Αρχείο κατηγορίας Β.ΗΠΕΙΡΟΣ-ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ

.

Τὸ Ἀργυρόκαστρον φωτογραφημένο ἀπό τὸν Μπουασονᾶ
Τὸ Ἀργυρόκαστρον φωτογραφημένο ἀπό τὸν Μπουασονᾶ

.

Αργυρόκαστρο

.

Το Αργυρόκαστρο με πληθυσμό 30.000 κατοίκων περίπου, είναι το κέντρο της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία και ήταν η έδρα της προσωρινής κυβέρνησης της Βορείου Ηπείρου (1914). Συνέχεια ανάγνωσης ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ

ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΚΟΡΥΤΣΑ

.

Κορυτσά Άγιοι Σαράντα Βορείου Ηπείρου

Συλλαλητήριον εν Κορυτσά προ της Διεθνούς Επιτροπής

,

«Όταν η διεθνής Επιτροπή χαράξεως των συνόρων έφθασε στην Κορυτσά, με σκοπό να σχηματίσει προσωπική αντίληψη τής καταστάσεως, τήν επεσκέφθη ο Μητροπολίτης Γερμανός για να αναπτύξει τα δίκαια αιτήματα των Βορειοηπειρωτών και την επιθυμία τους να ενωθούν με την Ελλάδα. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΚΟΡΥΤΣΑ

ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ

Άγιοι Σαράντα Βορείου Ηπείρου

.

Άγιοι Σαράντα – Τμήμα του λιμένος

.

«Στο χωριό Γεωργουτσάτες στρίβουμε δεξιά στον μικρότερου πλάτους αμαξιτό δρόμο, πού με αρκετές ανηφορικές στροφές οδηγεί στην πόλη των Αγίων Σαράντα. Άγριας ομορφιάς η διαδρομή! Δεξιά μας οι πλαγιές χαρακτηρίζονται από πετρώματα, όπως στο Πρόπαν του Πηλίου. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ