ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

,

,

11 Αυγούστου

,

480 π.Χ.—Οἱ Ἕλληνες ναυμαχοῦν τοὺς Πέρσες στὸ Ἀρτεμίσιο. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ «ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ» ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 1941 ΕΩΣ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΗΣ ΚΟΝΙΣΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 10/8/1943

,

,

Ὁ μῦθος τῆς ‘’ἀντίστασης’’ τῶν ἀλβανῶν καὶ τὸ Βορειοηπειρωτικό ἀντάρτικο ἀπὸ τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1941 ἔως τὸ Σύμφωνο τῆς Κονίσπολης στὶς 10/8/1943

.

Οἱ πρῶτες ἑλληνικὲς ἀντιστασιακὲς ὀργανώσεις 

……….Μετὰ ἀπὸ τὴν Γερμανικὴ εἰσβολὴ καὶ τὴν δυσμενὴ τροπὴ τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1941, ἡ ἀποχώρηση τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ ἀπὸ τὴν Βόρειο Ἤπειρο ἔφερε τὴν Ἑλληνικὴ ἐθνικὴ μειονότητα σὲ τραγικὴ θέση. Ἡ ἐνεργὴ συμμετοχὴ τοῦ πληθυσμοῦ ὑπὲρ τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ, «ἀνταποδόθηκε» ἀπὸ τοὺς αλβανούς (μὲ τὴν ἀνοχὴ τῶν Ἰταλῶν) μὲ διώξεις ἐναντίον τοῦ ἑλληνοορθόδοξου στοιχείου σὲ ὅλη τὴν Βόρειο Ἤπειρο. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ «ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ» ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 1941 ΕΩΣ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΗΣ ΚΟΝΙΣΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 10/8/1943

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

,

,

10 Αυγούστου

,

1500.—Ο Βαγιαζήτ Β΄, αφού πρώτα έσφαξε το 1/3 τής πόλεως τής Μεθώνης, ως δείγμα προσβολής, εισέβαλε σε χριστιανικό ναό γιά να ευχαριστήσει από εκεί τον προφήτη που θεώρησε πως τού χάρισε την νίκη. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Ο ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΑΡΝΑΝΩΝ ΣΤΑ 1684 ΚΑΙ Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ

,

,

Ο ξεσηκωμός των Ακαρνάνων στα 1684 και η συνδρομή των Επτανησίων

.

……….Οι Βενετικές δυνάμεις στο πλαίσιο τής Ευρωπαϊκής συμμαχίας (τού «ιερού συνασπισμού τού Linz»), έπρεπε να δημιουργήσουν αντιπερισπασμό στην ελληνική χερσόνησο, ούτως ώστε να βοηθήσουν την επίθεση εναντίον των τουρκικών θέσεων στις παραδουνάβιες περιοχές. Είχε προηγηθεί η ήττα των τούρκων στην δεύτερη πολιορκία τής Βιέννης το 1683. Γιά να πετύχει όμως ο αντιπερισπασμός χρειαζόταν και η συμμετοχή και η βοήθεια τού ελληνικού πληθυσμού. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΑΡΝΑΝΩΝ ΣΤΑ 1684 ΚΑΙ Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 09 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

,

,

9 Αυγούστου

,

48 π.Χ.—Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ῥωμαϊκοῦ ἐμφυλίου πολέμου, ἡ Φάρσαλος τῆς Θεσσαλίας ἔγινε τὸ πεδίο μάχης στὸ ὁποῖο ὁ Ἰούλιος Καίσαρας, παρ’ ὅλο ποὺ ἀριθμητικῶς μειονεκτοῦσε ἔναντι τῶν στρατευμάτων τοῦ Γαΐου Πομπηίου, νίκησε. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 09 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 08 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

,

,

8 Αυγούστου

,

626.—Οι Άβαρες πολιορκητές τής Κωνσταντινουπόλεως, νικημένοι κατά κράτος, αποχωρούν. Χαρακτηριστικό περιστατικό τής ημέρας είναι η απάντηση που έδωσε ο πατρίκιος Βώνος στον χαγάνο των Αβάρων Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 08 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 07 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

,

,

7 Αυγούστου

,

480 π.Χ..—Ἀρχίζει ἡ τιτανομαχία στὶς Θερμοπύλες. Ἕνα ἀπό τὰ πλέον ἐνδιαφέροντα ἀλλά καὶ ἀμφισβητούμενα ζητήματα, εἶναι ὁ χρονολογικὸς προσδιορισμὸς τῆς μάχης τῶν Θερμοπυλῶν. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 07 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 06 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

,

,

6 Αυγούστου

.

626.—Οι Άβαροι κατέλαβαν με έφοδο την εκκλησία των Βλαχερνών στο ευάλωτο βορειοανατολικό άκρο τής Κωνσταντινουπόλεως και ετοιμάστηκαν γιά την τελική επίθεση σε συνεννόηση με τους Πέρσες. Ο Χοσρόης πιεζόμενος στα δικά του εδάφη από τον Αυτοκράτορα Ηράκλειο, Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 06 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Ἑλληνικό Ἡμερολόγιο-Ἑλληνοϊστορεῖν