Αρχείο κατηγορίας ΕΟΚΑ

Η ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΡΙΒΑ-ΔΙΓΕΝΗ

.

,

Ἐπιστολὴ τοῦ Γεωργίου Γρίβα –  Διγενῆ πρὸς τὸν Μακάριο, στὶς 29 Σεπτεμβρίου 1958, μετὰ τὴν ἐπίσημη ἀνακοίνωση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ὅτι δέχεται τὴν ἀνεξαρτησία τῆς Κύπρου.

.

……….Μακαριώτατε,

……….[…] Παρελάβαμεν  ἕνα λαόν, τὸν ἐξωθήσαμεν εἰς ἕνα ἡρωικὸν Ἀγῶνα, εἰς τὸν ὁποῖον οὗτος μᾶς ἔδωσεν ὅ,τι τοῦ ἐζητήσαμεν, καὶ ἐν τοῦτοις ὕστερα ἀπὸ 3,5 ἔτη, Συνέχεια ανάγνωσης Η ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΡΙΒΑ-ΔΙΓΕΝΗ

Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ-1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955

,

Σύλληψη μαθητών από τον Αγγλικό στρατό κατοχής στην Κύπρο από συμμετοχή σε διαδήλωση γιά την Ένωση και κατάσχεση της Ελληνικής σημαίας. Πηγή εικόνας https://www.facebook.com/keryniakerynia?fref=photo

,

Η πρώτη προκήρυξις τού Διγενή και η έναρξις τού Αγώνος γιά την Ένωση

.

……….«Με την βοήθειαν τού Θεού, με πίστιν εις τον τίμιον αγώνα μας, με την συμπαράστασιν ολοκλήρου τού Ελληνισμού και με την βοήθειαν των Κυπρίων, αναλαμβάνομεν τον αγώνα διά την αποτίναξιν τού αγγλικού ζυγού, με σύνθημα εκείνο το οποίο μάς κατέλειπαν οι πρόγονοί μας ως ιεράν παρακαταθήκην. Ή ταν ή επί τας». Συνέχεια ανάγνωσης Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ-1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ – ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΣΤΑ ΚΟΥΡΔΑΛΙ (20/6/1958)

.

.

……….Στὶς 20 Ἰουνίου 1958, τὸ σπίτι τοῦ ἀγωνιστὴ Ἀνδρέα Πατσαλίδη ἀνατινάχθηκε ἀπὸ τὴν ἔκρηξη ἡ ὁποία σημειώθηκε ὑπὸ ἀδιευκρίνιστες συνθῆκες, κατὰ τὴν διάρκεια ἐκπαιδεύσεως στὴν χρήση τῶν ἐπιτόπια κατασκευασμένων ἐκρηκτικῶν καὶ ναρκῶν πιέσεως. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ – ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΣΤΑ ΚΟΥΡΔΑΛΙ (20/6/1958)

ΕΟΚΑ-ΤΟ ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ

,

1-1-1957-krisfigeto-afxentiou

,

……….Μετὰ ἀπὸ τὴν μάχη τῆς Ζωοπηγῆς, ὁ Γρηγόρης Αὐξεντίου τὴν 1 Ἰανουαρίου 1957, ἔφθασε πληγωμένος στὸ Παλαιχῶρι, ὅπου ὑπῆρχε ἡ δυνατότητα περιθάλψεώς του.

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΟΚΑ-ΤΟ ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ

ΓΙΑΤΙ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΠΕΘΑΝΟΥΝ – 10 ΜΑΪΟΥ 1956

 

 

ΓΙΑΤΙ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΠΕΘΑΝΟΥΝ – 10 ΜΑΪΟΥ 1956

 

……….«Γιατὶ ἤθελαν νὰ πεθάνουν;», μὲ ρώτησε καθὼς κουλουριαζόταν στὸ ζεστὸ της κρεβατάκι, κοιτάζοντας μὲ τὰ γεμάτα ἀπορία ματάκια της. Δέκα μόλις χρονῶν ἡ Εἰρήνη, ἔφυγε γεμάτη ἀπορίες ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψη τῆς τάξης της στὰ Φυλακισμένα Μνήματα· «Δὲν φοβόντουσαν κλεισμένοι σ’ ἐκεῖνες τὶς φυλακές;», «ἡ μητέρα τους δὲν ἔκλαιγε;», «δὲν πονοῦσαν ὅταν ἀπαγχονίζονταν;». Συνέχεια ανάγνωσης ΓΙΑΤΙ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΠΕΘΑΝΟΥΝ – 10 ΜΑΪΟΥ 1956

ΤΟ 1821 ΚΑΙ Ο ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 1955-1959

 

Ο ήρωας τής ΕΟΚΑ, Πετράκης Γιάλλουρος κατά την διάρκεια σχολικής εορτής

 

Τὸ 1821 καὶ ὁ Κυπριακὸς Ἀπελευθερωτικὸς Ἀγῶνας 1955-1959

……..Ἡ 25η Μαρτίου 1821 καὶ ἡ 1η Ἀπριλίου 1955 ἀποτελοῦν, στὴν ἐξελικτικὴ πορεία τοῦ ἑλληνισμοῦ, δύο ἱστορικὰ γεγονότα ποὺ διαμόρφωσαν καὶ σηματοδοτοῦν τὴν νεότερη ἑλληνικὴ ἱστορία. Ἀνάμεσα στὰ δυο αὐτὰ γεγονότα ὑπάρχει στενὰ σχέση. Ὁ κυπριακὸς ἀπελευθερωτικὸς ἀγῶνας τοῦ 1955-1959, μπορεῖ νὰ θεωρηθῇ ὡς προέκταση τῆς ἑλληνικῆς ἐπανάστασης τοῦ 1821. Πολλὲς εἶναι οἱ ὁμοιότητες ἀνάμεσα στοὺς δύο αὐτοὺς ἀγῶνες. Συνέχεια ανάγνωσης ΤΟ 1821 ΚΑΙ Ο ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 1955-1959

Ε.Ο.Κ.Α. 1955-1959: Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ;

Ε.Ο.Κ.Α. 1955-1959:

Η τελευταία δόξα του Ελληνισμού;

 

Δρ. Χρήστος Μητσάκης

mitsakis_christos@hotmail.com

,

……..Αν για κάτι πραγματικά σπουδαίο και μεγάλο μπορούμε όλοι εμείς οι όπου γης Έλληνες να καυχώμαστε, από τά όσα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο πράξαμε ως έθνος, αυτό δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο παρά ο ηρωικός και ένδοξος, αλλά και προδωμένος και σκοπίμως παραγνωρισμένος και υποτιμημένος αγώνας της Ε.Ο.Κ.Α. Ο αγώνας της Εθνικής Οργανώσεως Κυπρίων Αγωνιστών. Το τελευταίο –ας ελπίσουμε όχι ιστορικά τελευταίο, αλλά μόνον μέχρι τώρα– απελευθερωτικό επαναστατικό κίνημα του Ελληνισμού. Συνέχεια ανάγνωσης Ε.Ο.Κ.Α. 1955-1959: Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ;

ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

.

ΝΙΚΗ 3.

Τὸ ἀγωνιστικόν πνεῦμα τῶν Ἑλλήνων.

,

Κωνσταντίνου Ι.Βούρβερη

Τακτικοῦ καθηγητοῦ τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλολογίας

Ὁ θέλων νὰ ἑννοήσῃ καὶ ἑρμηνεύσῃ ἕνα λαὸν, δὲν ἀρκεῖ νὰ γνωρίσῃ τὰ συγκεκριμένα γεγονότα τῆς ἱστορικῆς ζωῆς του. Μία οἱαδήποτε ἱστορία, παρέχει πρόχειρον τὴν γνῶσιν τῶν γεγονότων τούτων. Ἀλλά διὰ τὴν βαθυτέραν γνωριμίαν καὶ τὴν στενωτέρα οἰκείωσιν χρειάζεται παράλληλα πρὸς τὴν ἱστορικήν γνῶσιν, ἡ σκέψις τοῦ φιλοσόφου καὶ ἡ ἑνόρασις τοῦ ποιητοῦ. Ἐπί πλέον ἀπαιτεῖται καὶ ἀγάπη πολλὴ, ἀγάπη ἀπέραντος πρὸς τὸν λαὸν, ποὺ θέλει κανεὶς νὰ γνωρίσῃ καὶ νὰ ἴδη εἰς τὴν οὐσίαν καὶ τὴν φύσιν του.

Ὅστις θέλει νὰ ἑννοήσῃ καλὰ τὴν Ἑλλάδα, πρέπει πρῶτα-πρῶτα νὰ τὴν ἀγαπήσῃ! Συνέχεια ανάγνωσης ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ