Αρχείο κατηγορίας ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ

ΒΑΡΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟΣ (920-6/3/991 μ.Χ.)

 

Βάρδας Σκληρός (920-6/3/991 μ.Χ.)

……….Ο Βάρδας Σκληρός ήταν βυζαντινός στρατηγός και στασιαστής κατά τού Αυτοκράτορα Βασιλείου Β΄ Βουλγαροκτόνου, επιφανές μέλος τής μικρασιατικής οικογένειας των Σκληρών με αρμενικές ρίζες. Υπήρξε συγγενής εξ αγχιστείας (κουνιάδος) τού Αυτοκράτορα Ιωάννη Α΄ Τζιμισκή, τον οποίο βοήθησε να αποκρούσει τούς Ρώσους επιδρομείς τού Σβιατοσλαύου ή Σφενδοσλαύου στην Θράκη το 970-971. Συνέχεια ανάγνωσης ΒΑΡΔΑΣ ΣΚΛΗΡΟΣ (920-6/3/991 μ.Χ.)

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ-Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

,

,

Τηλέμαχος Κ. Λουγγῆς, διευθυντὴς Ἐρευνῶν στὸ ΙΒΕ/ΕΙΕ

.

……….(…) Ὁ Προκόπιος, ποὺ εἶχε ἐπισκεφθεῖ τὴν Ἰταλία ἐνῷ ἡ ὑπόλοιπη Δύση τοῦ εἶναι γνωστὴ ἀπό ἀναγνώσεις, ἀναφέρει ὅτι πέρα ἀπό τὴν Ἰταλία καὶ πρὶν ἀπό τὴν Ἱσπανία, ὑπάρχει ἡ ὀμιχλώδης Γαλλία, γεμάτη λίμνες καὶ ποτάμια, ὅπου ὁ Ῥῆνος καὶ ὁ Ῥοδανὸς ῥέουν ἀντίθετα ὁ ἕνας ἀπό τὸν ἄλλο [καὶ] ἐκεῖ ζοῦν ἀπό παλιὰ οἱ Γερμανοὶ ἤ Φράγγοι, βάρβαρο ἔθνος, μᾶλλον ἀσήμαντο στὴν ἀρχή. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ-Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

Ο ΜΕΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ

,

,

Ο ιερός Φώτιος

,
Επισκόπου Φαναριού Αγαθαγγέλου

,
……….Ο Μέγας Φώτιος γεννήθηκε περί το 810 μ.Χ. στην Κωνσταντινούπολη από ευσεβή και επιφανή οικογένεια που αγωνίσθηκε για την τιμή και προσκύνηση των ιερών εικόνων. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΜΕΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ Β΄ΜΕΡΟΣ (959-1081)

.

,

Μακεδονικὴ Δυναστεία β΄μέρος (959-1081)

,

……….Ὁ Κωνσταντῖνος Ζ΄ Πορφυρογέννητος ἀπεβίωσε τὸ 959, ἀφήνοντας διάδοχο τὸν γιὸ του Ῥωμανὸ Β΄, ὁ οποῖος βασίλευσε ἐπὶ τέσσερα ἔτη. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς βασιλείας τοῦ Ῥωμανοῦ Β΄, ἀπελευθερώθηκε ἡ Κρήτη ἀπὸ τὸν στρατηγὸ Νικηφόρο Φωκᾶ, ὁ ὁποῖος κατενίκησε ἐπανειλημμένως τοὺς Ἄραβες. Ὅταν δὲ τὸ 963 ὁ Ῥωμανὸς Β΄ ἀπεβίωσε ἀφήνοντας ὡς διαδόχους τοῦ θρόνου τοὺς ἀνήλικους γιοὺς του Βασίλειο καὶ Κωνσταντῖνο, ὁ Νικηφόρος Φωκᾶς, ἔχοντας ἐπιστρέψει θριαμβευτὴς ἀπὸ τὶς ἐκστρατεῖες του, στέφθηκε ἀντὶ τῶν ἀνηλίκων Αὐτοκράτωρ, καὶ νυμφεύθηκε τὴν χήρα καὶ βασιλομήτορα Θεοφανῶ. Συνέχεια ανάγνωσης ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ Β΄ΜΕΡΟΣ (959-1081)

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΛΟΥΙΤΠΡΑΝΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΩΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ ΤΟΥ ΟΘΩΝΟΣ Α΄(4/6/968-2/10/968)

.

.

……….Επί βασιλείας τού Αυτοκράτορά μας Νικηφόρου Β΄ Φωκά, στέφθηκε στην Ρώμη (στις αρχές τού 962), από τον πάπα Ιωάννη ΙΒ΄, «αυτοκράτορας των Ρωμαίων»  ο βασιλιάς τής Γερμανίας Όθων Α΄. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΛΟΥΙΤΠΡΑΝΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΩΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ ΤΟΥ ΟΘΩΝΟΣ Α΄(4/6/968-2/10/968)

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ- Α΄ΜΕΡΟΣ (867-959)

,

,

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ- Α΄ΜΕΡΟΣ (867-959)

.

……….Ὁ Βασίλειος ὁ Μακεδὼν βασίλευσε ἀπὸ τὸ 867 ἔως τὸ 886, γενόμενος ὁ ἀρχηγέτης τῆς Μακεδονικῆς δυναστείας, ἡ ὁποία διατηρήθηκε στὴν ἐξουσία ἔως τὸ 1081. Κατὰ τὴν βασιλεία του, Συνέχεια ανάγνωσης ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ- Α΄ΜΕΡΟΣ (867-959)