Αρχείο κατηγορίας ΧΙΟΣ

Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΖΩΡΖΟΥ-ΚΟΛΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ

,

Σύνθεση μεταθανάτιας προσωπογραφείας ἀπό τὸν Ροντόλφο Γκιρλαντάϊο καὶ ἑνός ἀπό τοὺς χάρτες τοῦ Βαρθολομαίου Κολόμβου.
Σύνθεση μεταθανάτιας προσωπογραφίας τοῦ Χριστοφόρου Κολόμβου ἀπό τὸν Ροντόλφο Γκιρλαντάϊο καὶ ἑνός ἀπό τοὺς χάρτες τοῦ Βαρθολομαίου Κολόμβου.

 

……….Στὶς 13 Ἰανουαρίου 1493  (ν. ἡμ.), ὁ Χριστόφορος Κολόμβος πραγματοποιεῖ στὴν χερσόνησο Σαμάνα τὴν τελευταία στάση τῆς ἐξερευνητικῆς του ἀποστολῆς, πρὶν ἀναχωρήσει μὲ τὸ «Νίνια» γιὰ τὴν Ἱσπανία, τερματίζοντας τὸ πρῶτο του ταξείδι στὸν Νέο Κόσμο. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΖΩΡΖΟΥ-ΚΟΛΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ

Η ΣΦΑΓΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

.,

Εὐγένιος Ντελακρουᾶ «Σκηνὴ ἀπὸ τὴν σφαγὴ τῆς Χίου» Ἀντίγραφό του ποὺ φιλοτέχνησε ὁ Ἕλλην ζωγράφος, Εὐάγγελος Ἰωαννίδης, ἐκτίθεται στὸ Βυζαντινὸ Μουσεῖο Χίου.Eugène Delacroix peint “Scène des massacres de Scio”,

,

Ἡ περιπέτεια  ἀντιγράφου τοῦ πίνακα, ποὺ δημιούργησε ὁ Εὐάγγελος Ἰωαννίδης  καὶ  ἐκτίθεται στὸ Βυζαντινὸ Μουσεῖο Χίου

 

……….22 Ἀπριλίου 1822 : «Ἀπαγχονισμὸς 70 χωρικῶν Χίων ἐκ τῶν καταρτίων τῶν πλοίων ἔξω τῆς Χίου ὑπὸ τοῦ Ναυάρχου Καρᾶ -Ἀλῆ πασᾶ».

……….Τὸ μαῦρο πέπλο τῆς ἀπελπισίας ἔχει ἀπλωθεῖ πάνω ἀπὸ τὴν τραγικὴ Χίο. Ἐπὶ πέντε μῆνες, ἀπὸ τὸν Ἀπρίλιο ἔως καὶ τὸν Αὔγουστο, οἱ σφαγές, (ἀπὸ νήπια ἔως καὶ γέροντες), οἱ βιασμοί, ἡ πώληση σκλάβων, ἡ λεηλασία τῶν περιουσιῶν, τὰ βασανιστήρια τῶν φυλακισμένων, εἶναι καθημερινὰ γιὰ τοὺς Χίους. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΣΦΑΓΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΧΙΟΥ-1912

ΣΥ,

Ἄφιξη τούρκων αἰχμαλώτων

,

Στὶς 21 Δεκεμβρίου τοῦ 1912, ὁ  συνταγματάρχης Δελαγραμμάτικας μετὰ  τὴν τελικὴ σφοδρὴ ἐπίθεση ποὺ ἐξαπέλυσε ἀπό τὶς 19/12 ἐναντίων τῶν ὀχυρωμένων τούρκων στὴν νῆσο Χῖο, τοὺς ἀναγκάζει νὰ παραδοθοῦν ἄνευ ὅρων. Αἰχμαλωτίστηκαν  37 ἀξιωματικοί καὶ 1.800 ὁπλίτες, ἐνῷ ἡ Χίος ἀπελευθερώθηκε ὁλοκληρωτικά  ἀπό τὴν ὀθωμανική κατοχή. Συνέχεια ανάγνωσης ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΧΙΟΥ-1912

Η ΑΝΑΤΙΝΑΞΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΝΑΥΑΡΧΙΔΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΧΙΟΥ-6/7 ΙΟΥΝΙΟΥ 1822

,

Καταστροφὴ τῆς τουρκικῆς ναυαρχίδος στὴ Χίο-θάνατος τοῦ Καρά Ἀλῆ.
Καταστροφὴ τῆς τουρκικῆς ναυαρχίδος στὴ Χίο-θάνατος τοῦ Καρά Ἀλῆ.

,

Η ΑΝΑΤΙΝΑΞΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΝΑΥΑΡΧΙΔΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΧΙΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, 
ΕΚΔΟΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΟΜΟΣ Β’, Κεφάλαιον Λ’ 1822 

……….Ἄν καὶ ὁ κίνδυνος τῆς Χίου, ἧτο καὶ πρὸ τῆς καταστροφῆς της φανερὸς, ἐβράδυναν δι’ ἔλλειψιν πόρων νὰ ἐκπλεύσωσι τὰ ἑλληνικά πλοῖα εἰς ὑπεράσπισίν της καὶ ματαίωσιν τῶν περαιτέρω σχεδίων τοῦ ἐχθρικοῦ στόλου. Μόλις τὴν 27 ἀπριλίου ἡνώθησαν 56, ἐν οἷς καὶ 8 πυρπολικά, ἐν τῷ λιμένι τῶν Ψαρῶν· καὶ τὰ μὲν τῶν Σπετσῶν διετέλουν ὑπό τὸν Κολανδροῦτσον, τὰ δὲ τῶν Ψαρῶν ὑπό τὸν Ἀποστόλη, τὰ δὲ τῆς Ὕδρας ὑπό τὸν Μιαούλην ὑφ’ὅν διετέλει καὶ ὅλος ὁ στόλος. Τὴν 28 ἔπλευσεν ὁ στόλος οὗτος πρὸς τὸν Τσεσμὲν, ὅπου, ὡς ἐλέγετο, ἐλλιμένιζεν ὁ ἐχθρικός· ἀλλά μὴ εὑρών αὐτόν περιέπλεε τὴν Χίον παραλαμβάνων ὅσους εὕρισκε περιπλανωμένους καὶ κρυπτομένους δυστυχεῖς Χίους· εἰς εὕρεσιν δὲ αὐτῶν καὶ ἀσφαλῆ συνοδίαν εἰς τὰ πλοῖα, ἀπεβιβάσθησαν καὶ ναῦται ἔνοπλοι. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΑΝΑΤΙΝΑΞΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΝΑΥΑΡΧΙΔΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΧΙΟΥ-6/7 ΙΟΥΝΙΟΥ 1822

Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΙΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΟΣ

,

ΟΜΗΡΟΣ,

Ὁ Ὅμηρος καὶ ἡ Σφαγὴ τῆς Χίου

,

” Δὲν κλαῖμε ἐδῶ ἄν ἐχάσαμε γεννήματα τοῦ ὁνείρου·
ἐδῶ θρηνοῦμε τὸ χαμὸ τῆς κόρης τοῦ Ὁμήρου” .

,

,

Ἄρθρο βασισμένο στὸ βραβευμένο ἀπό τὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν ἐπιστημονικό ἔργο τῆς δρ. Φιλολογίας, Ἀθηνᾶς Ζαχαροῦ-Λουτράρη, «Ὅμηρος, Χίος Ἀοιδός»

,

Ἡ σύνδεση τοῦ Ὁμήρου μὲ τὴ Χίο, ἔλαβε μία ἀκόμη ἀφορμή γιὰ νὰ ἐκφραστεῖ στοὺς διεθνεῖς πνευματικοὺς κύκλους τοῦ 19ου αἰῶνα, τὴν Μεγάλη Σφαγὴ καὶ γενικὴ καταστροφὴ τοῦ νησιοῦ τὸ 1822. Ἡ Χίος παρουσιάζεται ὡς ἡ ὄμορφη, ἀλλά κακοποιημένη καὶ σφαγμένη κόρη τοῦ θείου ποιητὴ, μέσα σὲ στίχους καὶ πεζὰ κείμενα ἑλλήνων καὶ ξένων λογοτεχνῶν. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΙΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΟΣ

ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΧΙΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ

.

ΧΙΟΣ ΓΚΡΑΒΟΥΡΑ.

ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΧΙΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ

,

Ἐσωτερικές ἀνωμαλίες στὴν Χίο καὶ κατάληψή της ἀπό τοὺς Τούρκους στὰ 1566.

,
……….Ἡ θέση τῶν Γενουατῶν στὴν Χίο, στὴν πιὸ σπουδαία κτήση τους στὴν Ἀνατολή, εἶχε ἀρχίσει νὰ γίνεται ἐπικίνδυνη ἀπό τὴν ἐποχή ἀκόμη ποὺ οἱ Τοῦρκοι εἶχαν καταλάβει τὴν Ρόδο. Τὸ εἰδυλλιακό νησὶ τοῦ Ὁμήρου, «ὁ ἐπιφανέστερος τόπος τῆς Ἑλλάδος» καὶ τὸ «δεξὶ μάτι τῶν Γενουατῶν», εἶχε γίνει τώρα ἡ ἀκροτελεύτια προφυλακὴ τῆς χριστιανοσύνης ἀπέναντι ἀπό τὴν Σμύρνη. Συνέχεια ανάγνωσης ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΧΙΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ