Αρχείο κατηγορίας ΙΕΡΟΣ ΛΟΧΟΣ

ΘΡΑΚΙΩΤΕΣ ΦΙΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΑΧΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ

,,

Θρᾳκιῶτες Φιλικοὶ καὶ μαχητὲς τοῦ Ἱεροῦ Λόχου

……….Στὶς 3 Μαρτίου τοῦ 1821, ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης συγκροτεῖ εἰς Φωξάνην (εἰς τὰ σύνορα Μολδαυΐας καὶ Βλαχίας) τὸν Ἱερὸν Λόχον. Ἐπὶ τοῦ ὑψηλοῦ μετὰ λοφίου κράνους τῶν Ἱερολοχιτῶν ὑπῆρχε νεκροκεφαλὴ μὲ δύο ὀστᾶ χιαστί, κάτω ἀπ’ αὐτὴν δέ, ἀνεγράφοντο αἱ λέξεις : «Ἐλευθερία ἤ Θάνατος». Συνέχεια ανάγνωσης ΘΡΑΚΙΩΤΕΣ ΦΙΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΑΧΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ

ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21 – ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

.

Λασσάνης Γεώργιος (Κοζάνη 1793 – Ἀθήνα 1870)

 .

……….Λόγιος, φιλικός, ἱερολοχίτης, ἀγωνιστὴς τοῦ 1821, ἀπὸ τὰ ἐξέχοντα στελέχη τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας καὶ τοὺς πιστότερους συνεργάτες τοῦ Ἀλέξανδρου Ὑψηλάντη.

Συνέχεια ανάγνωσης ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21 – ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΟ ΤΑΦΙΚΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΟΥ ΠΡΙΓΚΙΠΑ Α. ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ Γ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΔΥΟ ΗΡΩΩΝ…

,

,

Τὸ ταφικὸ μνημεῖο τοῦ Ἀλεξάνδρου Ὑψηλάντου στὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως

.

……….Στὶς 27 Ὀκτωβρίου τοῦ 1964, ἔγινε ἡ ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων τοῦ Ἀλεξάνδρου Ὑψηλάντου ἀπὸ τὴν Βιέννη καὶ ἡ ἐναπόθεσίς τους στὸ προϋπάρχον ἀπὸ τῷ 1869 ταφικὸ μνημεῖο στὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως, δημιουργία τοῦ γλύπτου Λεωνίδα Δρόση. Συνέχεια ανάγνωσης ΤΟ ΤΑΦΙΚΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΟΥ ΠΡΙΓΚΙΠΑ Α. ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ Γ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΔΥΟ ΗΡΩΩΝ…

ΙΕΡΟΣ ΛΟΧΟΣ-ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ ΤΗΛΟΥ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΣΠΗΛΑΙΟ) 01- 02 ΜΑΡΤΙΟΥ 1945

.

.

Κατάληψη Τήλου
[Επιχείρηση Σπήλαιο 01- 02 Μαρτίου 1945]

……….Μετά την πρώτη επιχείρηση εναντίον τής Νήσου Τήλου ή Επισκοπής, που έλαβε χώρα από την 26η Οκτωβρίου μέχρι την 28η Οκτωβρίου 1944 και είχε ως αποτέλεσμα να μην καταστραφούν οι εχθρικοί στόχοι τής νήσου και ο Ιερός Λόχος να έχει δύο νεκρούς, δέκα τραυματίες και δεκαπέντε αγνοούμενους και αιχμαλώτους (οι αιχμάλωτοι απελευθερώθηκαν σχεδόν όλοι μετά την παράδοση τής φρουράς Αιγαίου πλην ορισμένων που είχαν αποδράσει νωρίτερα), η νήσος ευρίσκετο συνεχώς μέσα στα σχέδια τής Βρεταννικής δυνάμεως καταδρομών. Συνέχεια ανάγνωσης ΙΕΡΟΣ ΛΟΧΟΣ-ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ ΤΗΛΟΥ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΣΠΗΛΑΙΟ) 01- 02 ΜΑΡΤΙΟΥ 1945

ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ-Η ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΕΣ (3/1/1914)

,

3-1-1914-ieros-loxos-v-ipiru,

«Ἠπειρῶται Ἱερολοχῖται, Συνέχεια ανάγνωσης ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ-Η ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΕΣ (3/1/1914)

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 07 ΙΟΥΝΙΟΥ 1821

,

Ἱερολοχίτες στὴν μάχη Δραγατσανίου. Πίνακας τοῦ Peter von Hess
Ἱερολοχίτες στὴν μάχη Δραγατσανίου. Πίνακας τοῦ Peter von Hess

,

Η μάχη τού Δραγατσανίου – 7 Ιουνίου 1821 

,

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, 
ΕΚΔΟΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΟΜΟΣ Α’, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ’σελ. 122-125

,

……….Φθάσας δὲ ὁ Ὑψηλάντης είς Πιτέστι ἔμαθεν, ὅτι οἱ ἐπερχόμενοι Τοῦρκοι ἐκ Βουκουρεστίου εἶχαν φανερὸν συναγωνιστὴν τὸν Σάββαν, καὶ ἀπέστειλεν εὐθύς τὸν Φαρμάκην μετὰ 300 εἰς Ἀρζησίαν [κόρτε δὲ Ἀρζέσι] ἐπί τοῦ ὁμωνύμου ποταμοῦ ἐντός ὑψηλῶν ὀρέων, πρὸς ἐξασφάλισιν τῆς θέσεως ἐκείνης· αὐτός δ’ἔφθασεν τὴν 1 ἰουνίου εἰς Ῥύμνικον, πόλιν ἐπί τῆς δεξιᾶς ὄχθης τοῦ Ὄλτου, ὅπου ἦλθαν καὶ οἱ ὑπό τοὺς ὁπλαρχηγούς Μακεδόνσκην, Χατσῆ-Πρόδαν, Διαμαντῆν Σερδάρην, Σολωμὸν καὶ Μανάκην· ὥστε αἱ ὑπό τὰς διαταγὰς τοῦ Ὑψηλάντου δυνάμεις τὴν ὥραν ἐκείνην ἦσαν 2500 ἱππεῖς καὶ 4500 πεζοὶ συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ ἱεροῦ λόχου, καὶ 4 κανόνια. Ὁ Ὑψηλάντης διέταξε πλεῖστα τῶν σωμάτων νὰ προχωρήσωσι πρὸ τὸ Δραγασάνι καὶ καταλάβωσι θέσεις τινὰς ἔως οὗ φθάσει καὶ αὐτός. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 07 ΙΟΥΝΙΟΥ 1821

Ο ΗΡΩΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΟΥ ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΖΟΥΛΛΗ ΣΤΗΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (24/4/1944)

 

……

Ο ηρωικός θάνατος τού Δωδεκανήσιου Ανθυπολοχαγού Στέφανου Καζούλλη στην Σαντορίνη 

.

……….Οι Άγγλοι τόσο από ανάγκη δυνάμεων ειδικά εκπαιδευμένων, όσο και γιά την επαφή με τον Ελληνικό πληθυσμό, βρήκαν την χρυσή τομή με εμπλοκή τού Ιερού Λόχου στις επιχειρήσεις Αιγαίου. Σε τούτο βέβαια συνετέλεσε και η σθεναρή πίεσις τού διοικητού τού Ιερού Λόχου, συνταγματάρχου Χριστοδούλου Τσιγάντε, ενός αξιωματικού σεβαστού και απαραίτητου στην συμμαχία. Η τελευταία στην οποία συμμετείχε ο ανθυπολοχαγός Στέφανος Καζούλλης, περιγράφεται παρακάτω. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΗΡΩΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΟΥ ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΖΟΥΛΛΗ ΣΤΗΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (24/4/1944)

ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (+12/02/1945)

.

Εὐάγγελος Χατζηευαγγέλου, ὑπολοχαγός τοῦ Ἱεροῦ Λόχου, πεσών ἡρωικῶς στὶς 12-2-1945 σὲ καταδρομικὴ ἐπιχείρηση στὴ νῆσο Νίσυρο.

.

Ὑπολοχαγός Εὐάγγελος Χατζηευαγγέλου

,

……….Στὸ χωριὸ Ἐμπορειός, σὲ μία πανέμορφη καὶ γραφικὴ βουνοκορφὴ τῆς Νισύρου, μὲ φόντο τὸ ἡφαίστειο  καὶ στὸ βάθος τὴν θάλασσα, ἐκεῖ τό’θελε ἡ μοῖρα νὰ ἀφήσῃ τὴν τελευταία του πνοὴ ὁ Ὑπολοχαγός τοῦ Ἱεροῦ Λόχου, Εὐάγγελος Χατζηευαγγέλου ἀπό τὴν Ἀθήνα. Συνέχεια ανάγνωσης ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (+12/02/1945)