Αρχείο κατηγορίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΑΓΙΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ «ΟΡΟΙ»

,

,

Άγιος Διάδοχος –  «Όροι»

,

Αθανάσιος Α. Τσακνάκης
Θεολόγος – Φιλόλογος

.

……….«Η καταγεγραμμένη μυστική διδασκαλία τού λογιωτάτου και θεοφόρου αγίου Διαδόχου, επισκόπου Φωτικής, συγκλονίζει και συναρπάζει με το δυσθεώρητο ύψος και βάθος των φωτεινών στοχασμών και των εκστατικών νοημάτων της. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΓΙΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ «ΟΡΟΙ»

ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

,

Ναὸς τοῦ Ἁγίου Βλασίου στὸ Μισθί Καππαδοκίας.
Ναὸς τοῦ Ἁγίου Βλασίου στὸ Μισθί Καππαδοκίας.

 

Η ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (ΠΛΑΤΩΝΙΣΤΕΣ)

Ὁ πατέρας τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας, ὁ Καισαρείας Εὐσέβιος (265-340) εἶναι ὁ συνεχιστὴς τῆς δημιουργηθείσας παραδόσεως ἀπὸ τὸν Ὠριγένη. Ἀπόδειξη γιὰ τὸ γενικώτερο ἐνδιαφέρον του σχετικὰ μὲ τὴν ἱστορία, εἶναι τὸ ἔργο του, «Χρονικοὶ κανόνες καὶ ἐπιτομὴ παντοδαπῆς ἱστορίας Ἑλλήνων τε καὶ βαρβάρων», τοῦ ὁποίου τὸ ἑλληνικὸ πρωτότυπο χάθηκε, μὲ διασωθείσα τὴν ἀρμενικὴ του μετάφραση. Ἡ διασωθείσα «Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία» του, ἐξιστορεῖ τὰ ἐκκλησιαστικὰ γεγονότα σὲ δέκα βιβλία ἔως τῷ 313 μ.Χ.

Ὁ Εὐσέβιος Καισαρίας, ἀκολουθῶντας τὴν παράδοση τοῦ Κλήμεντος καὶ τοῦ Ὠριγένους, ἀσχολήθηκε μὲ τὴν μελέτη τῆς ἑλληνικῆς φιλοσοφίας καὶ φιλολογίας στὴν μεγάλη βιβλιοθήκη τῆς Καισαρείας στὴν Παλαιστίνη. Συνέχεια ανάγνωσης ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Ο ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΝΑΖΙΑΝΖΗΝΟΣ (329-25/1/390)

,

 Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος (Ναζιανζινός). Έργο του Αντρέϊ Ρούμπλεβ (Андре́й Рублёв). Βρίσκεται στὸν Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὸ Βλάντιμιρ τῆς Ῥωσίας.
Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος (Ναζιανζηνός). Ἔργο τοῦ Ἀντρέϊ Ρούμπλεβ (Андре́й Рублёв). Βρίσκεται στὸν Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὸ Βλάντιμιρ τῆς Ῥωσίας.

 

Ο ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΝΑΖΙΑΝΖΗΝΟΣ (329-25/1/390)

Ἑλληνικὴ Χριστιανικὴ Φιλοσοφία

……….Ἡ Καππαδοκία δικαιούται νὰ ἔχῃ μεγάλο μερίδιο δόξας τοῦ χριστιανικοῦ πνευματικοῦ κόσμου, ἀφοῦ σ’ αὐτήν γεννήθηκαν καὶ ἔδρασαν μορφὲς τοῦ ἀναστήματος τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, τοῦ ἀδελφοῦ του, Γρηγορίου Νύσσης, τοῦ φίλου τοῦ πρώτου, Γρηγορίου τοῦ Ναζιανζηνοῦ,  Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΝΑΖΙΑΝΖΗΝΟΣ (329-25/1/390)