Αρχείο κατηγορίας ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ-ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ-ΛΥΚΑΟΝΙΑ

ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΣΥΛΛΑ (ή ΣΙΛΗ ή ΣΙΛΛΗ)-ΛΥΚΑΟΝΙΑ

,

.

Σύλη ή Σίλλη ή Σύλλα-Λυκαονία 

.

……….Πρόκειται γιά το αρχαίο Σύλλαιον το οποίο αποικίσθηκε, σύμφωνα με την παράδοση, από τον σουλτάνο Αλεαντίν με κατοίκους τής Σίλης Λακωνίας τής Πελοπονήσσου… Συνέχεια ανάγνωσης ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΣΥΛΛΑ (ή ΣΙΛΗ ή ΣΙΛΛΗ)-ΛΥΚΑΟΝΙΑ