Αρχείο κατηγορίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΑΓΙΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ «ΟΡΟΙ»

,

,

Άγιος Διάδοχος –  «Όροι»

,

Αθανάσιος Α. Τσακνάκης
Θεολόγος – Φιλόλογος

.

……….«Η καταγεγραμμένη μυστική διδασκαλία τού λογιωτάτου και θεοφόρου αγίου Διαδόχου, επισκόπου Φωτικής, συγκλονίζει και συναρπάζει με το δυσθεώρητο ύψος και βάθος των φωτεινών στοχασμών και των εκστατικών νοημάτων της. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΓΙΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ «ΟΡΟΙ»