Αρχείο κατηγορίας ΠΟΝΤΟΣ-ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ -ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ

.

Αργυρούπολη

Αργυρούπολη

.

……….Πόλη που ανήκε στον Νομό Τραπεζούντας, με απόσταση 100 χιλιόμετρα από αυτήν και, έδρα τής Επαρχίας Χαλδίας. Το όνομά της στα χρόνια τού Ομήρου ήταν Αργυρή. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ -ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ

ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ ή ΑΜΙΣΟΣ

,

.

Σαμψούντα – Αμισός 

,

……….Παραθαλάσσια πόλη τού Πόντου που ιδρύθηκε από τους Μιλησίους και η οποία λίγο πριν την ανταλλαγή είχε περίπου 25.000 κατοίκους από τους οποίους οι 12.000 χριστιανοί ορθόδοξοι. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ ή ΑΜΙΣΟΣ

ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΟΙΝΟΗ (ΟΙΝΑΙΟΝ)

 

.

Οινόη –  Οιναίον

.

……….Καζάς που ανήκε στο σαντζάκι τού Τζανίκ 10 χιλιόμετρα ανατολικά τού Τζαρσανπά. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΟΙΝΟΗ (ΟΙΝΑΙΟΝ)

ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ

 

.

,

Κερασούντα

 

……….Κτίστηκε το 630 π.Χ. από Μιλησίους τής Σινώπης σε μία μικρή βραχώδη χερσόνησο. Το όνομά της οφείλεται στην άφθονη παραγωγή κερασιών. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ

ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΚΟΤΥΩΡΑ

 

.

.

Κοτύωρα ή Ορντού ή Ορδού

.

……….Έδρα «καζά», Υποδιοίκησης, με περίπου 7.000 κατοίκους από τούς οποίους οι περισσότεροι χριστιανοί ορθόδοξοι (οι περισσότεροι Έλληνες). Συνέχεια ανάγνωσης ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΚΟΤΥΩΡΑ

ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΚΙΛΛΙΣ

,killis

.

ΚΙΛΛΙΣ

.

……….Το Κιλλίς ήταν μικρός δήμος που ανήκε στον Καζά τού Κιοπρού και στο Σαντζάκι τής Αμάσειας. Γνωστός από την μεγάλη εκκλησία τού Αγίου Γεωργίου. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΚΙΛΛΙΣ