Αρχείο κατηγορίας ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΙΣΑΥΡΩΝ

Η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΙΣΑΥΡΩΝ (717- 820)

,

.

Η δυναστεία των Ισαύρων (717-820)

.

……….Με την άνοδο στον θρόνο τού Λέοντος Γ΄ Ισαύρου, άρχισε νέα αυτοκρατορική δυναστεία στην Κωνσταντινούπολη. Ο Λέων εγκαινίασε την βασιλεία του με εξαιρετικές πολεμικές ενέργειες. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΙΣΑΥΡΩΝ (717- 820)