Αρχείο κατηγορίας ΕΡΑΣΙΝΩΔΥΝΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ

ΕΡΑΣΙΝΩΔΥΝΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ – ΑΙΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ «ΖΕΥΣ» ΚΑΙ «ΗΡΑΚΛΗΣ»

 


.

Αθανάσιος Α. Τσακνάκης Θεολόγος – Φιλόλογος

Ερασινώδυνα Ανάλεκτα

Διατριβή ΙΑ΄

 

……….Τα «Ερασινώδυνα Ανάλεκτα» φιλοδοξούν να αποτελέσουν μία συλλογή από λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό, εκλεκτά κείμενα, κυρίως τής Ελληνικής, τής Λατινικής, τής Ιταλικής, τής Ισπανικής και τής Πορτογαλικής Γραμματείας, μεταφρασμένα – όπου κρίνεται απαραίτητο – ή μεταγλωττισμένα, αναλόγως, στην νέα ελληνική γλώσσα, και εμπλουτισμένα με κατατοπιστικές εισαγωγές, διευκρινιστικά σχόλια και βοηθητικά παραρτήματα. Σκοπός τους είναι η τέρψη των αναγνωστών, αλλά και η αφύπνιση τής διάνοιάς τους, η γνωριμία των Ελλήνων και των ελληνομαθών με τον πλούτο τού ευρωπαϊκού μεσογειακού πνεύματος, αλλά και η έμπρακτη αποδόμηση τής υστερόβουλης θεωρίας περί τού «ανεπίκαιρου» ή «δυσπρόσιτου» χαρακτήρα αυτών των κειμένων. Η ηλεκτρονική ή έντυπη αναπαραγωγή και διάδοσή τους, καθώς και η τυχόν μετάφρασή τους σε άλλες γλώσσες, επιτρέπεται υπό τον απαρέγκλιτο όρο τής αυστηρής διατήρησης τής απόλυτης ακεραιότητας τού περιεχομένου των Διατριβών. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΡΑΣΙΝΩΔΥΝΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ – ΑΙΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ «ΖΕΥΣ» ΚΑΙ «ΗΡΑΚΛΗΣ»

ΕΡΑΣΙΝΩΔΥΝΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ – ΘΕΑΝΩ Η ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ «ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑΣ»

,

« Ἐλληνίδα» . Ἀντίγραφο δημιουργίας τοῦ Σὲρ Λῶρενς Ἄλμα Ταντέμα.

«Ἑλληνίδα».Δημιουργία τοῦ Σὲρ Λῶρενς Ἄλμα Ταντέμα.

.

Αθανάσιος Α. Τσακνάκης

Θεολόγος – Φιλόλογος

.

Ερασινώδυνα Ανάλεκτα

Διατριβή Θ΄

.

……….Τα «Ερασινώδυνα Ανάλεκτα» φιλοδοξούν να αποτελέσουν μία συλλογή από λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό, εκλεκτά κείμενα, κυρίως τής Ελληνικής, τής Λατινικής, τής Ιταλικής, τής Ισπανικής και τής Πορτογαλικής Γραμματείας, μεταφρασμένα – όπου κρίνεται απαραίτητο – ή μεταγλωττισμένα, αναλόγως, στην νέα ελληνική γλώσσα, και εμπλουτισμένα με κατατοπιστικές εισαγωγές, διευκρινιστικά σχόλια και βοηθητικά παραρτήματα. Σκοπός τους είναι η τέρψη των αναγνωστών, αλλά και η αφύπνιση τής διάνοιάς τους, η γνωριμία των Ελλήνων και των ελληνομαθών με τον πλούτο τού ευρωπαϊκού μεσογειακού πνεύματος, αλλά και η έμπρακτη αποδόμηση τής υστερόβουλης θεωρίας περί τού «ανεπίκαιρου» ή «δυσπρόσιτου» χαρακτήρα αυτών των κειμένων. Η ηλεκτρονική ή έντυπη αναπαραγωγή και διάδοσή τους, καθώς και η τυχόν μετάφρασή τους σε άλλες γλώσσες, επιτρέπεται υπό τον απαρέγκλιτο όρο τής αυστηρής διατήρησης τής απόλυτης ακεραιότητας τού περιεχομένου των Διατριβών. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΡΑΣΙΝΩΔΥΝΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ – ΘΕΑΝΩ Η ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ «ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑΣ»

ΕΡΑΣΙΝΩΔΥΝΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ – ΔΙΟΓΕΝΗΣ Ο ΚΥΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΙΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ – «ΙΣΘΜΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ»

.

Δημιουργία τού Γάλλου ζωγράφου Ζαν Λεόν Ζερόμ (Jean-Léon Gérôme) με θέμα τον Έλληνα φιλόσοφο.

.

Αθανάσιος Α. Τσακνάκης

Θεολόγος – Φιλόλογος

.

Ερασινώδυνα Ανάλεκτα

Διατριβή Α΄

.

……….Τα «Ερασινώδυνα Ανάλεκτα» φιλοδοξούν να αποτελέσουν μία συλλογή από λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό, εκλεκτά κείμενα, κυρίως τής Ελληνικής, τής Λατινικής, τής Ιταλικής, τής Ισπανικής και τής Πορτογαλικής Γραμματείας, μεταφρασμένα – όπου κρίνεται απαραίτητο – ή μεταγλωττισμένα, αναλόγως, στην νέα ελληνική γλώσσα, και εμπλουτισμένα με κατατοπιστικές εισαγωγές, διευκρινιστικά σχόλια και βοηθητικά παραρτήματα. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΡΑΣΙΝΩΔΥΝΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ – ΔΙΟΓΕΝΗΣ Ο ΚΥΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΙΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ – «ΙΣΘΜΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ»

ΛΕΥΚΙΟΣ ΑΜΠΕΛΙΟΣ – ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΖΩΔΙΩΝ

,

(Simon Vouet The Muses Urania and Calliope)

 ,

 Αθανάσιος Α. Τσακνάκης

Θεολόγος – Φιλόλογος

Ερασινώδυνα Ανάλεκτα
Διατριβή Ε΄

Λεύκιος Αμπέλιος

«Μνημονικά»

Περί των δώδεκα ζωδίων

Συνέχεια ανάγνωσης ΛΕΥΚΙΟΣ ΑΜΠΕΛΙΟΣ – ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΖΩΔΙΩΝ

ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ Ο ΚΡΙΤΙΚΟΣ – «ΠΗΛΙΟΝ»

,

,

Αθανάσιος Α. Τσακνάκης

Θεολόγος – Φιλόλογος

Ερασινώδυνα Ανάλεκτα

Διατριβή Η΄
Εισαγωγή

 

Γιά τον περιηγητή και γεωγράφο Ηρακλείδη τον Κριτικό (ή Κρητικό) σχεδόν τίποτε δεν μας είναι γνωστό. Ήταν μάλλον Θεσσαλός και η εποχή τής ακμής του τοποθετείται γύρω στα 270 π.Χ. Από το έργο του «Περὶ τῶν ἐν Ἑλλάδι πόλεων» σώζονται μόνον μερικά αποσπάσματα. Μέχρι πρότινος, αυτό το σύγγραμμα αποδιδόταν κατά λάθος στον περίφημο φιλόσοφο, μαθηματικό και γεωγράφο Δικαίαρχο.

Η παρούσα Διατριβή φιλοξενεί, μεταφρασμένο στην νέα ελληνική γλώσσα, το αναφερόμενο στο όρος Πήλιο απόσπασμα τού Ηρακλείδη, το οποίο φαίνεται να σώζεται ακέραιο. Τα πρωτότυπα κείμενα, που χρησιμοποιήθηκαν εδώ, είναι δύο: (α) τής έντυπης έκδοσης «Herakleides Kritikos, Über die Städte in Hellas, ed. Alexander Arenz, München: Herbert Utz Verlag, 2006» και (β) τής ψηφιακής έκδοσης τής Bibliotheca Augustana, υπό τον τίτλο «Περὶ τῶν ἐν τῆι Ἑλλάδι πόλεων». Οι διευκρινιστικές σημειώσεις εντός παρενθέσεως, είναι τού υποφαινόμενου.

Ηρακλείδης ο κριτικός

Π ή λ ι ο

555

Το όρος, το καλούμενο Πήλιο, Συνέχεια ανάγνωσης ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ Ο ΚΡΙΤΙΚΟΣ – «ΠΗΛΙΟΝ»

ΕΡΑΣΙΝΩΔΥΝΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ-ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ ΝΤΕ ΣΑΝΚΤΙΣ «ΤΟ ΙΔΕΩΔΕΣ»

,

Φραντσέσκο Ντε Σάνκτις. Έργο τού Ιταλού ζωγράφου Φραγκίσκου Σαβέριο Αλταμούρα. Νάπολι-Εθνικό Μουσείο του Σαν Μαρτίνο. (Γιός τού Ιταλού ζωγράφου, είναι ο Έλληνας ζωγράφος Ιωάννης Αλταμούρας, καρπός τού γάμου του με την Ελληνίδα μαθήτριά του, επίσης ζωγράφο, Ελένη Μπούκουρα-Αλταμούρα, η οποία είχε μία τραγική ζωή).

,

Αθανάσιος Α. Τσακνάκης

Θεολόγος – Φιλόλογος

,

Ερασινώδυνα Ανάλεκτα

,

Διατριβή ΣΤ΄

.

Τα «Ερασινώδυνα Ανάλεκτα» φιλοδοξούν να αποτελέσουν μία συλλογή από λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό, εκλεκτά κείμενα, κυρίως τής Ελληνικής, τής Λατινικής, τής Ιταλικής, τής Ισπανικής και τής Πορτογαλικής Γραμματείας, μεταφρασμένα – όπου κρίνεται απαραίτητο – ή μεταγλωττισμένα, αναλόγως, στην νέα ελληνική γλώσσα, και εμπλουτισμένα με κατατοπιστικές εισαγωγές, διευκρινιστικά σχόλια και βοηθητικά παραρτήματα. Σκοπός τους είναι η τέρψη των αναγνωστών, αλλά και η αφύπνιση τής διάνοιάς τους, η γνωριμία των Ελλήνων και των ελληνομαθών με τον πλούτο τού ευρωπαϊκού μεσογειακού πνεύματος, αλλά και η έμπρακτη αποδόμηση τής υστερόβουλης θεωρίας περί τού «ανεπίκαιρου» ή «δυσπρόσιτου» χαρακτήρα αυτών των κειμένων. Η ηλεκτρονική ή έντυπη αναπαραγωγή και διάδοσή τους, καθώς και η τυχόν μετάφρασή τους σε άλλες γλώσσες, επιτρέπεται υπό τον απαρέγκλιτο όρο τής αυστηρής διατήρησης τής απόλυτης ακεραιότητας τού περιεχομένου των Διατριβών.

Εισαγωγή

Επίκαιρος και πολύτιμος αρωγός τής σύγχρονης διανοητικής αναζήτησης αναδεικνύεται ο κλασικός Ιταλός λόγιος Φραντσέσκο Σαβέριο Ντε Σάνκτις (Francesco Saverio De Sanctis) μέσα από το στοχαστικό άρθρο του, «Το Ιδεώδες», όπου επιχειρεί να καταυγάσει την συσχέτιση μεταξύ τού Πραγματικού, τού Αληθινού και τού Ιδεώδους, καθώς και την επίδρασή τους στο αέναο κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι. Ο εμβριθής λόγος τού Ντε Σάνκτις, διαχρονικός και αναστατικός, διατηρεί ακέραιο τον αφυπνιστικό δυναμισμό του, όπως επίσης και την αξιοζήλευτη ικανότητά του να ενισχύει σαγηνευτικά τις φιλοσοφικές επιδιώξεις τού προσηλωμένου αναγνώστη.

Το κείμενο, συντεταγμένο στις 3 Δεκεμβρίου 1877, περιλαμβάνεται στην συλλογή «Πολιτικά Γραπτά τού Φραντσέσκο Ντε Σάνκτις», την οποία δημοσίευσε ο μαθητής του, Τζουζέππε Φερραρέλλι (Giuseppe Ferrarelli), στα 1889, αφιερώνοντάς την στην Μαρία Τέστα (Maria Testa), χήρα τού διάσημου Ιταλού στοχαστή και πολιτικού. Γιά την παρούσα Διατριβή χρησιμοποιήθηκε η έκδοση τής ανωτέρω συλλογής από τον Αλμπέρτο Μοράνο (Alberto Morano), στην Νάπολη τής νότιας Ιταλίας, στα 1924. Οι οχτώ διευκρινιστικές υποσημειώσεις είναι τού υποφαινόμενου μεταφραστή. Τής νεοελληνικής μεταγλώττισης τού άρθρου προηγείται μία συνοπτική βιογραφία τού Ντε Σάνκτις. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΡΑΣΙΝΩΔΥΝΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ-ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ ΝΤΕ ΣΑΝΚΤΙΣ «ΤΟ ΙΔΕΩΔΕΣ»

ΕΡΑΣΙΝΩΔΥΝΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ-ΠΙΕΤΡΟ ΤΕΟΝΤΟΡΟ ΤΑΡΚΕΤΤΙ «Η ΓΥΝΑΙΚΑ» KAI «Η ΑΓΑΠΗ»

,

Igino Ugo Tarchetti

 

Αθανάσιος Α. Τσακνάκης

Θεολόγος – Φιλόλογος

 

Ερασινώδυνα Ανάλεκτα 

 

Διατριβή Ζ΄

 

Τα «Ερασινώδυνα Ανάλεκτα» φιλοδοξούν να αποτελέσουν μία συλλογή από λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό, εκλεκτά κείμενα, κυρίως τής Ελληνικής, τής Λατινικής, τής Ιταλικής, τής Ισπανικής και τής Πορτογαλικής Γραμματείας, μεταφρασμένα – όπου κρίνεται απαραίτητο – ή μεταγλωττισμένα, αναλόγως, στην νέα ελληνική γλώσσα, και εμπλουτισμένα με κατατοπιστικές εισαγωγές, διευκρινιστικά σχόλια και βοηθητικά παραρτήματα. Σκοπός τους είναι η τέρψη των αναγνωστών, αλλά και η αφύπνιση τής διάνοιάς τους, η γνωριμία των Ελλήνων και των ελληνομαθών με τον πλούτο τού ευρωπαϊκού μεσογειακού πνεύματος, αλλά και η έμπρακτη αποδόμηση τής υστερόβουλης θεωρίας περί τού «ανεπίκαιρου» ή «δυσπρόσιτου» χαρακτήρα αυτών των κειμένων. Η ηλεκτρονική ή έντυπη αναπαραγωγή και διάδοσή τους, καθώς και η τυχόν μετάφρασή τους σε άλλες γλώσσες, επιτρέπεται υπό τον απαρέγκλιτο όρο τής αυστηρής διατήρησης τής απόλυτης ακεραιότητας τού περιεχομένου των Διατριβών.

Εισαγωγή

Ο Ιταλός λογοτέχνης Πιέτρο Τεοντόρο Ταρκέττι (Pietro Teodoro Tarchetti) ανήκει στους αμφισβητίες και ανατρεπτικούς γιά την πολυτάραχη εποχή του συγγραφείς. Πρόκειται γιά μία από εκείνες τις απρόβλεπτες και μαχητικές προσωπικότητες που εισέρχονται δυναμικά στον δαιδαλώδη χώρο των ιδεών όταν ο πνευματικός κόσμος ενεργοποιείται και χαράζει νέες προοπτικές στις διανοητικές συλλήψεις και στις ψυχολογικές εμβαθύνσεις των λαών τής υφηλίου.

Ενδέχεται, βέβαια, το πρωτοποριακό κείμενο ενός σαφώς ρηξικέλευθου συγγραφέα παλαιότερης εποχής να μην γίνεται αντιληπτό ως τέτοιο από τις μετέπειτα γενιές των αναγνωστών του, αλλά να αφήνει την εντύπωση είτε τού συνήθους είτε τού παρωχημένου. Η ξεχωριστή αξία, όμως, ενός ανατρεπτικού συγγράμματος έγκειται κυρίως στην ικανότητά του να γοητεύει και να προβληματίζει διαχρονικά, ακόμη και αν όλη αυτή η επίδρασή του αδυνατεί να μεταλαμπαδεύσει στον αναγνώστη την πρωταρχική επαναστατική διάθεση τού συγγραφέα, αλλά αρκείται απλά στην προσφορά ενός διανοητικού ταξιδιού αναψυχής, γεμάτο από ενδιαφέρουσες και ωφέλιμες εμπειρίες.

Δεν θα αποτελούσε, λοιπόν, λανθασμένη επιλογή η κατάταξη των καινοτόμων κειμένων τού Ταρκέττι στην κατηγορία εκείνων των έργων που διατηρούν ακμαία, στο διηνεκές, την δυνατότητά τους να θέλξουν και να συμπαρασύρουν. Εξάλλου, το θέμα «γυναίκα» και το θέμα «αγάπη», μέσω των οποίων θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε τον στοχασμό τού Ταρκέττι, δεν έχει πάψει ποτέ να απασχολεί δημιουργικά τις πολιτισμένες κοινωνίες, εντός των οποίων γεννώνται και αποθνήσκουν, συμμαχούν και συγκρούονται, υιοθετούνται και απορρίπτονται αμέτρητες αντιλήψεις, απόψεις, ιδέες και διδασκαλίες σχετικές με την πηγή, αφενός, και την αιτία, αφετέρου, τής ανθρώπινης ζωής.

Igino Ugo Tarchetti  2Γιά την νεοελληνική μεταγλώττιση των δύο κειμένων τού Ταρκέττι, «Η γυναίκα» και «Η αγάπη», στα οποία είναι αφιερωμένη η παρούσα Διατριβή, χρησιμοποιήθηκε η κλασική, πλέον, ιταλική έκδοση «Racconti Fantastici di I. U. Tarchetti, E. Treves & C. Editori, Milano, 1869». Των δύο έργων προηγείται μία σύντομη και κατατοπιστική βιογραφία τού λογοτέχνη. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΡΑΣΙΝΩΔΥΝΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ-ΠΙΕΤΡΟ ΤΕΟΝΤΟΡΟ ΤΑΡΚΕΤΤΙ «Η ΓΥΝΑΙΚΑ» KAI «Η ΑΓΑΠΗ»

ΕΡΑΣΙΝΩΔΥΝΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ-ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Ο ΑΒΔΗΡΙΤΗΣ-«ΕΥΘΥΜΙΑ» [ΜΙΑ ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ, ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ]

,

,

Αθανάσιος Α. Τσακνάκης

Θεολόγος – Φιλόλογος

,

Ερασινώδυνα Ανάλεκτα

Διατριβή Δ΄

 

……….Τα «Ερασινώδυνα Ανάλεκτα» φιλοδοξούν να αποτελέσουν μία συλλογή από λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό, εκλεκτά κείμενα, κυρίως τής Ελληνικής, τής Λατινικής, τής Ιταλικής, τής Ισπανικής και τής Πορτογαλικής Γραμματείας, μεταφρασμένα – όπου κρίνεται απαραίτητο – ή μεταγλωττισμένα, αναλόγως, στην νέα ελληνική γλώσσα, και εμπλουτισμένα με κατατοπιστικές εισαγωγές, διευκρινιστικά σχόλια και βοηθητικά παραρτήματα. Σκοπός τους είναι η τέρψη των αναγνωστών, αλλά και η αφύπνιση τής διάνοιάς τους, η γνωριμία των Ελλήνων και των ελληνομαθών με τον πλούτο τού ευρωπαϊκού μεσογειακού πνεύματος, αλλά και η έμπρακτη αποδόμηση τής υστερόβουλης θεωρίας περί τού «ανεπίκαιρου» ή «δυσπρόσιτου» χαρακτήρα αυτών των κειμένων. Η ηλεκτρονική ή έντυπη αναπαραγωγή και διάδοσή τους, καθώς και η τυχόν μετάφρασή τους σε άλλες γλώσσες, επιτρέπεται υπό τον απαρέγκλιτο όρο τής αυστηρής διατήρησης τής απόλυτης ακεραιότητας τού περιεχομένου των Διατριβών. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΡΑΣΙΝΩΔΥΝΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ-ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Ο ΑΒΔΗΡΙΤΗΣ-«ΕΥΘΥΜΙΑ» [ΜΙΑ ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ, ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ]