Αρχείο κατηγορίας ΟΙ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1824 ΕΩΣ ΤΟ 2008

.

.

Το δημόσιο χρέος τής Ελλάδος από το 1824 έως το 2008
Ένα σύντομο ιστορικό

Τού Τάσου Ηλιαδάκη*

Α. 1824-1897

……….Την περίοδο αυτή η Ελλάδα πήρε 10 εξωτερικά δάνεια, συνολικά 770 εκ. γαλ. φράγκα (στο εξής γ.φ.). Κατά μέσο όρο η τιμή έκδοσης κυμάνθηκε στο 72,54%, δηλαδή χρεώθηκε 770 εκ. γ.φ. αλλά “στο χέρι” πήρε 464,1 εκ. γ.φ., τα υπόλοιπα ήταν τιμή έκδοσης και διάφορα άλλα έξοδα-κρατήσεις, ή πιό απλά ήταν το… κοινωνικό έργο των Τραπεζών. Συνέχεια ανάγνωσης ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1824 ΕΩΣ ΤΟ 2008