Αρχείο κατηγορίας ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ «ΠΕΡΙ ΕΙΡΗΝΗΣ» (ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ)

,

.

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

«ΠΕΡΙ ΕΙΡΗΝΗΣ»

3-4

Αρχαιοελληνικά κείμενα μεταφρασμένα στην νεοελληνική, συνοδευόμενα από μία άκρως ανατρεπτική απόδοσή τους, προσαρμοσμένη στην επικαιρότητα.

.

Αρχαιοελληνικό κείμενο (κατάλληλο γιά όλους):

……….Ὁρῶ δ’ ὑμᾶς οὐκ ἐξ ἴσου τῶν λεγόντων τὴν ἀκρόασιν ποιουμένους, ἀλλὰ τοῖς μὲν προσέχοντας τὸν νοῦν, τῶν δ’ οὐδὲ τὴν φωνὴν ἀνεχομένους. Καὶ θαυμαστὸν οὐδὲν ποιεῖτε· Συνέχεια ανάγνωσης ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ «ΠΕΡΙ ΕΙΡΗΝΗΣ» (ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ)