Αρχείο κατηγορίας ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΙΣΑΥΡΩΝ

Η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΙΣΑΥΡΩΝ (717- 820)

,

.

Η δυναστεία των Ισαύρων (717-820)

.

……….Με την άνοδο στον θρόνο τού Λέοντος Γ΄ Ισαύρου, άρχισε νέα αυτοκρατορική δυναστεία στην Κωνσταντινούπολη. Ο Λέων εγκαινίασε την βασιλεία του με εξαιρετικές πολεμικές ενέργειες. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΙΣΑΥΡΩΝ (717- 820)

ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ 7ος -9ος ΑΙΩΝΑΣ

 

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΟΥΜΟ 811μ.Χ.,.

Βυζάντιο και βούλγαροι 7ος – 9ος αιώνας

.

……….Στὶς 26 Ἰουλίου 811, τμῆμα τοῦ βυζαντινοῦ στρατοῦ, συντρίβεται ἀπό τὰ τουρκικῆς καταγωγῆς βουλγάρικα στρατεύματα μὲ ἀρχηγό τὸν Κροῦμο, στὶς ὀρεινές διαβάσεις κοντὰ στὴν πρωτεύουσα τῶν βουλγάρων Πλίσκα, τὴν ὁποία εἶχε ἤδη καταστρέψει ὁ Νικηφόρος. Συνέχεια ανάγνωσης ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ 7ος -9ος ΑΙΩΝΑΣ