Αρχείο κατηγορίας ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΕΣ ΩΜΟΤΗΤΕΣ (1916-1918) ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

,

βούργαροι ἀπαγχονίζουν 3 Ἕλληνες (δύο ἄνδρες καὶ μία γυναῖκα) στὸ Δοξᾶτο Δράμας τὸ 1917. Ἡ φωτογραφία βρέθηκε σὲ παλαιοπωλεῖο στὴν βουργαρία, προερχόμενη ἀπό τὸ ἀρχεῖο κάποιου ἐκ τῶν παρισταμένων βούργαρων. Πηγὴ τὸ ἱστορικό καὶ λογοτεχνικό ἀρχεῖο Καβάλας..
……….Βουλγαρικές Ωμότητες

,Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ κου Χάρη Τσιρκινίδη:
«Σύννεφα στὴ Μακεδονία – Τὸ Μακεδονικὸ μέσα ἀπὸ τὰ Γαλλικὰ ἀρχεῖα-» ἐκδ. Ἐρωδιός.

«Ποῦ βούλγαρος! Στὰ ἑξῆντα τέσσερα, οἱ βούλγαροι θέλανε νὰ βιάσουν τοὺς δικοὺς μας νὰ λένε τὸ “δέ” “de”, κι ἕνας δικὸς μας τοὺς εἶπε: "'μεῖς δὲν μποροῦμε νὰ χοντραίνουμε τὴ γλῶσσα μας".»

……….Τα παραπάνω λόγια είναι παρμένα από το βιβλίο τού Ίωνα Δραγούμη “Μαρτύρων και Ηρώων Αίμα” και φέρεται ότι τα είπε κάποιος χωρικός από την Προσοτσάνη Δράμας, σ’ έναν που ήρθε από την Αθήνα στα μέρη εκείνα, κατά τα Τραγικά εκείνα χρόνια τού 1900-1908. Συνέχεια ανάγνωσης ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΕΣ ΩΜΟΤΗΤΕΣ (1916-1918) ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΣ ΔΥΤΙΚΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ (ΜΙΚΗ ΖΕΖΑ) ΚΑΙ Ο ΗΡΩΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥΤΟΥ

Ο ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ

……….Στὶς 28 Αὐγούστου τοῦ 1904, ὁ Ἀνθυπολοχαγός Πυροβολικοῦ Παῦλος Μελᾶς, διέρχεται τὴν ἑλληνοτουρκικὴ μεθόριο καὶ ἀρχίζει τὸν ἀγώνα του κατὰ τῶν βούργαρων κομιτατζήδων τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας. Ἡ ἀποφασιστική ἐπέμβαση τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους στὰ Μακεδονικὰ προβλήματα, ἔγινε πλέον γεγονὸς καὶ ὁ διακαὴς πόθος τοῦ Μακεδονομάχου μας ποὺ ἀπό πολὺ καιρὸ ἀπορροφοῦσε τὶς σκέψεις του, ἄρχισε νὰ πραγματοποιῆται. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΣ ΔΥΤΙΚΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ (ΜΙΚΗ ΖΕΖΑ) ΚΑΙ Ο ΗΡΩΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥΤΟΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ (6/1/1878-22/3/1945)

,

Σουλιώτης Νικολαΐδης Ἀθανάσιος (Μουσεῖο Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος).
Σουλιώτης Νικολαΐδης Ἀθανάσιος (Μουσεῖο  Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος).

,

ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ (6/1/1878-22/3/1945)

……….Ὁ Ἀθανάσιος Σουλιώτης Νικολαΐδης, Μακεδονομάχος, Στρατιωτικὸς καὶ Πολιτικός, γεννήθηκε στὶς 6 Ἰανουαρίου1878, στὴν Ἑρμούπολη τῆς Σύρου. Ὁ πατέρας του Μιλτιάδης, καταγόταν ἀπὸ τὴν σουλιώτικη οἰκογένεια Κολιοδημήτρη. Συνέχεια ανάγνωσης ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ (6/1/1878-22/3/1945)

ΚΕΝΤΡΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟΝ Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ-Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 

Δάσκαλοι και δασκάλες κάποιου σχολείου στη Μακεδονία. Ανάμεσα σ' αυτούς διακρίνεται ο επιθεωρητής εκπαίδευσης Παπαζαχαρίου.Δάσκαλοι και δασκάλες κάποιου σχολείου στην Μακεδονία. Ανάμεσα σ' αυτούς διακρίνεται ο επιθεωρητής εκπαίδευσης Παπαζαχαρίου.
Η εκπαιδευτική δραστηριότητα την περίοδο τού Μακεδονικού Αγώνα 

……….Στὶς 21 Νοεμβρίου τοῦ 1904, στὴν Γουμένισσα, βουργαροκομιτατζῆδες ὑπὸ τὸν Ἀποστὸλ Πετκῶφ, δολοφονοῦν μὲ 20 μαχαιριὲς καὶ κατόπιν ἀπαγχονίζουν τὸν εἰκοσιδυάχρονο ἐθνομάρτυρα δάσκαλο, Πίτσουλα Ἰωάννη ἀπὸ τὴν Ναύπακτο. Συνέχεια ανάγνωσης ΚΕΝΤΡΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟΝ Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ-Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

………..[…] Εἰς τὴν περιοχὴν τῆς Μητροπόλεως Μελενίκου, ἡ ὁποία ἀπὸ τοῦ Δεμίρ Ἰσάρ (Σιδηροκάστρου) ἔφθανε μέχρι τῶν Βουλγαρικῶν συνόρων καὶ ἀπετέλει τὴν πύλην εἰσόδου τῶν τσετῶν ἐκ Βουλγαρίας πρὸς τὴν Ἀνατολικὴν Μακεδονίαν, ὁ Ἑλληνισμὸς ὑπέστη μεγάλα δεινὰ ἐκ τῶν Βουλγαρικῶν συμμοριῶν, ἀντέστη ὅμως ἐπιτυχῶς. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΔΡΟΜΑΙ

.

,

Αι κατά τής Μακεδονίας επιδρομαί 

.

……….Οι Μακεδόνες από τους μυθικούς χρόνους μέχρι τής κατακτήσεώς των υπό των Ρωμαίων (146 π.Χ.) παρέμεινον προσηλωμένοι εις τα ιστορικά πεπρωμένα τού Ελληνισμού. Η Μακεδονία απετέλει το προς Βορράν προπύργιον τής αμύνης τής Ελληνικής φυλής. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΔΡΟΜΑΙ