Όλα τα άρθρα του/της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Περί προσωπικῶν δεδομένων. Ὁ νέος νόμος τῶν προσωπικῶν δεδομένων ποὺ ἱσχύει ἀπὸ τὸν Μάϊο τοῦ 2018, ἔχει νὰ κάνῃ πιθανόν μὲ ὁρισμένες ἀναφορές τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἡμερολογίου σὲ πρόσωπα ποὺ συνδέονται μὲ γεγονότα. Κατὰ τὰ ἄλλα, δὲν εἴμαστε ἠλεκτρονικό κατάστημα, οὔτε διαφημίζουμε προϊόντα, ἄρα δὲν ἔχουμε στὴν κατοχή μας καὶ δὲν ἐπεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα κανενός, ὅπως ἠλεκτρονικές κάρτες πληρωμῶν, ὀνοματεπώνυμα, κλπ. Συνεπῶς καὶ τὸ μήνυμα ποὺ θὰ ἐμφανίζεται ἀπὸ τὸν Ἰούλιο περὶ «μὴ ἀσφαλοῦς συνδέσεως» δὲν μᾶς ἀφορᾶ γιὰ τοὺς λόγους ποὺ προαναφέραμε. Ἡ ἐργασία τῆς σελίδος «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο/Ἑλληνοϊστορεῖν», εἶναι ἀποτέλεσμα προσωπικοῦ χρόνου (ὁ ὁποῖος δὲν περισσεύει) καὶ ἀστείρευτης ἀγάπης γιὰ τὸ διάβασμα καὶ τὴν ἔρευνα μὲ ἀντικείμενο τὴν Ἑλληνικὴ Ἱστορία. Ἡ σελίδα δὲν ἐπιδοτεῖται ἀπὸ ἰδιωτικοὺς ὀργανισμούς, κυβερνητικοὺς φορεῖς, κομματικοὺς σχηματισμούς, φυσικὰ πρόσωπα καὶ ἑταιρεῖες. Τροφοδοτεῖται μόνο ἀπὸ τὴν ἀγάπη καὶ ἀφοσίωση ὅσων ἀσχολοῦνται μὲ αὐτήν, ἐμπλουτίζοντας τὶς δημοσιεύσεις της. Καλοπροαίρετα σχόλια καὶ ἐπισημάνσεις εἶναι πάντοτε δεκτά, κατὰ προτίμηση στὴν ἑλληνικὴ (ἐξαιρουμένων περιπτώσεων ὅπου ἡ τεχνολογία δὲν τὸ ἐπιτρέπει). ________________________________________________________ Σύνδεσμος στὸ YouTube: (https://www.youtube.com/channel/UC1KBHzC9VXhzCFHe-NP9zZA) Σύνδεσμος στὸ Face Book: (https://el-gr.facebook.com/ellinoistorein/) Σύνδεσμος στὴν Google: (https://plus.google.com/u/0/101925292769762103119)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 06 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

,

,

6 Αυγούστου

.

626.—Οι Άβαροι κατέλαβαν με έφοδο την εκκλησία των Βλαχερνών στο ευάλωτο βορειοανατολικό άκρο τής Κωνσταντινουπόλεως και ετοιμάστηκαν γιά την τελική επίθεση σε συνεννόηση με τους Πέρσες. Ο Χοσρόης πιεζόμενος στα δικά του εδάφη από τον Αυτοκράτορα Ηράκλειο, Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 06 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 05 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

.

,

5 Αυγούστου

,

917.—Απεβίωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Ευθύμιος. Βρισκόταν στον θώκο από το 906 έως το 911 και ανέλαβε μετά την παύση τού Αλεξάνδρου, αδελφού τού Λέοντος Σοφού. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 05 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 04 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

,

,

4 Αυγούστου

,

717.—Ἔναρξη τῆς δεύτερης πολιορκίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπό Ἄραβες, ἐπί χαλιφείας τοῦ Ὁμὰρ Β΄. Ἡ πολιορκία αὐτή, ὑπῆρξε τὸ ἀποκορύφωμα εἴκοσι χρόνων ἀραβικῶν ἐπιδρομῶν ἐπί ἐδαφῶν τῆς Αὐτοκρατορίας. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 04 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 03 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

,

,

3 Αυγούστου

,

435.—Ο Αυτοκράτωρ Θεοδόσιος Β΄ εξορίζει τον αιρετικό Πατριάρχη Νεστόριο. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 03 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 02 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

,

,

2 Αυγούστου

,

338 π.Χ.—Μάχη τῆς Χαιρώνειας, κατὰ τὴν ὁποία ὁ βασιλιᾶς τῆς Μακεδονίας Φίλιππος Β΄, κατετρόπωσε τὶς ἑνωμένες δυνάμεις Ἀθηναίων, Βοιωτῶν καὶ ἄλλων ἑλληνικῶν πόλεων. Μετὰ τὴν μάχη, οἱ διάφορες πόλεις κράτη τῆς Ἑλλάδος, ὑποτάχθηκαν στὴν μακεδονικὴ κυριαρχία. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 02 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Ο ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΣ ΠΑΡΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΑΝΝΗΣ) +6/8/1931

.

.

Ο Μακεδονομάχος Παρλιάρης Ιωάννης από τον Ταξιάρχη Χαλκιδικής (Καπετάν Γιάννης)

.

……….Παρλιάρης Ιωάννης. Ταξιάρχης (Λόκοβη) Χαλκιδικής 1883-1931. Ο Ιωάννης Παρλιάρης, τού Δημητρίου και τής Σουλτάνας, γεννήθηκε το 1883 στο χωριό Ταξιάρχης (Λόκοβη) Χαλκιδικής. Έμαθε τα πρώτα γράμματα δίπλα στον δάσκαλο Δημήτριο Παπαϊωάννου. Σε νεαρή ηλικία στράφηκε στην ανταρτική δράση και από το τέλος τού 1904 υπηρέτησε στο σώμα τού Γεωργίου Τσόντου (καπετάν Βάρδας) στο βιλαέτι Μοναστηρίου. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΣ ΠΑΡΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΑΝΝΗΣ) +6/8/1931

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 01 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

,

.

1 Αυγούστου

 

527.—Απεβίωσε ο Ιουστίνος Α΄ Αυτοκράτορας τής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο Φλάβιος Ιουστίνιος Αύγουστος ή Ιουστίνος Α΄, ήταν ιδρυτής τής Ιουστινιάνειας Δυναστείας και βασίλευσε από το 518, σε ηλικία 70 ετών, έως το 527 όπου πέθανε μάλλον από καρκίνο, αφού πρώτα όρισε ως διάδοχο τον ανεψιό του Ιουστινιανό Α΄. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 01 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 31 ΙΟΥΛΙΟΥ

,

31 Ιουλίου

,

326 π.Χ..—Μάχη τοῦ Ὑδάσπη. Σὲ μία ἀπὸ τὶς δυσκολότερες μάχες, ὁ Ἀλέξανδρος μὲ τοὺς Μακεδόνες, Θρᾷκες, καὶ ἄλλους Ἕλληνες, κατανικᾶ τὰ στρατεύματα τοῦ γενναίου Ἰνδοῦ βασιλιᾶ Πώρου. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 31 ΙΟΥΛΙΟΥ