ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-04 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Ο Σαχτούρης σε ναυμαχία στην Σάμο. Πέτερ φον Χες
4 Αυγούστου

717.—Ἔναρξη τῆς δεύτερης πολιορκίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπό Ἄραβες, ἐπί χαλιφείας τοῦ Ὁμὰρ Β΄. Ἡ πολιορκία αὐτή, ὑπῆρξε τὸ ἀποκορύφωμα εἴκοσι χρόνων ἀραβικῶν ἐπιδρομῶν στὰ ἐδάφη τῆς Αὐτοκρατορίας. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-04 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-03 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Ἀντισυνταγματάρχης Γεώργιος Μποῦτος, ἔπεσε ὑπέρ Πατρίδος. [Τὴν φωτογραφία μᾶς προώθησε ἡ φίλη τῆς σελίδας “Παροραία Αρίστη”
3 Αυγούστου

435.—Ο Αυτοκράτορας Θεοδόσιος Β΄ εξορίζει τον αιρετικό Πατριάρχη Νεστόριο. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-03 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-02 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

2 Αυγούστου

338 π.Χ.—Μάχη τῆς Χαιρώνειας, κατὰ τὴν ὁποία ὁ βασιλιᾶς τῆς Μακεδονίας Φίλιππος Β΄, κατετρόπωσε τὶς ἑνωμένες δυνάμεις Ἀθηναίων, Βοιωτῶν καὶ ἄλλων ἑλληνικῶν πόλεων. Μετὰ τὴν μάχη, οἱ διάφορες πόλεις κράτη τῆς Ἑλλάδος, ὑποτάχθηκαν στὴν μακεδονικὴ κυριαρχία. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-02 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-01 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1 Αυγούστου

527.—Απεβίωσε ο Ιουστίνος Α΄ Αυτοκράτορας τής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο Φλάβιος Ιουστίνιος Αύγουστος ή Ιουστίνος Α΄, ήταν ιδρυτής τής Ιουστινιάνειας Δυναστείας και βασίλευσε από το 518, σε ηλικία 70 ετών, έως το 527 όπου πέθανε μάλλον από καρκίνο, αφού πρώτα όρισε ως διάδοχο τον ανεψιό του Ιουστινιανό Α΄. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-01 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-31 ΙΟΥΛΙΟΥ

Ίων Δραγούμης
Ανδρέας Ζυγομαλάς

 

31 Ιουλίου

326 π.Χ..—Μάχη τοῦ Ὑδάσπη. Σὲ μία ἀπὸ τὶς δυσκολότερες μάχες, ὁ Ἀλέξανδρος μὲ τοὺς Μακεδόνες, Θρᾷκες, καὶ ἄλλους Ἕλληνες, κατανικᾶ τὰ στρατεύματα τοῦ γενναίου Ἰνδοῦ βασιλιᾶ Πώρου. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-31 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-30 ΙΟΥΛΙΟΥ

30 Ιουλίου

336 π.X.—Δολοφονεῖται στὶς Αἰγές ὁ Φίλιππος Β΄ ὁ Μακεδών ἀπό τὸν Παυσανία, μέλος τῆς σωματοφυλακῆς του, ἐνῷ ἐπρόκειτο νὰ τελεστῇ ὁ γάμος τῆς κόρης του, Κλεοπάτρας. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-30 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-29 ΙΟΥΛΙΟΥ

29 Ιουλίου

626.—Εμφανίζεται μπροστά από τα τείχη τής Βασιλεύουσας τεράστιο πλήθος Αβάρων, υπολογιζόμενο σε 110.000 με 150.000. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-29 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-28 ΙΟΥΛΙΟΥ

28 Ιουλίου

388.—Ο Μέγας Θεοδόσιος κατατροπώνει τον στρατηγό των ρωμαϊκών στρατευμάτων στην Βρετανία Μάξιμο. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-28 ΙΟΥΛΙΟΥ

Ἑλληνικό Ἡμερολόγιο-Ἑλληνοϊστορεῖν