ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 29 ΜΑΡΤΙΟΥ

,

14-12-2014,

29 Μαρτίου

,

1430.—Ο σουλτάνος Μουράτ ο 2ος κυριεύει την Θεσσαλονίκην και την παραδίδει εις την λεηλασίαν και τας φλόγας. Η πολιορκία τής Θεσσαλονίκης είχε αρχίσει από το 1422. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 29 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 28 ΜΑΡΤΙΟΥ

,

14-12-2014

.

28 Μαρτίου

,

364.—Ο Ουάλης (Αρειανός ως προς το δόγμα), ανακηρύχθηκε επισήμως συναυτοκράτορας τής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 28 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 27 ΜΑΡΤΙΟΥ

,

14-12-2014

.

27 Μαρτίου

,

1768.—«….ημέρα Μεγάλη Πέμπτη εις την ακολουθία των αγίων παθών τού Κυρίου ώρα τρίτη τής νυκτός έγινε σεισμός μεγάλος εις την Θεσσαλονίκην μ’ όλον όπου επεκράτησεν ολίγον [ ] ενόμησαν πολλοί ότι ήθελαν καταποντηθή». Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 27 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 26 ΜΑΡΤΙΟΥ

,

14-12-2014,,

26 Μαρτίου

,

1306.—Στην Κύπρο εκδηλώθηκε κίνημα των ευγενών κατά τού βασιλιά Ερρίκου Β΄ το οποίο επικράτησε αναίμακτα. Επικεφαλής τού κινήματος ήταν ο αδελφός τού βασιλιά, Αμάλριχος Λουζινιανός, ο οποίος και ανακηρύχτηκε αντιβασιλιάς. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 26 ΜΑΡΤΙΟΥ

Η ΝΗΣΙΔΑ ΓΥΑΛΙ ΝΙΣΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΗΓΑΔΙ ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΜΙΑΟΥΛΗ

,

,

Τὸ Γιαλὶ καὶ τὸ Πηγάδι τοῦ Μιαούλη

.

……….Νησίδριον μικρὸν τὸ Γιαλί καὶ ἀκατοίκητον, ἡ ὑπὸ τοῦ Πλινίου Κισσῃροῦσα λεγομένη […] ἐκλῂθη γιαλί ὑπὸ τῶν Νισυρίων ἕνεκα τῆς ἐν αὐτῷ ἐξορυσσομένης πορσελάνης, ἥτις ἔχει τὴν ἰδιότητα νὰ καθιστᾷ τὸ ἔδαφος αὐτοῦ στίλβον καὶ ἀκτινοβολοῦν καὶ μάλιστα ἅμα τῇ ἀνατολῇ τοῦ ἡλίου. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΝΗΣΙΔΑ ΓΥΑΛΙ ΝΙΣΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΗΓΑΔΙ ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΜΙΑΟΥΛΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 25 ΜΑΡΤΙΟΥ

,

14-12-2014,

25 Μαρτίου

,

31.—Πρώτος εορτασμός τής Αναστάσεως, σύμφωνα με το ημερολόγιο τού Διονυσίου τού Μικρού. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 25 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 24 ΜΑΡΤΙΟΥ

,

14-12-2014

24 Μαρτίου

,

717.—Ο Λέων Γ΄ εισέρχεται στην Πόλη κατόπιν συνεννοήσεως με τον Πατριάρχη και την Σύγκλητο, αφού πρώτα αιχμαλώτισε τον γιό τού Θεοδοσίου. Ακολούθησε η στέψη του στην Αγία Σοφία ως Αυτοκράτορα.  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 24 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 23 ΜΑΡΤΙΟΥ

,

14-12-2014

.

23 Μαρτίου

.

1613.—Χορήγηση από τους Βενετούς 200 δουκάτων στην Μονή Τοπλού Σητείας Κρήτης, προς αποκατάσταση ζημιών και αποκατάσταση τής φρουριακής της μορφής. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 23 ΜΑΡΤΙΟΥ

Ἑλληνικό Ἡμερολόγιο-Ἑλληνοϊστορεῖν