Αρχείο κατηγορίας ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ-ΛΗΣΤΕΙΕΣ

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΛΗΣΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

,,

Ληστές τής συμμορίας των Αρβανιτάκηδων

……….«Ἐφ’ ὅσον λοιπὸν ἡ   ἀ  δ  ι  κ  ί  α   πρυτανεύει ἐν τῇ κοινωνίᾳ καὶ οἱ λησταὶ τῶν πόλεων θριαμβεύουσιν, οὐδ’ οἱ  λησταὶ τῶν ὀρέων ἐξολοθρεύονται· διότι ἡ πηγὴ τῆς ληστείας τῶν ὀρέων εἶναι οὐχὶ  τὰ ὄρη, ἀλλ’ αἱ πόλεις.  Ἀδικία δὲ εἶναι οὐ μόνον ἡ ἔλλειψις πραγματικῆς ἰσονομίας ἐν τῇ πολιτείᾳ, ἀλλὰ καὶ ἡ στέρησις θρησκευτικῆς διαπλάσεως καὶ παιδαγωγίας τοῦ λαοῦ». Γ.Π. Κρέμος: «Ἡ λῃστεία ἐν τῇ ἑλληνικῇ ἱστορίᾳ»

Το Φαινόμενο τής Ληστείας στην Ελλάδα

Συνέχεια ανάγνωσης ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΛΗΣΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΙΚΩΝ ΜΑΡΚΩΝ ΚΑΙ Η ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1941)

,

,

Η κυκλοφορία των κατοχικών μάρκων και η λεηλασία που ακολούθησε (Απρίλιος-Αύγουστος 1941)

.

……….Μία βασική αιτία που οδήγησε την ελληνική οικονομία σε κατάρρευση κατά την διάρκεια τής κατοχής τού Β΄Π.Π., ήταν και το γεγονός τής κυκλοφορίας στην αγορά από τα κατοχικά στρατεύματα, των δικών τους νομισμάτων. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΙΚΩΝ ΜΑΡΚΩΝ ΚΑΙ Η ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1941)

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

,

Γερμανοί κατακτητές, μολύνουν τον ιερό βράχο τής Ακροπόλεως.
Γερμανοί κατακτητές, μολύνουν τον ιερό βράχο τής Ακροπόλεως.

 

Τὸ ζήτημα τῶν κατοχικῶν δανείων καὶ τὸ χρέος τῆς Γερμανίας πρὸς τὴν Ἑλλάδα 

……….Στὶς 27 Φεβρουαρίου τοῦ 1953,  τὸ Συνέδριο Ἀποζημιώσεων τοῦ Λονδίνου ἀποφάσισε βάσει τοῦ ἄρθρου 5, παρ.2, Συνέχεια ανάγνωσης ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΜΗΤΡΟΣ ΤΖΑΤΖΑΣ ΚΑΙ Η ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗ

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΖΙΑΤΖΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

……….Στὶς 9 Σεπτεμβρίου τοῦ 1929, ἡ συμμορία τοῦ λήσταρχου Μήτρου Τζατζᾶ, ἀπήγαγε στὸ Πετρούλι Τρικάλων τὸν Γερουσιαστὴ Σωτήριο Χατζηγάκη, μαζὶ μὲ ἀκόμη 4 ὁμήρους, ἔχοντας σκοπὸ τὴν ἀπόσπαση λύτρων. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΜΗΤΡΟΣ ΤΖΑΤΖΑΣ ΚΑΙ Η ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ-ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΕ ΕΠΕΙΔΗ ΜΙΛΟΥΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ,

……….Ὁ Ἀριστοτέλης Γκούμας, Ἕλληνας ἀπό τὴν Χιμάρα τῆς Βορείου Ἠπείρου, δολοφονεῖται τὸ βράδυ τῆς 12ης πρὸς 13ης Αὐγούστου τοῦ 2010, ἀπό ἀλβανούς, γιατὶ μιλοῦσε τὴν μητρικὴ του γλῶσσα τὴν Ἑλληνική. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ-ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΕ ΕΠΕΙΔΗ ΜΙΛΟΥΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ