ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

,

,

24 Ιανουαρίου

,

1822.—«Θάνατος Ἀλή-πασᾶ, ἐν ὧ ἐπεστάτησεν ὁ Χουρσὶτ πασᾶς ἡγεμών τῆς Πελοποννήσου». Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

,

,

23 Ιανουαρίου

.

393.—Ο Αυτοκράτορας τής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας Θεοδόσιος Α΄ ανακηρύσσει συναυτοκράτορά του τον εννιάχρονο γυιό του, Ονώριο, Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

,

14-12-2014

,

22   Ιανουαρίου

,

613.—Ο Αυτοκράτορας Ηράκλειος ορίζει συναυτοκράτορα τον νεογέννητο γυιό του, Κωνσταντίνο Γ΄. Στο εξής θα αναφέρονται στα Διατάγματα τα ονόματα και των δύο. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

,

,

21 Ιανουαρίου

.

290.—Η Τραπεζούντα τού Πόντου αλλά και ολόκληρος ο Ελληνισμός, τιμά τον πολιούχο και επίσκοπο τής πόλης, Άγιο Ευγένιο τον Τραπεζούντιο. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

,

,

20  Ιανουαρίου

.

842.—Μετά από βαριά ασθένεια, απεβίωσε στα ανάκτορα τού Βουκολέοντα ο Αυτοκράτορας  Θεόφιλος. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

 

,

19 Ιανουαρίου

,

379.—Ο Αυτοκράτορας Γρατιανός ανακηρύσσει τον Θεοδόσιο Α΄ συναυτοκράτορα, Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

.

,

18 Ιανουαρίου

,

350.—Δολοφονήθηκε σαν σήμερα κοντά στα Πυρηναία ο νεώτερος γυιός τού Μεγάλου Κωνσταντίνου, Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

,

,

17 Ιανουαρίου

.

121 π.Χ. .—Η έκλειψη τού Δία από την Σελήνη. Ήταν 17 Ιανουαρίου 121 π.Χ. όταν συνέβη το σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο.  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Ἑλληνικό Ἡμερολόγιο-Ἑλληνοϊστορεῖν