει την Επανάσταση στο Πήλιο.

1856.—Εγκαινιάζεται στην Αλεξάνδρεια τής Αιγύπτου ο Ναός τού Ευαγγελισμού.

1859.—Μιά κίνηση μεγάλης πατριοφροσύνης στην τουρκοκρατούμενη πόλη των Σερρών. Ο υποπρόξενος Γ. Κανακάρης, ύψωσε την ελληνική σημαία στην οικία του, πράξη την οποία μιμήθηκαν και άλλοι.

1864.—Ολοκληρώνονται οι εργασίες τής νέας Συνθήκης στο Λονδίνο, μεταξύ Αγγλίας, Γαλλίας, Ρωσίας, Πρωσίας και Αυστρίας. Κατ’ αυτήν, παραχωρείται στην χώρα μας από τους Άγγλους ολόκληρη η Επτάνησος, συμπεριλαμβανομένης φυσικά και τής νήσου Σάσσων, ως αναπόσπαστο «γεωγραφικώς και πολιτικώς» μέρος τής Επτανήσου. Στα προαποφασισθέντα να τονιστεί πως η Ελλάς δεν είχε κανένα λόγο, αφού δεν κλήθηκε και δεν είχε καν γνώση περί τής Συνθήκης, ενώ, στις προτάσεις των Μεγάλων Δυνάμεων ήταν η απόφαση γιά την κατεδάφιση των φρουρίων των νησιών.

1872.—Πραγματοποιούνται στην πρωτεύουσα Αθήνα τα Αποκαλυπτήρια τού Ανδριάντα τού Γρηγορίου τού Ε΄ προς τιμή τού οποίου ο Βαλαωρίτης εκφωνεί το τελευταίο ποίημα τής ζωής του. «Η τελετή των αποκαλυπτηρίων τού ανδριάντα, έγινε με κάθε επισημότητα. Μετά την δοξολογία στον μητροπολιτικό ναό οι επίσημοι κατευθύνθηκαν στην πλατεία τού Πανεπιστημίου, όπου είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς τα πλήθη. Εδώ είχαν παραταχθεί στρατιώτες και παντού έλαμπαν τα φτερά και τα επίχρυσα σειρήτια. Παρόντες οι βασιλείς με την συνοδεία τους. Ο πρύτανης Ευθύμιος Καστόρχης ανέβηκε σε ξύλινο βήμα στολισμένο με μυρτιές και μυρσίνες από όπου εκφώνησε τον πανηγυρικό, στο τέλος τού οποίου αποκάλυψε και το άγαλμα. Στην συνέχεια, ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης απήγγειλε το ποίημα Ο ανδριάς τού αοιδίμου Γρηγορίου του Ε΄ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, που αρχίζει με τον πασίγνωστο στίχο Πώς μας θωρείς ακίνητος, πού τρέχει ο λογισμός σου; Ο τόνος τής φωνής και η έκφρασις των στίχων διείγειραν τον ενθουσιασμόν τού πλήθους και μάλιστα των μακράν παρά τον ανδριάντα ισταμένων, αλληλοδιαδόχως χειροκροτούντων».

1881.—Ο Βασιλεύς των Ελλήνων Γεώργιος Α΄, θέτει τον θεμέλιο λίθο τού Θεραπευτηρίου «Ευαγγελισμός τής Θεοτόκου» στο παραχωρηθέν από την Μονή Ασωμάτων (Μονή Πετράκη) δωρεάν ιδιόκτητο κτήμα.

1884.—Ακριβώς τρία έτη μετά την θεμελίωση τού Θεραπευτηρίου Ευαγγελισμός τής Θεοτόκου, ο Βασιλεύς των Ελλήνων Γεώργιος Α΄, η Βασίλισσα Όλγα με σύσσωμη την Βουλή, τις Αρχές των Αθηνών και πλήθος κόσμου, τελούν τα εγκαίνιά του. Υπήρξε το μεγαλύτερο Θεραπευτήριο των Βαλκανίων και ο πρώτος ασθενής εισήχθη στις 13 Απριλίου.

1886.—Γεννιέται ο Αθηναγόρας, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Απέθανε το 1972 σε ηλικία 86 ετών.

1887.—Νέος σεισμός καταγράφεται στην Κρήτη. Δεν προκάλεσε καταστροφές.

1896.—(π. ημερ.) Τελούνται εν Αθήναις οι πρώτοι διεθνείς Ολυμπιακοί αγώνες, διαρκέσαντες μέχρι τής 2ας Απριλίου. Οι αφιχθέντες αλλοδαποί υπερέβαινον τας 50.000. Η Ελλάς, διά τού Σπύρου Λούη, εκέρδισε τον Μαραθώνειον. Οι Έλληνες αθληταί ενίκησαν επίσης εις την ξιφασκίαν, την σκοποβολήν και την επί κάλλω αναρρίχησιν. Την ιδέα αναβιώσεως των Ολυμπιακών Αγώνων είχε πρώτος ο Γάλλος βαρώνος Πιέρ ντε Κουμπερτέν σε συνεργασία με τον Δ. Βικέλαν.

1905.—Μία ομάδα 18 νέων υπό την καθοδήγηση τού Δημητρίου Αναστασιάδη, γυμνασιάρχη τού Βενετοκλείου Γυμνασίου στην ευρισκόμενη υπό οθωμανική κατοχή Ρόδο, ιδρύει μυστικά τον Γυμναστικό Σύλλογο «Διαγόρας».

.—Το πρωί τής 25ης Μαρτίου, βρίσκονται έξω από την Ζαγορίτσανη τα ενωμένα σώματα των Βάρδα, Στέφανου Δούκα, Καούδη, Κωνσταντίνου Γκούτα, Πούλακα, Θεόδωρου Κουκουλάκη, Ευάγγελου Γαλιανού, Μιχαήλ Τσόντου, Καραβίτη, Μακρή, συνολικής δυνάμεως 197 ανδρών. Οι κομιτατζήδες όταν άκουσαν την σάλπιγγα που σήμανε την επίθεση, νόμισαν ότι επρόκειτο περί τουρκικού στρατεύματος αλλά όταν αντελήφθησαν τους Έλληνες άνοιξαν πυρ εναντίον τους. Οι μισάνθρωποι πλήρωσαν γιά τα επί πολλά έτη φρικτά εγκλήματα κατά τού Γένους (βλ. & 24/5ου) με 70 νεκρούς, ενώ άλλοι αναβιβάζουν τον αριθμό σε 100 (αλλά μάλλον είναι λιγότεροι). «Χορτάσαμε την ημέραν αυτήν να σφάζωμε τους εμπρηστάς των τριών Μοναστηριών», θα γράψει στο ημερολόγιό του κάποιος από τους εκδικητές μας γιά την Ζαγορίτσανη, η οποία ήταν μιά πραγματική σφηκοφωλιά εγκληματιών, γεννήματα τής οποίας υπήρξαν ο αντισυνταγματάρχης τού βουργάρικου στρατού Γιαγκώφ (αυτός που διακήρυξε το: «η Μακεδονία στους Μακεδόνες»), αλλά και πληθώρας μικροσυμμοριτών. Ν’ αγιάσουν τα κοκκαλάκια εκείνων των 197 ανδρών, κι’ ότι πολύν κόσμο έσωσαν!

.—Ο μακεδονομάχος καπετάν Μάλλιος (Δούκας Στέφανος), περιεκύκλωσε το χωρίον Ζαγορίτσανη (Βασιλειάς), όπου διεξήχθησαν μεγάλαι και σκληραί μάχαι με τούς κομιτατζήδας, οι όποιοι εκρύπτοντο εκεί, συνάμα δε και με τουρκικόν στρατόν, τον μετά την κατατρόπωσιν των κομιτατζήδων καταφθάσαντα, τον όποιον διεσκόρπισε και έτρεψεν εις άτακτον φυγήν.

.—Το απόγευμα τής ίδιας ημέρας, ακολουθούν αρκετές συμπλοκές μεταξύ των υποχωρούντων σωμάτων των Μακεδονομάχων και τού τούρκικου στρατού ο οποίος έφθασε στον τόπο. Οι τούρκοι κάλεσαν ενισχύσεις από όλα τα γύρω μέρη, συγκεντρώνοντας αρκετές εκατοντάδες στρατιωτών, οι οποίοι ακολούθησαν τα σώματα μέχρι την επομένη.

1906.—Ιδρύεται στην Αθήνα από τον Υπομοίραρχο Σπυρομήλιο και με την συνεργασία εξεχόντων Ηπειρωτών, οι περισσότεροι των οποίων ήταν Αξιωματικοί, η «Ηπειρωτική Εταιρία» που είναι γνωστή σαν Ηπειρωτικό Κομιτάτο και η οποία συγκροτεί τις Διευθύνσεις Αργυροκάστρου, Πρεβέζης και Ιωαννίνων. Σημαντικότερη δράση παρουσίασε η Α΄ Διεύθυνση Ιωαννίνων. Η Εταιρία εκτός των πληροφοριών με τις οποίες ενημέρωνε το ελεύθερο κράτος μέσω τού Ελληνικού Προξενείου των Ιωαννίνων, άρχισε να μυεί και να οργανώνει ομάδες σε όλη την Ήπειρο, τις οποίες εξόπλιζε μυστικά κυρίως μέσω τής λίμνης Παμβώτιδος.

.—Πίπτει ηρωικά μαχόμενος ο μακεδονομάχος Γεώργιος Σκαλίδης, μαζί με άλλους 16 συντρόφους του. Είχε καταγωγή το Έλος Κισσάμου Χανίων. Μεταξύ των πεσόντων και ο ομαδάρχης Κων. Εμμ. Μανινάκης από τις Καλάθενες Κισσάμου. Με τον ερχομό τής Άνοιξης η ελληνική δραστηριότητα παρουσίασε αξιοσημείωτη αύξηση, ειδικά στην Δυτική Μακεδονία. Πολυάριθμα σώματα, που απαρτίζονταν κυρίως από Κρητικούς, έφταναν από την Ελλάδα. Τα περισσότερα από αυτά έφταναν σε μικρές ομάδες στον Βόλο και έπειτα, είτε ακολουθούσαν τις συνήθεις χερσαίες οδούς, είτε αποβιβάζονταν με πλοιάρια στην ακτή κοντά στην Κασσάνδρα ή την Κατερίνη. Στην Δυτική Μακεδονία ο Κρητικός Σκαλίδης ήταν ιδιαίτερα δραστήριος, μέχρι που έχασε την ζωή του μετά από μία επίθεση στο χωριό Τσέγκελ τού Μοριχόβου στις 25 Μαρτίου.  (Πηγή: Douglas Dakin, Ο Ελληνικός Αγώνας στην Μακεδονία, εκδ. οίκος αδελφών Κυριακίδη, 1996). Σχετικά με τον θάνατο τού Μακεδονομάχου, πηγές αναφέρουν διαφορετικές ημερομηνίες.

.—Το νεοαφιχθέν σώμα Μακεδονομάχων τού Πελοποννήσιου καπετάν Φούφα (Ζαχαρία Παπαδά), μετά την περιπέτεια κατά την διάβαση τού Αλιάκμονα (ή κάποιου παραπόταμου), φθάνει στο Βογατσικό όπου ενώνεται και πάλι. Σε  ατύχημα που συνέβη,  28 από τους άνδρες τού Φούφα έχασαν επαφή με το υπόλοιπο σώμα και περιφέρονταν στην περιοχή δίχως καν οδηγό (βλ. 17/3ου). Μετά από 3 ημέρες παραμονής, ολόκληρο το σώμα θα οδεύσει προς την Βλαχοκλεισούρα και κατόπιν στο Λέχοβο.

1908.—Στις 25 Μαρτίου, ένα αγγλικό πλοίο σημαιοστολισμένο, κατέφθανε στο λιμάνι τής Αμισού. Μετέφερε τον νέο μητροπολίτη, Γερμανό Καραβαγγέλη, ο οποίος ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα ως Μητροπολίτης Αμάσειας. Ο πρόξενος Τζανετάτος, στην αναφορά του προς το υπουργείο Παιδείας τής Ελλάδος, αναφέρεται με έμφαση στο έργο που συντελέστηκε επί των ημερών του, την τριετία 1908-1911. Έγραφε συγκεκριμένα: «Στο σύντομο αυτό διάστημα των τριών τελευταίων χρόνων, χτίσθηκαν και ιδρύθηκαν πάνω από 115 καινούργιες σχολές και διάφορα σχολεία στις πόλεις και τα χωριά τής υπαίθρου».

.—Σέρρες, 25η Μαρτίου 1908. Την ημέρα τής Εθνικής επετείου, προφανώς με την συνδρομή τού Πρόξενου Σαχτούρη, ξαφνικά η πόλη γεμίζει με ελληνικές σημαίες. Ο εγκληματίας Γενικός Διοικητής και στρατηγός των βιλαετίων Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου και Σερρών, Ιμπραήμ πασάς, ο οποίος βρίσκονταν στην πόλη, διέταξε άμεσα την προσαγωγή πολλών Ελλήνων και ήταν έτοιμος να τους περάσει δικαστήρια όταν εμφανίστηκε ο Έλληνας Πρόξενος. Με ένα πανέξυπνο και εύγλωττο ευφυολόγημα κατάφερε να κάμψει τον τούρκο.

1911.—Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Καλλιτεχνών οργανώνει με επιτυχία την πρώτη πανελλήνια έκθεση στο Ζάππειο.

1912.—Στην πρωτεύουσα λαμβάνει χώρα ο επίσημος εορτασμός τής 75ης επετείου ιδρύσεως του Εθνικού Πανεπιστημίου.

1914.—Σώμα εθελοντών φοιτητών τής Νομικής Αθηνών, φθάνει στην Σαγιάδα τής Βορείου Ηπείρου να δώσει τον έσχατο Αγώνα γιά την ελευθερία. Κατόπιν, με τον οπλαρχηγό Δημ. Ζουριδιανό, οπλίσθηκαν στο Αργυρόκαστρο και μετέβησαν στο Λιασκοβίκι. Λίγες ημέρες μετά, κτυπήθηκαν με αλβανούς στα χωριά Άρζα και Σάλεσι, τούς οποίους εξεδίωξαν κακήν κακώς.

.—Ιδρύεται ο «Άρης Θεσσαλονίκης» από ομάδα παραγόντων που είχαν αποχωρήσει από τον «Ηρακλή».

1920.—Στο μέτωπο Μ. Ασίας γίνονται μάχες προφυλακών.

1921.—Κατά την εορτασμό γιά τα εκατό χρόνια από την Εθνική Παλιγγενεσία, πραγματοποιούνται στον αύλειο χώρο τού Γυμνασίου Χανίων τα αποκαλυπτήρια τής  αναθηματικής  στήλης των πεσόντων εθελοντών σπουδαστών Δυτικής Κρήτης κατά τους Απελευθερωτικούς Πολέμους τού 1912-1913. Ο Τύπος τής εποχής  έγραφε  σχετικά: «Το Γυμνάσιον διά τού λόγου και οι Αντιπρόσωποι των εργατών διά τού  μαρμάρου, απηθανάτιζον και εξύμνουν την ελληνικήν ανδρείαν κατά τους υπέρ ελευθερίας αγώνας. Το Γυμνάσιον τους πρωτομάρτυρας τής ελληνικής ελευθερίας εξυμνούν, προέβαλεν ως υπόδειγμα  τους υπ’ αυτού εμπνευσθέντας νέους ήρωας τής μεγαλομένης Πατρίδος, τους οποίους το Εργατικόν Κέντρον διά τής στήλης, εν αυτή τη θέσει, εν η μαθητεύοντες  εδιδάσκοντο το θνήσκειν  υπέρ τής πατρίδος».

.—Στο μέτωπο Μ. Ασίας γίνονται μικροσυμπλοκές μεταξύ Ελλήνων και τούρκων στην περιοχήν Κοβαλίτσας.

.—Οι σκληρές μάχες γιά την κατάληψη τής γραμμής Εσκί Σεχίρ-Αφιόν Καραχισάρ. Ο τουρκικός στρατός υπό τον Ισμέτ, ο οποίος διέγνωσε την κατάσταση και παρατήρησε τα σοβαρότατα Ελληνικά τακτικά λάθη, ήταν τώρα έτοιμος να επιτεθεί με όλες τις δυνάμεις του προς το Α’ Σώμα που βρισκόταν Νότια. Εκκενώνοντας το Αφιόν στις 25/3ου (η κατάληψη είχε προηγηθεί στις 14/3 ενώ δεν υπήρξε σοβαρή αντίσταση) γιά να αποφύγουν την αποκοπή, τα Ελληνικά τμήματα δέχθηκαν τεράστιο βάρος επίθεσης. Την κρίσιμη στιγμή ο Διαλέτης, τού 34ου Συντάγματος με το τμήμα του έσωσε την κατάσταση πολεμώντας στο Τουμλού Μπουνάρ, ενώ η «λυτρωτική» ενέργεια τής 2ης Μεραρχίας που πλευροκόπησε τα τουρκικά τμήματα, έδωσε τον χρόνο στο Α’ Σώμα να υποχωρήσει με τάξη προς το Ουσάκ. [Στοιχεία Κωνσταντίνος Χαλάστρας]

.Η πριγκίπισσα Ασπασία, χήρα τού άτυχου βασιλιά Αλέξανδρου, γέννησε κοριτσάκι το οποίο ονόμασαν Αλεξάνδρα. Αργότερα, η νεαρή Αλεξάνδρα παντρεύτηκε τον βασιλιά τής Σερβίας, Πέτρο Καραγιώργεβιτς. Απεβίωσε στην Αγγλία όπου ήταν εγκαταστημένη, τον Φεβρουάριο τού 1993 και σύμφωνα με την επιθυμία της, τάφηκε στο βασιλικό κτήμα τού Τατοΐου, κοντά στον τάφο τού πατέρα της Αλέξανδρου, όπου τοποθετήθηκαν και τα οστά τής μητέρας της Ασπασίας, μεταφερθέντα από την Ιταλία.

1922.—Η Ελληνική Στρατιά τής Μ. Ασίας δρα διά πυροβολικού και περιπόλων.

1923.—Εκτελώντας επιδεικτική πτήση με αεροσκάφος «Mars»  κατά τον εορτασμό τής Εθνικής επετείου στην Θεσσαλονίκη, ο πιλότος μας Ιωάννης Μάρακας, κατέπεσε με το αεροσκάφος του στην θάλασσα με αποτέλεσμα να πνιγεί. Ο ήρωας πιλότος, έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις τού Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και αργότερα τής Μ. Ασίας εκτελώντας πλήθος πολεμικών αποστολών.

1924.—Η φιλοβενιζελική κυβέρνηση Παπαναστασίου, κατέθεσε ψήφισμα στην Δ΄ Συντακτική Συνέλευση γιά αποκήρυξη τής βασιλείας από την Ελλάδα. Ο πραγματικός σκοπός των διοργανωτών τής κίνησης αυτής, ήταν η άπαξ διά παντός εξόντωση κάθε πολιτικού αντιπάλου.

.—Με ψήφισμα τής πραξικοπηματικής Δ΄ Συντακτικής Συνέλευσης, κηρύσσεται έκπτωτη η δυναστεία τού Γεωργίου Α΄ και αποφασίζεται «να συνταχθεί η Ελλάς εις Δημοκρατίαν κοινοβουλευτικής μορφής, υπό τον όρον εγκρίσεως τής αποφάσεως αυτής αμέσως υπό τού λαού διά δημοψηφίσματος». Οπότε και προέκυψαν νέοι, κοινοβουλευτικοί πλέον «Λουδοβίκοι».

.—Το Ρωσικό Νοσοκομείο, περιήλθε στην αρμοδιότητα τού Υπουργείου Ναυτικών. Η ιστορία τού Ρωσικού Νοσοκομείου και μετέπειτα Ναυτικού Νοσοκομείου Πειραιά, ξεκίνησε το 1897, όταν η βασίλισσα Όλγα, σύζυγος τού Γεωργίου Α΄ και δούκισσα τής Ρωσίας, αγόρασε το οικόπεδο στο οποίο οικοδομήθηκε. Το Ρωσικό Νοσοκομείο Πειραιά είχε κυρίως ρωσικής καταγωγής προσωπικό, και λειτούργησε γιά την περίθαλψη Ρώσων ναυτικών αλλά και μεταναστών που αποφάσισαν να μετοικήσουν στον Πειραιά, χωρίς να αποκλείει όμως την παροχή δωρεάν υπηρεσιών και στους Έλληνες κατοίκους τού Πειραιά. Η Τσαρική τότε Ρωσία, γιά να παγιώσει την θέση της ως «προστάτιδα δύναμη», είχε ανεγείρει και στην Θεσσαλονίκη παρόμοιο νοσοκομείο, διαθέτοντας με αυτό τον τρόπο δύο άτυπες βάσεις στα δύο σπουδαιότερα λιμάνια τής Ελλάδος. Μετά την αποχώρηση όλων των Ρώσων εργαζομένων, στις 9/22 Νοεμβρίου τού 1925, εκδόθηκε κυβερνητικό διάταγμα μετατροπής του σε Νοσοκομείο τού Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.

1926.—Τα πολιτικά κόμματα τής χώρας, συναποφασίζουν γιά την εκλογή προέδρου τής Δημοκρατίας, την υποψηφιότητα τού  Κ. Δεμερτζή. Ο δικτάτορας Θ. Πάγκαλος είχε διαφορετική άποψη.

.—Ο Πρώτος Ραδιοφωνικός Σταθμός τής Ελλάδος, των Βαλκανίων και τής Νοτιοανατολικής Ευρώπης, είναι πλέον γεγονός… Μέσα στον χώρο τής Δ.Ε.Θ., ο Χρήστος Τσιγγιρίδης στήνει τον πομπό του, ισχύος 400 Watt περίπου. Τον λειτουργεί μόνον κατά την διάρκεια τής Δ.Ε.Θ. τον Σεπτέμβριο, έχοντας μόνο δύο ακροατές. Ο ένας ήταν στην περιοχή τής πλατείας Ιπποδρομίου και ο άλλος σε ένα αγγλικό καράβι στο λιμάνι τής Θεσσαλονίκης. Οι προσπάθειες τού Τσιγγιρίδη να πάρει άδεια διαρκούς λειτουργίας, λόγω τής αυστηρής νομοθεσίας, ήταν συνεχείς. Όμως, γιά πολλά χρόνια παρέμειναν άκαρπες. Ο Τσιγγιρίδης λειτουργούσε τον πομπό του με ίδια έσοδα, καθώς και με έσοδα προερχόμενα από διαφημίσεις. Από τον Σταθμό τού Τσιγγιρίδη πέρασαν ουκ ολίγοι καλλιτέχνες. Το γραμμόφωνο μόλις είχε γίνει ηλεκτρικό, οι δίσκοι λιγοστοί κι’ ακόμη φτωχότερη η Ελληνική δισκογραφία. Ούτε το μαγνητόφωνο είχε έλθει στο προσκήνιο ακόμη. Έτσι, το μουσικό πρόγραμμα αποτελούνταν από ζωντανές εκτελέσεις τραγουδιστών και οργανοπαιχτών, μέσα στο στούντιο.

.—1η πανηγυρική εναρκτήρια συνεδρία τής Ολομέλειας τής Ακαδημίας. Το Προεδρείο τής Ακαδημίας Αθηνών, το οποίο παρέλαβε την προηγούμενη ημέρα το μέγαρο τής αποκαλούμενης “Σιναίας Ακαδημίας”, με σαφή σημασιολογική αναφορά στην επέτειο τής Εθνικής Παλιγγενεσίας, πραγματοποίησε την 1η πανηγυρική εναρκτήρια συνεδρία τής Ολομέλειας τής Ακαδημίας.

1928.—Αλλάζει ο νομικός καταστατικός χάρτης τής Ελλάδος όσον αφορά τις μητροπόλεις. Αυτές τής «νέας» Ελλάδος, εξισώνονται με τής «παλαιάς».

1932.—Τελούνται από την κυβέρνηση Μιχαλακόπουλου, τα αποκαλυπτήρια τού κατασκευασθέντος εις τον προ των Παλαιών Ανακτόρων χώρον μνημείου τού Αγνώστου Στρατιώτου. Το μνημείο ανεγέρθη σε αρχιτεκτονικά σχέδια τού Εμμανουήλ Λαζαρίδη και η σύνθεση τής ανάγλυφης πλάκας έγινε από τον γλύπτη Φωκίωνα Ρωκ.

.—Ο Βενιζέλος, σε συνάντηση με τους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων στις 25 (και 28 Μαρτίου), πρότεινε την συγκρότηση οικουμενικής κυβέρνησης και την υποστήριξη των αιτημάτων τής Ελλάδος στην Κοινωνία Των Εθνών στα μέσα τού Απριλίου. Μ’ αυτές τις προτάσεις ήθελε λόγω τής διαφαινόμενης αποτυχίας τής κυβέρνησής του, να μεταθέσει την ευθύνη τής χρεοκοπίας σε συλλογικό επίπεδο.

.—Η αρχές τής χώρας καταδικάζουν σε θάνατο τις Φούλα Αθανασοπούλου και Αρτέμιδα Κάστρου, ως υπεύθυνες γιά την δολοφονία τού μεγαλοεργολάβου Αθανασόπουλου. Οι δύο γυναίκες, ήταν η σύζυγος και η πεθερά τού θύματος αντιστοίχως, ενώ γιά τον φόνο συνεργάστηκαν με τον εξάδελφο τής συζύγου του, Δημήτρη Μοσκιό, αλλά και μία υπηρέτρια.

1933.—Ο σύλλογος «Δωδεκανησιακή Νεολαία Αθηνών», κυκλοφορεί την εφημερίδα «Δωδεκανησιακή». Ήταν δεκαπενθήμερη και αποτέλεσε ένα από τα μέσα τού συλλόγου γιά να βοηθήσει την ιταλοκρατούμενη ιδιαίτερη πατρίδα του.

1934.—Ξεψύχησε ξημερώματα τού Ευαγγελισμού –  σημαδιακή μέρα – ο λαϊκός μας ζωγράφος Θεόφιλος Χατζημιχαήλ. Η Δημαρχία τον κήδεψε βιαστικά στο νεκροταφείο τού Αγίου Παντελεήμονα στην Λέσβο. Από χωριό σε χωριό και από σπίτι σε σπίτι, στο ονειρικό του δρομολόγιο Μυτιλήνη-Πήλιο-Μυτιλήνη, άφηνε με ιερή μανία τα χνάρια τής ψυχής του. Ζωγράφιζε μάχες και ήρωες τής Επανάστασης τού ’21, σκηνές από την αρχαιότητα, μαγευτικά τοπία και, χωρίς να το αντιλαμβάνεται, ακολουθούσε το μονοπάτι τής ιστορίας, αποτυπώνοντας με τον χρωστήρα του την διαχρονικά ακατάλυτη παράδοση τής Ελλάδος. Βρήκε (ειδικά μετά θάνατον) την αναγνώριση, χάρις στις προσπάθειες τού Στρατή Ελευθεριάδη-Τεριάντ.

1937.—Γιουγκοσλαβία και Ιταλία προχωρούν σε μεταξύ τους υπογραφή Συμφώνου Φιλίας, στο Βελιγράδι, γεγονός το οποίο θέτει υπό αμφισβήτηση τόσο το Βαλκανικό Σύμφωνο όσο και την Στρατιωτική Σύμβαση, στα οποία είχαν δεσμευθεί και περιλάμβαναν τους ίδιους, εμάς, την Ρουμανία και την τουρκία. Εκτός από αυτό, οι πονηροί Γιουγκοσλάβοι υπέγραψαν παρόμοια Συμφωνία και με τους βούργαρους (29/1/1937), τις χώρες δηλαδή τις οποίες περιελάμβαναν τα άρθρα τής Στρατιωτικής Σύμβασης τού Βαλκανικού Συμφώνου, σε περίπτωση εμπλοκής καθ’ενός από τους συμβαλλόμενους.

1938.—Ο βασιλεύς Γεώργιος Β΄ εγκαινιάζει τον πρώτον κρατικόν ραδιοφωνικόν σταθμόν τής Ελλάδος (ΕΙΡ).

.—Σημειώνεται η πιό βαριά ήττα τής Εθνικής Ελλάδος από την Ουγγαρία με 11-1 στην Βουδαπέστη γιά τα προκριματικά τού Παγκοσμίου Κυπέλλου.

1941.—Στο μέτωπο, οι Ιταλοί επιτίθενται σφοδρώς εναντίον των Ελλήνων εις των τομέα Σεντέλι και αποκρούονται.

.—Η Γιουγκοσλαβία προσχωρεί στο Τριμερές Σύμφωνο τού Άξονος.

1942.—Παρά την διαταγή των φασιστών Ιταλών με την οποία απαγόρευσαν τον εορτασμό τής 25ης  Μαρτίου, στην Τρίπολη, ο δήμαρχος αψηφά την εντολή και διοργανώνει τα σχετικά. Ως αντεκδίκηση, οι Ιταλοί σπάζουν την κρύπτη στην βάση τού Ηρώου των αγωνιστών τού 1821, που βρίσκεται στην πλατεία Άρεως και διασκορπίζουν τα οστά τού μεγάλου Ήρωα Κολοκοτρώνη (…)

.—Η οργάνωση «Ελληνικόν Αίμα», κυκλοφορεί τεράστιο αριθμό προκηρύξεων οι οποίες ρίχνονται στους δρόμους. «Οι κατακτητές θα περάσουν, η Ελλάς θα μείνει», ή, «Έλληνες μην χάνετε το θάρρος σας», ήταν ορισμένα από τα μηνύματα των φυλλαδίων τής οργάνωσης, σε όλη την διάρκεια τής Κατοχής. Πρωτεργάτες της τέθηκαν οι δημοσιογράφοι Κ. Βοβολίνης, Ι. Μήλιος και Λάζαρος Πηνιάτογλου. Πνευματικός καθοδηγητής τής οργάνωσης θεωρήθηκε ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος.

1943.—Σκοτώθηκε ο Αρχισμηνίας Νικ. Κουρμούλης κοντά στο αεροδρόμιο Καρθάγκο τού Σουδάν, κατά την εκτέλεση διατεταγμένης εκπαιδευτικής αποστολής με αεροσκάφος, το οποίο κατέπεσε και συνετρίβη στο έδαφος. Γεννήθηκε το 1921 στα Σέλλια Ρεθύμνης.  http://www.pasoipa.org.gr/

.—Ο π. Αθανασίου Παπαχρήστου, τουφεκίσθηκε από τους Ιταλούς κατακτητές.

.—Με αφορμή την Εθνική Επέτειο, χιλιάδες Έλληνες κατέρχονται στο πεδίο τού Άρεως γιά να τιμήσουν την ημέρα. Δυστυχώς, ακολούθησαν επεισόδια με Ιταλούς κατοχικούς και κατόπιν συγκρούσεις, οι οποίες στοίχισαν την ζωή σε περισσότερους από 30 ανθρώπους, ενώ ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε εκατοντάδες.

.—Ανήμερα τής Εθνικής εορτής και ενώ οι αντάρτες των Εθνικών δυνάμεων ετοιμάζονταν γιά την δική τους γιορτή, πολυάριθμες βουλγαρικές δυνάμεις τούς επιτίθενται βορειανατολικά τής Δράμας. Οι νεκροί των βουλγάρων ήταν πάρα πολλοί, σε σημείο όπου, έκτοτε, η κύρια δύναμή τους περιορίστηκε εντός τής πόλεως δίχως εξόδους.

.—Εμπρός στα έκπληκτα μάτια των κατακτητών, Έλληνες πατριώτες τής οργάνωσης «Χ» καταθέτουν στεφάνι στο μνημείο τού Άγνωστου Στρατιώτη. Αυτή, ήταν η πρώτη εμφάνιση τής ομώνυμης οργάνωσης τής Εθνικής αντιστασιακής ομάδας, αρχηγός τής οποίας υπήρξε ο μεγάλος Γεώργιος Γρίβας.

1944.—Οι Ιερολοχίτες μας, με ρεσάλτο, καταφέρνουν να συλλάβουν δύο γερμανικά πλοιάρια και 8 Γερμανούς στρατιώτες.

.—Ὁ ἀνθυποσμηναγὸς Σκάντζικας Σωτήριος τῆς 336 Μοίρας Διώξεως τῆς Ἑλληνικῆς Βασιλικῆς Ἀεροπορίας (ΕΒΑ), ἐκτελεῖται ἀπὸ τοὺς Γερμανούς μετὰ τὴν προσπάθειά του να αποδράσει από τὸ στρατόπεδο αἰχμαλώτων τῆς Λούφτβαφε (Στάλαγκ Λούφτ 3) στὴν Πολωνία ὅπου ἐκρατεῖτο. Ὁ ἡρωικὸς ἀνθυποσμηναγός εἶχε αἰχμαλωτισθεῖ κατὰ τὴν ἐπιχείρηση «Θέτις» (23/7/43), τὴν σημαντικότερη τῶν Ἑλληνικῶν Μοιρῶν Διώξεως στὴν Μέση Ἀνατολή. Στόχος τῆς ἐπιχειρήσεως ἦταν ἡ προσβολὴ γερμανικῶν στόχων στὴν κατεχόμενη Κρήτη. Τὸ ἀεροπλάνο τοῦ ἀνθυποσμηναγοῦ Σκάντζικα βλήθηκε ἀπὸ τὰ ἐχθρικὰ ἀντιαεροπορικά καὶ καταρρίφθηκε. Ὁ Ἕλληνας πιλότος πρόλαβε νὰ χρησιμοποιήσῃ τὸ ἀλεξίπτωτό του, ἀλλὰ συνελήφθη αἰχμάλωτος καὶ ὁδηγήθηκε σὲ Γερμανικό στρατόπεδο αἰχμαλώτων. Στὶς 25 Μαρτίου 1944, συμμετεῖχε σὲ μαζικὴ ἀπόδραση, ἀλλὰ οἱ Γερμανοὶ φρουροὶ καταδίωξαν τοὺς δραπέτες καὶ συνέλαβαν πενήντα, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τὸν ἡρωικὸ ἀνθυπολοχαγό μας. Τοὺς ἐκτέλεσαν ὅλους τὴν ἴδια ἡμέρα σὲ ἐρημική τοποθεσία.

.—Ανήμερα τής μεγάλης Θρησκευτικής και Εθνικής επετείου, οι απολίτιστοι Γερμανοί, στα πλαίσια επιχειρήσεων κατά ανταρτών, εισέρχονται στο χωριό Φλαμπουράρι Ιωαννίνων και προκαλούν γενοκτονία των κατοίκων. Συνολικά το χωριό γνώρισε 3 φορές τον «πολιτισμό» των Γερμανών, κατά τις οποίες διερπάγησαν τα τρόφιμα, τα ρούχα, τα έπιπλα, το βιός των κατοίκων (850 ζωντανά), ενώ προέβησαν σε εκτελέσεις 6 αθώων ψυχών. ‘’Φυσικά’’, πυρπόλησαν το χωριό και γιά την ακρίβεια καταστράφηκαν οι 85 από τις 90 κατοικίες, το σχολείο και η εκκλησία του.

.—Την ίδια ημέρα, οι αντίχριστοι Γερμανοί εισέρχονται και στο Ελατοχώρι των Ιωαννίνων. Εδώ, άρπαξαν όλα (μα όλα!) τα υπάρχοντα των κατοίκων, ισοπέδωσαν πλήρως το χωριό καταστρέφοντας και τις 65 κατοικίες,  δολοφόνησαν 3 κατοίκους εκ των οποίων τον ένα μετά από ανήκουστα βασανιστήρια. Ρήμαξαν τον τόπο. 

.—Οι αντίχριστοι και απολίτιστοι Γερμανοί εισέρχονται γιά 3η φορά και στο πανέμορφο χωριό Δόλιανη. Η συνταχθείσα έκθεση τού κράτους αναφέρει ότι το χωριό δέχθηκε 4 επιθέσεις από τούς αποκτηνωμένους Γερμανούς, ενώ χαρακτηριστική είναι αρχή τής έκθεσης η οποία αναφέρει: «Κείμενον επί μαγευτικής τοποθεσίας, ήτο ωραιότατον προ τής καταστροφής του. Ήδη είναι σωρός ερειπίων ….» Λεηλατήθηκαν τα πάντα. Ό,τι δεν κατάφεραν να αποσπάσουν, απλώς το κατέστρεφαν. Τα δε οικήματα, 127 κατοικίες, 1 σχολείο, δύο κοινοτικά καταστήματα και 3 εκκλησίες, κατεκάησαν πλήρως μαζί με 3 ψυχές φυλακισμένες εντός των οικιών τους. Μαζί με αυτούς, εκτελέστηκε και ένας πατέρας με τον υιό του.

1945.— Γίνεται καταδρομή στην Χάλκη από τους Ιερολοχίτες, καθώς και περίπολος αναγνωρίσεως στις νήσους Κω και Ικαρία.

1946.—Εγκαινιάζεται ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Θεσσαλονίκης με πομπό φορητό πάνω σε αυτοκίνητο. Μετά από λίγο καιρό διακόπτει την λειτουργία του, γιά να εγκατασταθεί μόνιμα τον Μάρτιο τού 1947.

1948.—Εγκαινιάζεται από τον Βασιλέα των Ελλήνων Παύλο, ο πομπός βραχέων κυμάτων που εγκαταστάθηκε στα Ν. Λιόσια.

1955.—Γερμανός αρχαιολόγος ανακαλύπτει στην Ολυμπία καλούπι που χρησιμοποιήθηκε γιά την κατασκευή τού τεράστιου αγάλματος τού Ολυμπίου Διός.

.—Σκοτώθηκε ο πιλότος μας Ι. Κορυμπίδης, εκτελώντας διατεταγμένη αποστολή με αεροσκάφος, το οποίο προσέκρουσε στην θάλασσα τής περιοχής Κερατσινίου Πειραιά και βυθίστηκε.

1956.—Ο μελλοθάνατος Μιχαλάκης Καραολής γράφει στον αδελφό του Ανδρέα, ανήμερα τής 25ης Μαρτίου από τις κεντρικές φυλακές τής Λευκωσίας:  «Είμαι καλά. Εσύ πώς είσαι; Σήμερα χάνεις την επίσκεψίν σου, διότι ο κατ’ οίκον περιορισμός την αποκλείει. Αλλά ποιός Θεός θα συγχωρήσει το γεγονός ότι οι εκκλησίες έμειναν κλειστές και δεν ελειτούργησαν κατά την τεραστίαν εις βάθος νοήματος εορτήν ή μάλλον κατά τον παμμέγιστον αυτόν συνδυασμόν εορτών, ο οποίος κατ’ ελάχιστον υστερεί από ένα κύριον Πάσχα; Πάει περίπατο κάθε έννοια συνεορτασμού Αγγέλων μετ’ ανθρώπων, κάθε πρόθεσις δοξολογίας, ευχαριστήσεως και λατρείας διά την υπεράγαθον Θεϊκήν συγκατάβασιν, την άρρητον εις την ανθρωπότητα ευαγγελιζομένην χαράν, διά τής σωτηρίας ημών το κεφάλαιον και την φανέρωσιν τού απ’ αιώνος μυστηρίου».

1962.—Ἡ τουρκικὴ ΤΜΤ, τὸ διαίρει καὶ βασίλευε τῶν Ἄγγλων καὶ ἡ ἀνατίναξη δύο τζαμιῶν στὴν Λευκωσία. Σὰν σήμερα ἀνατινάχθηκαν στὴν Λευκωσία δύο μουσουλμανικά τεμένη. Ὁ Μουζαφέρ Γκιουρκάν, δικηγόρος καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς ἐκδότες τῆς ἐφημερίδας «Τζιουμχουριέτ» Λευκωσίας, εἶχε τὴν πληροφορία ὅτι τὶς ἐκρήξεις προκάλεσαν τοῦρκοι τῆς τρομοκρατικῆς ὀργανώσεως ΤΜΤ μὲ πολιτικὸ ἀρχηγό τὸν γενίτσαρο Ῥαούφ Ντεκτάς. Ἐπειδὴ ἀνακοίνωσε στὴν ἐφημερίδα ὅτι σὲ ἐπόμενη ἔκδοσή της θὰ ἀποκάλυπτε τὰ ὀνόματα τῶν βομβιστῶν, δολοφονήθηκε μεταξὺ 23-24 Ἀπριλίου, τὴν ὥρα ποὺ στάθμευε τὸ αὐτοκίνητό του· τὸ ἴδιο βράδυ δολοφονήθηκε στὸ σπίτι του, μπροστὰ στὴν γυναῖκα του καὶ τὰ μικρὰ παιδιὰ του, ὁ συνεκδότης τῆς ἐφημερίδας, Ἀϊχάν Χικμέτ.

1971.—Με την ευκαιρία τού εορτασμού των 150 χρόνων από την έναρξη τής Ελληνικής Επανάστασης, διαρρυθμίζεται μία αίθουσα τής Βιβλιοθήκης τής Βουλής με σκοπό την διασφάλιση και την έκθεση των Εθνικών Κειμηλίων, γνωστή σήμερα ως Αίθουσα Πολυτίμων.

1983.—Επιστρέφει από την Ε.Σ.Σ.Δ. στην Ελλάδα ο αρχηγός τού κομμουνιστικού ‘’Στρατού’’ τής μετακατοχικής περιόδου, Μάρκος Βαφειάδης. Ακολούθως, έγινε βουλευτής τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ο Βαφειάδης ως στρατιωτικός διοικητής τής Ομάδας Μεραρχιών Μακεδονίας  τού ΕΛΑΣ, σε συζήτησή του με τον Άγγλο υποπρόξενο τής Θεσσαλονίκης είχε υποστηρίξει ότι «κανονικά όλοι όσοι συλλαμβάνονται – εννοώντας όσους δεν δήλωναν κομμουνιστές – θα έπρεπε να εκτελούνται επί τόπου».

1987.—Συνήλθε στην Άγκυρα το υπουργικό συμβούλιο και ενέκρινε απόφαση χορήγησης αδειών γιά έρευνες έξω από τα χωρικά ύδατα τής τουρκίας. Η τουρκική κυβέρνηση παρεχώρησε στην τουρκική εταιρεία Πετρελαίων ΤΡΑΟ (Turkiye Petrolleri Anonim Ortakligi) τέσσερεις περιοχές τού βορείου Αιγαίου γιά την διεξαγωγή ερευνών.

1993.—Η ελληνική Κυβέρνηση δηλώνει ότι, τα Σκόπια αποδέχθηκαν σχέδιο απόφασης τού Ο.Η.Ε., που προβλέπει διαδικασία επιλύσεως τού Σκοπιανού υπό τους Όουεν και Βανς και περιλαμβάνει την υιοθέτηση μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, την διαιτησία γιά το οριστικό όνομα και την ένταξη των Σκοπίων στον Ο.Η.Ε. υπό το προσωρινό όνομα ΠΓΔΜ (…ακόμη μία τεράστια επιτυχία τής ελληνικής εξωτερικής πολιτικής!).

1998.—Σφοδρή κακοκαιρία σε ολόκληρη την χώρα. Ισχυρότατοι άνεμοι προκάλεσαν την ματαίωση τής παρέλασης στα Ιωάννινα, ενώ σοβαρές ζημιές υπέστησαν σπίτια και καταστήματα. Στην Αττική, καταγράφηκαν 137mm βροχόπτωσης μέσα σε 12 ώρες.

2004.—Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, η πρωθιέρεια Θάλεια Προκοπίου, ανάβει την Φλόγα στον Ναό τής Ήρας, στην Αρχαία Ολυμπία. Παραδίδει την Φλόγα στον πρώτο λαμπαδηδρόμο, τον πρωταθλητή τού ακοντισμού Κώστα Γκατσιούδη, ξεκινώντας έτσι ένα μεγάλο ταξίδι διάρκειας 141 ημερών στα πέρατα τής γης, κατά το οποίο θα μεταφέρουν το «μήνυμα τής ειρήνης και τής συναδέλφωσης των λαών» 7.700 λαμπαδηδρόμοι. Η Φλόγα θα φτάσει στο Ολυμπιακό Στάδιο γιά την Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, στις 13 Αυγούστου. Το… μήνυμα παραμένει αναπάντητο.

2015.—Φοιτητές τού Πανεπιστημίου τού Τόκιο, ανεβάζουν την κωμωδία τού Μενάνδρου «Επιτρέποντες» στις 25 και 26 Μαρτίου στην Ιαπωνική πρωτεύουσα. Ο σκηνοθέτης και φοιτητής Τακούρο Οκαμότο (Takuro Okamoto),  σε συνέντευξη που έδωσε γιά τις παραστάσεις που θα παίξουν στα αρχαία ελληνικά, τόνισε ότι βασικός σκοπός τής Λέσχης Αρχαίου Θεάτρου είναι να κάνει γνωστό το αρχαίο ελληνικό θέατρο στην Ιαπωνία. Κλείνοντας την συνέντευξή του, απευθύνθηκε στις Ελληνίδες και τους Έλληνες, λέγοντας: «Τα μεγάλα έργα που άφησαν οι σοφοί πρόγονοί σας είναι διαχρονικά. Εμείς προσπαθούμε με όλη μας την δύναμη, να μην σβήσουν τα φώτα που άναψαν οι Αρχαίοι Έλληνες».

.—Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε 22 νέα πολυετή εθνικά προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο τού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (Τ.Α.Μ.Ε.) και τού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (Τ.Ε.Α.) γιά την περίοδο 2014-2020. Ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος, δήλωσε ότι «Η μετανάστευση αποτελεί μία από τις δέκα προτεραιότητες τής Επιτροπής. Η αποτελεσματική από κάθε άποψη μεταναστευτική πολιτική, αποτελεί βασική προϋπόθεση γιά την συνολική επιτυχία των κοινωνιών μας. Στόχος μας είναι η ευημερία και η ασφάλεια των ανθρώπων. Ωστόσο, τα κράτη μέλη δεν μπορούν μόνα τους να πετύχουν αυτόν τον στόχο. Αυτός είναι ο λόγος γιά τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει σταθερά σημαντική ενίσχυση στα κράτη μέλη και το ίδιο θα κάνει και στο μέλλον».

2017.—Η Ευρωπαϊκή Ένωση γιορτάζει τα 60 χρόνια της, την ώρα που η Μεγάλη Βρετανία αποφάσισε να την εγκαταλείψει. Το Brexit, η μεταναστευτική κρίση, η οικονομική κρίση, η τρομοκρατία, και η εθνική αναδίπλωση, οδηγούν πολλούς αναλυτές να συμφωνήσουν ότι η Ε.Ε. διανύει εποχή μαρασμού από την ημερομηνία γεννήσεώς της, στις 25 Μαρτίου 1957 στην Ρώμη.

2019.—Συνεχίζεται η εκδήλωση τής οργής τού κόσμου έναντι των κυβερνητικών αποφάσεων γιά το όνομα τής Μακεδονίας. Με αφορμή την παρουσία κυβερνητικών εκπροσώπων στις παρελάσεις γιά την εθνική επέτειο τής 25ης Μαρτίου, ήδη από χθές, αρκετοί κυβερνητικοί εκπρόσωποι δέχθηκαν την δημόσια κατακραυγή. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο πρωθυπουργεύων Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται γιά το πρώτο επίσημο ταξίδι του στα Σκόπια.

Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»
Βασική πηγή: www.eistoria.com

Αφήστε μια απάντηση