Αρχείο κατηγορίας ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ

Ο ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝ ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ (Γ. ΤΟΜΠΡΑΣ)

,

,

Ο μακεδονομάχος καπετάν Ρουπακιάς (Γ. Τόμπρας) 

.

……….Ο καπετάν Ρουπακιάς συγκαταλέγεται και αυτός μετά των άλλων αρχηγών, οι οποίοι μεγάλας υπηρεσίας προσήνεγκον εις τον Μακεδονικόν αγώνα. Ανδρείος, τολμηρός, αποφασιστικός και δραστήριος δεν έπαυσεν απ’ αρχής του αγώνος μέχρι τέλους να παρέχη εαυτόν προπύργιον υπέρ των εθνικών δικαίων. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝ ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ (Γ. ΤΟΜΠΡΑΣ)

ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ – ΕΥΡΥΘΙΩΤΗΣ ἤ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

.

Αϊβαλιώτης -φωτογραφία του ένοπλου σώματος του Αλέξανδρου Αϊβαλιώτη
Τὸ ἔνοπλο σῶμα τοῦ Ἀϊβαλιώτη. Ὁ ἴδιος διακρίνεται στὸ κέντρο.

O καπετάν Αλέξανδρος Ευρυθιώτης ή Αϊβαλιώτης

.

O Αλέξανδρος Ευρυθιώτης ή Αϊβαλιώτης καταγόταν από το Αϊβαλί των Κυδωνιών τής Μικράς Ασίας. Σπούδαζε στη Γαλλία και στη Γερμανία, αλλά η πληροφορία τού θανάτου τού Παύλου Μελά τού προκάλεσε εθνικό ρίγος. Συνέχεια ανάγνωσης ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ – ΕΥΡΥΘΙΩΤΗΣ ἤ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ