Όλα τα άρθρα του/της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Περί προσωπικῶν δεδομένων. Ὁ νέος νόμος τῶν προσωπικῶν δεδομένων ποὺ ἱσχύει ἀπὸ τὸν Μάϊο τοῦ 2018, ἔχει νὰ κάνῃ πιθανόν μὲ ὁρισμένες ἀναφορές τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἡμερολογίου σὲ πρόσωπα ποὺ συνδέονται μὲ γεγονότα. Κατὰ τὰ ἄλλα, δὲν εἴμαστε ἠλεκτρονικό κατάστημα, οὔτε διαφημίζουμε προϊόντα, ἄρα δὲν ἔχουμε στὴν κατοχή μας καὶ δὲν ἐπεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα κανενός, ὅπως ἠλεκτρονικές κάρτες πληρωμῶν, ὀνοματεπώνυμα, κλπ. Συνεπῶς καὶ τὸ μήνυμα ποὺ θὰ ἐμφανίζεται ἀπὸ τὸν Ἰούλιο περὶ «μὴ ἀσφαλοῦς συνδέσεως» δὲν μᾶς ἀφορᾶ γιὰ τοὺς λόγους ποὺ προαναφέραμε. Ἡ ἐργασία τῆς σελίδος «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο/Ἑλληνοϊστορεῖν», εἶναι ἀποτέλεσμα προσωπικοῦ χρόνου (ὁ ὁποῖος δὲν περισσεύει) καὶ ἀστείρευτης ἀγάπης γιὰ τὸ διάβασμα καὶ τὴν ἔρευνα μὲ ἀντικείμενο τὴν Ἑλληνικὴ Ἱστορία. Ἡ σελίδα δὲν ἐπιδοτεῖται ἀπὸ ἰδιωτικοὺς ὀργανισμούς, κυβερνητικοὺς φορεῖς, κομματικοὺς σχηματισμούς, φυσικὰ πρόσωπα καὶ ἑταιρεῖες. Τροφοδοτεῖται μόνο ἀπὸ τὴν ἀγάπη καὶ ἀφοσίωση ὅσων ἀσχολοῦνται μὲ αὐτήν, ἐμπλουτίζοντας τὶς δημοσιεύσεις της. Καλοπροαίρετα σχόλια καὶ ἐπισημάνσεις εἶναι πάντοτε δεκτά, κατὰ προτίμηση στὴν ἑλληνικὴ (ἐξαιρουμένων περιπτώσεων ὅπου ἡ τεχνολογία δὲν τὸ ἐπιτρέπει). ________________________________________________________ Σύνδεσμος στὸ YouTube: (https://www.youtube.com/channel/UC1KBHzC9VXhzCFHe-NP9zZA) Σύνδεσμος στὸ Face Book: (https://el-gr.facebook.com/ellinoistorein/) Σύνδεσμος στὴν Google: (https://plus.google.com/u/0/101925292769762103119)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

,

.

27 Σεπτεμβρίου

,

641.—Ο εγγονός τού Ηρακλείου, Κώνστας Β΄, ανεβαίνει στον θρόνο τής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

,

,

26 Σεπτεμβρίου

,

1371.—Στὴν μάχη τοῦ Ἔβρου τὰ χριστιανικὰ στρατεύματα ἡττῶνται ἀπό τούς τούρκους καὶ ἔτσι σφραγίζεται η κατάκτηση τῆς Θρᾲκης. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

,

,

25 Σεπτεμβρίου

,

1396.(24-26/9). Η τουρκική εμπροσθοφυλακή φάνηκε σε απόσταση τριών μιλίων από την Νικόπολη. Οι Χριστιανοί σταυροφόροι υπό τον βασιλέα τής Ουγγαρίας Σιγισμόνδο, είχαν ήδη περάσει ένα δεκαπενθήμερο εμπρός στην Νικόπολη όταν ήλθε η είδηση πως οι τούρκοι πλησίαζαν. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

,

,

24 Σεπτεμβρίου

,   

775.—Ο Λέων Δ΄ αναγορεύεται Αυτοκράτορας τής Ρωμανίας. Λίγες μέρες πριν, ο πατέρας του, Κωνσταντίνος Ε΄, απεβίωσε κατά την διάρκεια μιάς εκστρατείας εναντίον των βουργάρων (14 Σεπτεμβρίου). Στον θρόνο θα παραμείνει μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου τού 780. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

,

.

23 Σεπτεμβρίου

.

490 π.Χ.—Σύμφωνα με κάποιες πηγές, σήμερα κατέληξε η μεγάλη μάχη τού Μαραθώνος (βλ.& 12/9). Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

,

,

22 Σεπτεμβρίου

,

586.—Ανεπιτυχή επιδρομή πραγματοποιούν Αβαροσλάβοι κατά τής Θεσσαλονίκης, ενώ οι υπερασπιστές τής πόλεως αποκρούουν τις ορδές των βαρβάρων από τα τείχη. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

,

,

21 Σεπτεμβρίου

,

480 π.Χ.—Πυρπόληση τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν ἀπὸ τὸν Περσικὸ στρατὸ καὶ σφαγιασμὸς ὅσων κατοίκων δὲν κατέφυγαν στὴν Σαλαμίνα. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

,

 

20 Σεπτεμβρίου

,

331 π.Χ. .—Ἡ ὁλική ἔκλειψη πρὶν ἀπὸ τὴν μάχη τῶν Γαυγαμήλων. Λίγες μόλις ἡμέρες πρὶν ἀπό τὴν μεγάλη μάχη τῶν Γαυγαμήλων, συνέβη ὁλική ἔκλειψη σελήνης ποὺ ἀπό τοὺς στρατιῶτες τοῦ Ἀλεξάνδρου θεωρήθηκε κακὸς οἰωνός. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ