Αρχείο κατηγορίας ΑΡΧΑΙΩΝ ΦΡΑΣΕΙΣ

«ΕΣ ΑΥΡΙΟΝ ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ». ΜΙΑ ΦΡΑΣΗ ΤΟΥ 379 π.Χ.

,

,

«Ἐς αὔριον τὰ σπουδαῖα !»

,

……….Ἡ φράση ἀνήκει στὸν Θηβαῖο ὀλιγαρχικὸ Ἀρχία. Τῷ 382 π. Χ. οἱ Σπαρτιᾶτες, παραβιάζοντας τοὺς ὅρους τῆς Ἀνταλκιδείου εἰρήνης, ἡ ὁποία προέβλεπε τὴν αὐτονομία τῶν ἑλληνικῶν πόλεων, κατέλαβαν τὴν Θήβα Συνέχεια ανάγνωσης «ΕΣ ΑΥΡΙΟΝ ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ». ΜΙΑ ΦΡΑΣΗ ΤΟΥ 379 π.Χ.