Αρχείο κατηγορίας ΘΡΑΚΕΣ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ

ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ – ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΟΥΛΗΣ (1878- 14/7/1907)

,

Ο Καπετάνιος τού Μακεδονικού Αγώνα, Ανδρέας Μακούλης

 

Ο ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΟΥΛΗΣ  

(1878 – 14/7/1907)

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τό «Ὁ Μακεδονικὸς Ἀγώνας στὸν Νομὸ Σερρῶν», τοῦ Κυριάκου Παπακυριάκου.

……….Ὁ Ἀνδρέας Μακούλης κατάγονταν ἀπὸ τὸ Στενήμαχο τῆς Ἀνατολικῆς Ῥωμυλίας. Ἐκεῖ ἔζησε μέχρι τὸ εἰκοστὸ πέμπτο ἔτος τῆς ἡλικίας του. Ὅταν τὸν ἔστειλαν στὸ Δημοτικὸ σχολεῖο καὶ τὸν ὑποχρέωσαν νὰ μάθῃ τὴν βουλγάρικη γλῶσσα, ἀντέδρασε τόσο πολύ, ποὺ χτύπησε τὸν βούλγαρο δάσκαλο. Παρακολούθησε μόνο τὸ ἑλληνικὸ σχολεῖο καὶ ἀπέκτησε πολλὲς γνώσεις τῆς ἑλληνικῆς παιδείας. Συνέχεια ανάγνωσης ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ – ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΟΥΛΗΣ (1878- 14/7/1907)

ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ – ΑΜΠΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

.

Η ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ

.,

Θοδωρής ή Θοδωράκιως Αμπαζόπουλος εκ Βιζύης

.

……….Καπετάν Θοδωρής ή Θοδωράκιως. Γιός τού Ιωάννη Αμπατζή (ράφτη) και τής Καλλίτσας. Γεννήθηκε το 1884 στη Βιζύη. Συνέχεια ανάγνωσης ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ – ΑΜΠΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ