ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 10 ΙΟΥΛΙΟΥ

,

,

10 Ιουλίου

.

48 π.X..—Στην μάχη τού Δυρραχίου (Επίδαμνος), κατά την περίοδο των τετραετούς διαρκείας εμφυλίων ρωμαϊκών συγκρούσεων, ο Ιούλιος Γάϊος Καίσαρ, Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 10 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 09 ΙΟΥΛΙΟΥ

,

,

9 Ιουλίου

,

251.—Λίγο μετά την αυγή, μεγάλος σεισμός και θαλάσσιο σεισμικό κύμα έπληξε την Αλεξάνδρεια (κατά τον Γ. Κεδρηνό). Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 09 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 08 ΙΟΥΛΙΟΥ

,

,

8 Ιουλίου

,

1499.—Τυπώθηκε στο τυπογραφείο των λογίων Βλαστού (εκ Κρήτης) και Καλλέργη στην Βενετία, το Ετυμολογικόν Μέγα κατά αλφάβητον που αποτέλεσε το εκτενέστερο μεσαιωνικό λεξικό τής ελληνικής γλώσσης. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 08 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 07 ΙΟΥΛΙΟΥ

,

,

7 Ιουλίου

,

1099 μ.Χ. .—Οι Σταυροφόροι, με δύναμη 12.000 πεζών και 1.500 έφιππων, φθάνουν έξω από τα τείχη τής Ιερουσαλήμ. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 07 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 06 ΙΟΥΛΙΟΥ

,

,

6 Ιουλίου

.

98.—(μ.χ.). Η Εκκλησία μας τιμά τον Άγιο Άστη (ή Αστείο) ο οποίος μαρτύρησε στο Δυρράχιο (Β. Ήπειρο). Υπήρξε ο τρίτος μάλλον Επίσκοπος στον ελληνικότατο αυτό τόπο, διαδεχόμενος τον Άσκο και τον Καίσαρα τον οποίο χειροτόνησε ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, όταν ίδρυσε τον Χριστιανισμό σε εκείνο το κομμάτι τής Ελλάδος. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 06 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 05 ΙΟΥΛΙΟΥ

,

.

5 Ιουλίου

,

960.—Αναχωρεί από την Κωνσταντινούπολη το εκστρατευτικό  σώμα  υπό τον Νικηφόρο Φωκά, με προορισμό την Κρήτη· σκοπός η απελευθέρωση τής νήσου από τούς αγαρηνούς. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 05 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 04 ΙΟΥΛΙΟΥ

.

,,,

4 Ιουλίου

,

362 π.Χ.—Η εν Μαντίνεια μάχη, καθ’ ην ο Επαμεινώνδας ενίκησε τούς Σπαρτιάτας, μεθ’ ων συνέπραττον και οι Αθηναίοι. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 04 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 03 ΙΟΥΛΙΟΥ

.

,

3 Ιουλίου

,

362 π.Χ.—(και 4/7). Η εν Μαντίνεια μάχη, κατά την οποία ο Επαμεινώνδας νίκησε τούς Σπαρτιάτες και τούς συμμάχους τους Αθηναίους. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 03 ΙΟΥΛΙΟΥ

Ἑλληνικό Ἡμερολόγιο-Ἑλληνοϊστορεῖν