Αρχείο κατηγορίας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

ΜΕΛΕΝΙΚΟΝ «…ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ»

,

,

ΜΕΛΕΝΙΚΟΝ
«…των Ελλήνων οι κοινότητες»

 

……….Στὴν Πανηγυρικὴ Συνεδρία τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν τῆς 21ης Δεκεμβρίου 2017, καὶ στὴν κατηγορία, «Τάξη τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Καλῶν Τεχνῶν», ἡ κυρία Αίκατερίνη Θ. Κουμλίδου ἔλαβε γιὰ τὸ βιβλίο της, «ΜΕΛΕΝΙΚΟΝ ‘’…τῶν Ἑλλήνων οἱ κοινότητες’’», τὸ Βραβεῖο Νικολάου καὶ Μαρίας Γεωργίου. Τὸ βιβλίο εἶναι μία μελέτη τῆς κυρίας Κουμλίδου ἐπὶ ἱστορικῶν, λαογραφικῶν, κοινωνικῶν καὶ πολιτιστικῶν θεμάτων τοῦ ἑλληνισμοῦ τῆς Ἀνατολικῆς Θρᾲκης καὶ Ἀνατολικῆς Ῥωμυλίας. Συνέχεια ανάγνωσης ΜΕΛΕΝΙΚΟΝ «…ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ»

ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΜΕΛΕΝΙΚΟ

,

5-8-1913 Η ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΝΙΚΟ Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ,

,ΜΕΛΕΝΙΚΟ – Ο ΞΕΡΙΖΩΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΩΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

,

,Ὅταν ἔμαθαν οἱ κάτοικοι τοῦ Μελένικο, τὴν ἀπόφασι τοῦ Συνεδρίου τοῦ Βουκουρεστίου, ποὺ ἐπιδίκαζε τὴν πόλη τους καθὼς καὶ τὰ Στάρτσοβο, Πετρίτσι, Μπογορόδιτσα, καὶ ἄλλα ἑλληνικά χωριὰ τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας στὴν βουλγαρία [28/7/1913], ἀποφάσισαν κατόπιν γενικῆς συνελεύσεως τῶν κατοίκων ποὺ ἔγινε στὶς 30 ἰουλίου, νὰ ἐγκαταλείψουν γιὰ πάντα τὴν πατρίδα τους καὶ νὰ ἀκολουθήσουν τὸν ἑλληνικό στρατό. Τὸ ἴδιο ἀποφάσισαν καὶ ὅλοι σχεδὸν οἱ κάτοικοι τῶν ἑλληνικῶν χωριῶν τοῦ Πετριτσίου καὶ τοῦ Σταρτσόβου. Πρὶν τὴν άναχώρηση, διαδραματίστηκαν τραγικὲς σκηνὲς. Ἦταν 5 Αὐγούστου τοῦ 1913. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΜΕΛΕΝΙΚΟ