Αρχείο κατηγορίας ΜΟΓΓΟΛΟΙ

Η ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΒΑΓΙΑΖΗΤ Α΄ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΟΓΓΟΛΟ ΤΑΜΕΡΛΑΝΟ ΣΤΗΝ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ

,

Πίνακας τοῦ Stanisław Chlebowski (1835–1884) μὲ τίτλο «Sułtan Bajazyt w niewoli u Timura» «Ὁ σουλτάνος Βαγιαζήτ Α’ αἰχμαλωτισμένος ἀπό τὸν Τιμούρ»

,

Ὁ Βαγιαζήτ Α΄, σουλτᾶνος τῶν τούρκων καὶ υἱός τοῦ Μουρᾶτ Α΄, γεννήθηκε τῷ 1347, ἀνῆλθε στὸν θρόνο τῷ 1389 καὶ πέθανε τῷ 1403. Μεταξὺ τῶν πολέμων ποὺ διεξήγαγε, εἶναι ἡ μάχη τῆς Νικοπόλεως στὴ Θρᾲκη, ὅπου νίκησε τὸν Οὕγγρο Σιγισμόνδο καὶ τοὺς συμμάχους του, ἡ πολιορκία τῆς Βασιλεύουσας ἐπί 8 χρόνια φέρνοντας τους πολιορκούμενους σὲ ἀπελπιστική κατάσταση, ἀναγκάζοντας τὸν αὐτοκράτορα Ἰωάννη Παλαιολόγο νὰ προσφύγῃ γιὰ βοήθεια στὴν Δύση – χωρὶς οὐσιαστική ἀνταπόκριση – καὶ ἡ ἐπιδρομές κατὰ τοῦ Μορέως καὶ τοῦ Δεσπότη του, Θεόδωρου Παλαιολόγου. Στράφηκε ὅμως καὶ κατὰ τούρκων ὁμοθρήσκων του, μὲ ἀποτέλεσμα.. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΒΑΓΙΑΖΗΤ Α΄ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΟΓΓΟΛΟ ΤΑΜΕΡΛΑΝΟ ΣΤΗΝ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ