Αρχείο κατηγορίας ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟ ΕΓΚΟΛΠΙΟ

ΤΑ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΑ

Τα Ψυχοσάββατα

Στέργιος Ν. Σάκκος

……….Μέσα στην ιδιαίτερη μέριμνά της γιά τούς κεκοιμημένους, η αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας έχει καθορίσει ξεχωριστή ημέρα τής εβδομάδος γι’ αυτούς. Συνέχεια ανάγνωσης ΤΑ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΑ

Η ΚΑΥΣΙΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ Η ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

,

 

Η ΚΑΥΣΙΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ

Η ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

.

Αρχιμανδρίτου Θεοφίλου Λεμοντζή

Αρχιερατικού Επιτρόπου Καμπανίας 

.

……….Τα τελευταία χρόνια πολύς λόγος γίνεται για την καύση των νεκρών. Οι θιασώτες τής καύσεως των νεκρών αγωνίζονται για την καθιέρωσή της, επικαλούμενοι λόγους ελλείψεως χώρου, λόγους υγιεινής και λόγους συναισθηματικούς. Συχνά τους συναντούμε στα Μέσα Μαζικής Ενημερώσεως να προσπαθούν να μάς πείσουν για τα πλεονεκτήματα τής καύσεως, έναντι τής ταφής. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΚΑΥΣΙΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ Η ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΔΙΠΛΟ «ΟΧΙ» ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΕ ΙΤΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ

.

.

Το διπλό «ΟΧΙ» τού Μεταξά σε Ιταλούς και Γερμανούς  

.

Νικολάου Καρρά 

.

«Δι ’ ἡμᾶς τοὺς Ἕλληνες ὁ θάνατος εἶναι ἁπλῶς ἕνα ἐπεισόδιον».

 

(ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ)

……….Στις 29 Ιανουαρίου τού 1941 ο Μεταξάς πεθαίνει ξαφ­νικά από «παραμυγδαλικό απόστημα» το οποίο προήλθε από φλεγμονή τού φάρυγγος, κατά το ιατρικό ανακοινωθέν. Συνέχεια ανάγνωσης ΤΟ ΔΙΠΛΟ «ΟΧΙ» ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΕ ΙΤΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ

Η ΘΑΝΗ ΤΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ-ΣΚΟΤΩΘΗΚΕ ἤ ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΕ ;

 

Δοῦκας Ἔκτωρ-Ὁ θάνατος τοῦ Καραϊσκάκη, 1930
Δούκας Ἕκτωρ- Ὁ θάνατος τοῦ  Καραϊσκάκη, 1930

……….Στις 22 Απριλίου 1827, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης τραυματίζεται εις την μάχην τού Φαλήρου και αποθνήσκει στις 23, έπειτα από πολύωρον αγωνίαν. Αι τελευταίαι του λέξεις ήσαν «Γλυτώστε την Αθήνα!» Εις τους παλαιούς συναγωνιστάς του, Γαρδικιώτην, Γρίβαν, και Χατζηπέτρον, είπε ολίγον προ τού θανάτου του : Συνέχεια ανάγνωσης Η ΘΑΝΗ ΤΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ-ΣΚΟΤΩΘΗΚΕ ἤ ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΕ ;

Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ-1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955

,

Σύλληψη μαθητών από τον Αγγλικό στρατό κατοχής στην Κύπρο από συμμετοχή σε διαδήλωση γιά την Ένωση και κατάσχεση της Ελληνικής σημαίας. Πηγή εικόνας https://www.facebook.com/keryniakerynia?fref=photo

,

Η πρώτη προκήρυξις τού Διγενή και η έναρξις τού Αγώνος γιά την Ένωση

.

……….«Με την βοήθειαν τού Θεού, με πίστιν εις τον τίμιον αγώνα μας, με την συμπαράστασιν ολοκλήρου τού Ελληνισμού και με την βοήθειαν των Κυπρίων, αναλαμβάνομεν τον αγώνα διά την αποτίναξιν τού αγγλικού ζυγού, με σύνθημα εκείνο το οποίο μάς κατέλειπαν οι πρόγονοί μας ως ιεράν παρακαταθήκην. Ή ταν ή επί τας». Συνέχεια ανάγνωσης Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ-1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο Ε΄

.

Γεώργιος Τερτσέτης
Ομιλία περί τού αοίδιμου  Πατριάρχου Γρηγορίου τού Ε΄, 1853

……….Η βασιλεία των ουρανών είναι των μικρών παιδιών, λέγει το Ευαγγέλιον. Αν αθώα ψυχή, έντιμοι κύριοι ακροαταί, κερδίζη την βασιλείαν των ουρανών, καρδίαν αθώαν, ψυχήν καλήν πρέπει να έχη και όποιος βούλεται να ομιλήση αξίως διά τους μακαρίους ουρανοπολίτας. Πρέπον και δίκαιον φαίνεται ο καθαρός να ομιλή διά τους καθαρούς· έπειτα, αν είμαστε αθώοι, εννοούμεν καλύτερα και την αθωότητα των άλλων· το αθώον τής ψυχής μας χρησιμεύει ως οφθαλμός λαμπρός,που βλέπει το κάλλος τής αρετής των αγαθών. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο Ε΄