Αρχείο κατηγορίας Β.ΗΠΕΙΡΟΣ-ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ

.

Τὸ Ἀργυρόκαστρον φωτογραφημένο ἀπό τὸν Μπουασονᾶ
Τὸ Ἀργυρόκαστρον φωτογραφημένο ἀπό τὸν Μπουασονᾶ

.

Αργυρόκαστρο

.

Το Αργυρόκαστρο με πληθυσμό 30.000 κατοίκων περίπου, είναι το κέντρο της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία και ήταν η έδρα της προσωρινής κυβέρνησης της Βορείου Ηπείρου (1914). Συνέχεια ανάγνωσης ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ