Αρχείο κατηγορίας ΘΡΗΣΚΕΙΑ

ΤΑ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΑ

Τα Ψυχοσάββατα

Στέργιος Ν. Σάκκος

……….Μέσα στην ιδιαίτερη μέριμνά της γιά τούς κεκοιμημένους, η αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας έχει καθορίσει ξεχωριστή ημέρα τής εβδομάδος γι’ αυτούς. Συνέχεια ανάγνωσης ΤΑ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΑ