ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

,

14-12-2014,

28  Οκτωβρίου

.

325.—π.Χ. Ο ναύαρχος τού Μ.Αλεξάνδρου Νέαρχος εισέρχεται στον λιμένα των εκβολών τού Αραβίου ποταμού.  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

,

14-12-2014,

27  Οκτωβρίου

.

312.—(26-28) Το λάβαρο τού Μεγάλου Κωνσταντίνου το οποίο αντί των ρωμαϊκών αετών φέρει στην κορυφή το μονόγραμμα τού Χριστού «Χ.Ι.»(Χριστός Ιησούς), υψώνεται γιά πρώτη φορά λίγο πριν την μάχη τής Μιλβίας γέφυρας στον Τίβερη ποταμό και στην σύγκρουσή του με τα στρατεύματα τού Μαξεντίου. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

,

14-12-2014,

26  Οκτωβρίου

,

305.—Τὸ μαρτύριο τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, πολιούχου τῆς Θεσσαλονίκης. Ὁ Δημήτριος, γόνος ἀριστοκρατικῆς οἰκογενείας τῆς Θεσσαλονίκης, ἀνελίχθηκε στὶς βαθμῖδες τοῦ Ρωμαϊκοῦ στρατοῦ μὲ ἀποτέλεσμα σὲ ἡλικία 22 ἐτῶν νὰ φέρῃ τὸ βαθμὸ τοῦ χιλιάρχου. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

,

14-12-2014

,

25  Οκτωβρίου

,

1660.—(ίσως 1640). Μεγάλη ζημιά προκαλείται στην Ακρόπολη Αθηνών από πτώση κεραυνού. Την τελική καταστροφή, ήρθε να συμπληρώσει το 1687 (25 Σεπτεμβρίου) η βόμβα των Βενετών . Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

,

14-12-2014,

24  Οκτωβρίου

,

523.—Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την μνήμη τού Αγίου Αρέθα, όπως και των χιλιάδων άλλων χριστιανών τής πόλεως Ναζράν τής Αραβίας, οι οποίοι υπέστησαν μαρτυρικό θάνατο. Την περίοδο εκείνη, στο πλαίσιο τού ανταγωνισμού ανάμεσα στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και στην Περσική Αυτοκρατορία γιά τον έλεγχο τής χερσονήσου τής Αραβίας και των εμπορικών οδών προς τις Ινδίες, έλαβαν χώρα εθνοτικές και θρησκευτικές συγκρούσεις, θύματα των οποίων, αλλά και ομολογητές τής πίστεως, ήταν και άγιος Αρέθας με χιλιάδες άλλους χριστιανούς. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

,

14-12-2014,

23  Οκτωβρίου

,

326 π.Χ.—Ο Κρήτας ναύαρχος τού Μεγάλου Αλεξάνδρου Νέαρχος εισπλέει στον Ινδό ποταμό με στόλο αποτελούμενο από 1.800 πλοία. Η εκστρατεία τού Αλεξάνδρου στην Ασία, Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

,

14-12-2014,

22  Οκτωβρίου

,

333 π. Χ..— (βλ.& 12/22-11).Τὸν  Μαιμακτηριῶνα, – τὸν πέμπτο μῆνα τοῦ Ἀττικοῦ Ἡμερολογίου, ἤ Ἁπελλαῖο βάσει τοῦ Μακεδονικοῦ, ὁ ὁποῖος ἀντιστοιχεῖ στὸ χρονικὸ διάστημα ἀπό 15/10 ἔως 15/11 στὸ σύγχρονο ἡμερολόγιο -, ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος συγκρούεται μὲ τὸν Περσικὸ στρατὸ τοῦ Δαρείου στὴν Ἰσσό καὶ τὸν κατατροπώνει. (Ἐπικρατέστερος μῆνας θεωρείται ὁ Νοέμβριος). Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

.

14-12-2014,

21 Οκτωβρίου

.

1097.—Οι Σταυροφόροι αρχίζουν την πολιορκία τής Αντιόχειας. Κατά την διάρκεια των εννέα μηνών πολιορκίας τής Αντιόχειας, καταπατήθηκε γιά πρώτη φορά η συναφθείσα συμφωνία μεταξύ Σταυροφόρων και Αυτοκράτορος Αλεξίου Κομνηνού, με την ύπουλη κατάληψη τής Έδεσσας, η οποία ανήκε στην Αυτοκρατορία. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ἑλληνικό Ἡμερολόγιο-Ἑλληνοϊστορεῖν