Αρχείο κατηγορίας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 06 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

,

,

6 Αυγούστου

.

626.—Οι Άβαροι κατέλαβαν με έφοδο την εκκλησία των Βλαχερνών στο ευάλωτο βορειοανατολικό άκρο τής Κωνσταντινουπόλεως και ετοιμάστηκαν γιά την τελική επίθεση σε συνεννόηση με τους Πέρσες. Ο Χοσρόης πιεζόμενος στα δικά του εδάφη από τον Αυτοκράτορα Ηράκλειο, Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 06 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 05 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

.

,

5 Αυγούστου

,

917.—Απεβίωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Ευθύμιος. Βρισκόταν στον θώκο από το 906 έως το 911 και ανέλαβε μετά την παύση τού Αλεξάνδρου, αδελφού τού Λέοντος Σοφού. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 05 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 04 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

,

,

4 Αυγούστου

,

717.—Ἔναρξη τῆς δεύτερης πολιορκίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπό Ἄραβες, ἐπί χαλιφείας τοῦ Ὁμὰρ Β΄. Ἡ πολιορκία αὐτή, ὑπῆρξε τὸ ἀποκορύφωμα εἴκοσι χρόνων ἀραβικῶν ἐπιδρομῶν ἐπί ἐδαφῶν τῆς Αὐτοκρατορίας. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 04 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 03 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

,

,

3 Αυγούστου

,

435.—Ο Αυτοκράτωρ Θεοδόσιος Β΄ εξορίζει τον αιρετικό Πατριάρχη Νεστόριο. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 03 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 02 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

,

,

2 Αυγούστου

,

338 π.Χ.—Μάχη τῆς Χαιρώνειας, κατὰ τὴν ὁποία ὁ βασιλιᾶς τῆς Μακεδονίας Φίλιππος Β΄, κατετρόπωσε τὶς ἑνωμένες δυνάμεις Ἀθηναίων, Βοιωτῶν καὶ ἄλλων ἑλληνικῶν πόλεων. Μετὰ τὴν μάχη, οἱ διάφορες πόλεις κράτη τῆς Ἑλλάδος, ὑποτάχθηκαν στὴν μακεδονικὴ κυριαρχία. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 02 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 01 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

,

.

1 Αυγούστου

 

527.—Απεβίωσε ο Ιουστίνος Α΄ Αυτοκράτορας τής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο Φλάβιος Ιουστίνιος Αύγουστος ή Ιουστίνος Α΄, ήταν ιδρυτής τής Ιουστινιάνειας Δυναστείας και βασίλευσε από το 518, σε ηλικία 70 ετών, έως το 527 όπου πέθανε μάλλον από καρκίνο, αφού πρώτα όρισε ως διάδοχο τον ανεψιό του Ιουστινιανό Α΄. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 01 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 31 ΙΟΥΛΙΟΥ

,

31 Ιουλίου

,

326 π.Χ..—Μάχη τοῦ Ὑδάσπη. Σὲ μία ἀπὸ τὶς δυσκολότερες μάχες, ὁ Ἀλέξανδρος μὲ τοὺς Μακεδόνες, Θρᾷκες, καὶ ἄλλους Ἕλληνες, κατανικᾶ τὰ στρατεύματα τοῦ γενναίου Ἰνδοῦ βασιλιᾶ Πώρου. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 31 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 30 ΙΟΥΛΙΟΥ

,

.

30 Ιουλίου

,

336 π.X.—Δολοφονεῖται στὶς Αἰγές ὁ Φίλιππος Β΄ ὁ Μακεδών ἀπό τὸν Παυσανία, μέλος τῆς σωματοφυλακῆς του, ἐνῷ ἐπρόκειτο νὰ τελεστῇ ὁ γάμος τῆς κόρης του, Κλεοπάτρας. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 30 ΙΟΥΛΙΟΥ