Αρχείο κατηγορίας ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΙΑΝΟΥ

Ο ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΒΑΛΗΣ ή ΟΥΑΛΗΣ, Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΩΓΜΟΙ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ (365-370 μ.Χ.)

,

,

………..Βρισκόμαστε στην Νίκαια τής Βιθυνίας, όπου μετά τον θάνατο τού Αυτοκράτορα Ιοβιανού, συγκεντρώθηκαν και πάλι οι αξιωματούχοι των ρωμαϊκών λεγεώνων γιά να συζητήσουν το θέμα τής διαδοχής. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΒΑΛΗΣ ή ΟΥΑΛΗΣ, Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΩΓΜΟΙ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ (365-370 μ.Χ.)

ΒΑΛΕΝΤΙΝΙΑΝΟΣ Α΄ (364-17/11/375) Flavius Valentinianus Ι

,.

……….

……….Στὶς 17 Νοεμβρίου τοῦ 375, πέθανε  (πιθανὸν ἀπό καρδιακὴ προσβολὴ), ὁ Αὐτοκράτωρ τοῦ Δυτικοῦ τμήματος τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, (Flavius Valentinianus) Οὐαλεντινιανός, ἤ Βαλεντινιανός Α’· ἀνακηρύχθηκε αὐτοκράτορας ἀπό τοὺς δικοικητὲς τοῦ Ρωμαϊκοῦ στρατοῦ στη Νίκαια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ἐννέα ἡμέρες μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Ιοβιανού (Flavius Jovianus) (17/2/364). Διοίκησε ἀπό τὸ 364 ἔως τὸν θάνατό του, τὸ 375. Συνέχεια ανάγνωσης ΒΑΛΕΝΤΙΝΙΑΝΟΣ Α΄ (364-17/11/375) Flavius Valentinianus Ι