Αρχείο κατηγορίας ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ – ΘΕΑΤΡΟ ΔΗΛΟΥ

.

07 Θέατρο Δήλου.

Θέατρο Δήλου

.

Τὸ θέατρο, κτισμένο στὴν πλαγιὰ ἑνός λόφου, βρίσκεται στὸ νοτιοδυτικὸ τομέα τοῦ ἀρχαιολογικοῦ χώρου [λεγόμενη συνοικία τοῦ θεάτρου]. Οἰκοδομήθηκε σταδιακὰ μέσα στὸν 3ο αι. π.Χ. Οἱ ἀναλημματικοί τοίχοι ποὺ στηρίζουν τὸ κοῖλο, εἶναι ἀπό λευκὸ μάρμαρο. Τὸ κοῖλο ἀποτελεῖται στὸ κάτω μέρος ἀπό εἴκοσι ἔξι σειρὲς ἐδωλίων, ἐνῷ τὸ ἀνώτερο τμῆμα, μετὰ τὸ πλακοστρωμένο μὲ λευκὸ μάρμαρο διάζωμα, ἔχει δεκαεπτὰ σειρές. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ – ΘΕΑΤΡΟ ΔΗΛΟΥ