Αρχείο κατηγορίας ΒΙΘΥΝΙΑ-ΜΥΣΙΑ (ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ)

ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΜΟΥΔΑΝΙΑ

,

ΜΟΥΔΑΝΙΑ (ΒΙΘΥΝΙΑ)

……….Μεγάλο εμπορικό λιμάνι, με έδρα Καζά, με πάνω από 3.000 ορθοδόξους χριστιανούς. Η αρχική ονομασία ήταν Μύρλεια και ήταν δημιουργία τής πόλης Κολοφών. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΜΟΥΔΑΝΙΑ