Αρχείο κατηγορίας ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΦΙΛΟΘΕΪΤΟΥ – «ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΕΣ ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ» – (ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ) – ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ

,

.

Γιὰ τὴν ταπείνωση

.

Γέροντος Ἐφραὶμ Φιλοθεΐτου.

.

………Ὅλη ἡ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ὁ σωστὸς δρόμος, ὁ δρόμος τῆς ταπεινώσεως τῆς ἀγάπης, τῆς συγγνώμης. Ἔχεις ταπείνωση, ἔχεις ἀγάπη, ἔχεις συγγνώμη, εἶσαι παιδὶ τοῦ Θεοῦ, εἶσαι ἀδελφὸς τοῦ Χριστοῦ, εἶσαι μαθητής τοῦ Χριστοῦ, εἶσαι ἄνθρωπος ποὺ θὰ σωθῆς, ποὺ θὰ καθήσης στὰ δεξιὰ Του. Συνέχεια ανάγνωσης ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΦΙΛΟΘΕΪΤΟΥ – «ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΕΣ ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ» – (ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ) – ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ