ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 05 ΜΑΪΟΥ

5 Μαΐου 1912 Ρόδος . Βερσαλλιέροι φτάνουν στην πλατεία Μανδρακίου.
5 Μαΐου

553.—Επί Αυτοκράτορος Ιουστινιανού αρχίζει τις εργασίες της στην Κωνσταντινούπολη η 5η Οικουμενική Σύνοδος, με θέμα την αίρεση τού μονοφυσιτισμού. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 05 ΜΑΪΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 04 ΜΑΪΟΥ

4 Μαΐου

812.—Η μεγάλη δυσαρέσκεια τού στρατού κατά τής άνασσας Προκοπίας, κόρης τού Νικηφόρου Α΄ και αδελφής τού Αυτοκράτορα Σταυράκιου, αλλά και μία έκλειψη ηλίου που συνέβη, θεωρήθηκαν κακοί οιωνοί γιά τις προετοιμασίες εκστρατείας κατά των βούργαρων. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 04 ΜΑΪΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 03 ΜΑΪΟΥ

Γερμανοί κατακτητές παρατηρούν την πόλη των Αθηνών από τον βράχο τής Ακροπόλεως.
3 Μαΐου

612.—Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κωνσταντίνος Γ΄ ο οποίος στέφτηκε Αυτοκράτορας τής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας το έτος 641, ως διάδοχος τού πατέρα του, Αυτοκράτορα Ηράκλειου. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 03 ΜΑΪΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 02 ΜΑΪΟΥ

Έλληνες τής Σμύρνης παρακολουθούν την είσοδο τού Ελληνικού στόλου.
2 Μαΐου

373.—Απεβίωσε ο πατριάρχης Αλεξανδρείας, Αθανάσιος. Πρόκειται γιά τον Άγιο Μέγα Αθανάσιο τής Ορθοδοξίας μας. Τού αποδόθηκε ο τίτλος Μέγας, γιά δύο λόγους· Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 02 ΜΑΪΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 01 ΜΑΪΟΥ

Peter von Hess, 1827-34, ο Ιάκωβος Τομπάζης πυρπολεί το πρώτο τουρκικό τρίκροτο.
1 Μαΐου

431.—π.Χ. Οι Κορίνθιοι και άλλοι σύμμαχοι, στρέφονται επισήμως στην Σπάρτη η οποία ήταν επικεφαλής τής Πελοποννησιακής συμμαχίας, θέτοντάς της τελεσίγραφο, πως εάν δεν κήρυσσε τον πόλεμο κατά των Αθηναίων, θα αναζητούσαν άλλον σύμμαχο. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 01 ΜΑΪΟΥ

Ο ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΣ ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ο ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΣ ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
(Επίσκοπος Μεθώνης, Ναυαρίνου και Νεοκάστρου 
1816 - 22.10.1825)

……….Ο Γρηγόριος Παπαθεοδώρου εγεννήθη τη 12η Νοεμβρίου τού έτους 1770 εις το ορεινόν χωρίον Άλβαινα τής Ολυμπίας «εκ γονέων ευπατριδών», τού Θεοδώρου ιερέως και τής Αναστασίας, το γένος Σακελλαρίου, εν ω εξέμαθε τα πρώτα αυτού γράμματα, τα όποια συνεπλήρωσεν εις την πλουσιωτάτην βιβλιοθήκην τής Ι. Μονής Βυτίνης. Εισελθών ακολούθως εις την έκκλησιαστικήν υπηρεσίαν, εχειροτονήθη Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΣ ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Σταύρος Λάλας.
30 Απριλίου

313.—Ὁ αὐτοκράτορας Λικίνιος νικᾶ τὸν Μαξιμῖνο Β΄ στὴν μάχη τοῦ Tzirallum παρ’ ὅλη τὴν ἀριθμητική ὑπεροχή τοῦ δεύτερου καὶ ἑνοποιεῖ ὁλόκληρη τὴν Ἀνατολική Ῥωμαϊκή Αὐτοκρατορία ὑπὸ τὴν κυριαρχία του. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

29 Απριλίου

1091.—Αὐτοκράτωρ Ἀλέξιος Α΄ Κομνηνός καὶ ἡ πλέον αἱματηρὴ μάχη τοῦ 11ου αἰῶνα, χάρις στὴν ὁποία γλύτωσε τὴν Θρᾲκη ἀπὸ τὶς ἐπιδρομὲς τῶν βαρβάρων Πατζινάκων. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Ἑλληνικό Ἡμερολόγιο-Ἑλληνοϊστορεῖν