Αρχείο κατηγορίας ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ

ΒΑΡΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟΣ (920-6/3/991 μ.Χ.)

 

Βάρδας Σκληρός (920-6/3/991 μ.Χ.)

……….Ο Βάρδας Σκληρός ήταν βυζαντινός στρατηγός και στασιαστής κατά τού Αυτοκράτορα Βασιλείου Β΄ Βουλγαροκτόνου, επιφανές μέλος τής μικρασιατικής οικογένειας των Σκληρών με αρμενικές ρίζες. Υπήρξε συγγενής εξ αγχιστείας (κουνιάδος) τού Αυτοκράτορα Ιωάννη Α΄ Τζιμισκή, τον οποίο βοήθησε να αποκρούσει τούς Ρώσους επιδρομείς τού Σβιατοσλαύου ή Σφενδοσλαύου στην Θράκη το 970-971. Συνέχεια ανάγνωσης ΒΑΡΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟΣ (920-6/3/991 μ.Χ.)