ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

17 Σεπτεμβρίου

397.—Ημερομηνία θανάτου τού Οικουμενικού Πατριάρχη Νεκτάριου. Διετέλεσε Πατριάρχης κατά τα έτη 381-397, ενώ έχει ανακηρυχθεί άγιος και η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του στις 11 Οκτωβρίου. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ἑλληνόπουλα τῆς Κρήτης θύματα τῆς Γερμανικῆς Κατοχῆς.
16 Σεπτεμβρίου

1462.—Ο Γενουάτης Νικόλαος Γατελούζος (Gattilusi) παραδίδει υπό όρους το κάστρο τής Μυτιλήνης στον σουλτάνο Μεχμέτ Β΄. Οι τούρκοι παρασπονδώντας, ξέσπασαν σε άγριες λεηλασίες και σφαγές των Ελλήνων κατοίκων. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Η κηδεία τού δολοφονηθέντος Θεόδωρου Μόδη, στο Μοναστήρι.
15 Σεπτεμβρίου

533.—Την επομένη τής μάχης στο Δέκιμο, ο ρωμαϊκός στόλος περιέπλευσε το ακρωτήριο Μερκούριο (Έρμαια Άκρα) και αγκυροβόλησε στα ανοιχτά τής Καρχηδόνας. Το πρωί τής 15ης Σεπτεμβρίου τού 533, ο Στρατηγός Βελισσάριος εισερχόταν θριαμβευτικά στην πρωτεύουσα τής Β. Αφρικής, επικεφαλής των στρατευμάτων του, έχοντας δίπλα την αγαπημένη του σύζυγο Αντωνίνα και επευφημούμενος από τούς κατοίκους τής πόλεως. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

14 Σεπτεμβρίου

Ἡμέρα Ἐθνικῆς Μνήμης γιὰ τὴν γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἀπό τὸ τουρκικὸ κράτος.

490 π.Χ..—Μία ἡμέρα μετὰ τὴν μεγαλειώδη νίκη τῶν Ἀθηναίων καὶ τῶν Πλαταιῶν συμμάχων τους στὴν μάχη τοῦ Μαραθῶνα, ἔφτασε καὶ τὸ Σῶμα Σπαρτιατῶν, δυνάμεως 2.000 ἀνδρῶν, ποὺ εἶχε ζητηθεῖ γιὰ βοήθεια. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

13 Σεπτεμβρίου

336.—Σαν σήμερα έγιναν τα εγκαίνια τού Ναού τής Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, ο οποίος αναγέρθηκε με βασιλικά έξοδα μετά την εύρεση τού Τιμίου Σταυρού. Οι εργασίες οικοδομήσεως είχαν ολοκληρωθεί ήδη από το 335. Την επομένη των εγκαινίων τού Ναού εορτάσθηκε η ύψωσις τού Τιμίου Σταυρού. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

«Ἑλλήνων προμαχοῦντες Ἀθηναῖοι Μαραθῶνι χρυσοφόρων Μήδων ἐστόρεσαν δύναμιν.»

12 Σεπτεμβρίου

490 π.Χ.—Μὲ βάση τὴν χρονολόγηση Ἀττικοῦ καὶ Σπαρτιατικοῦ ἡμερολογίου, στὶς 12 Σεπτεμβρίου ἔγινε ἡ μεγάλη μάχη τοῦ Μαραθῶνα. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

11 Σεπτεμβρίου

1537.—Ολοκληρώνεται η αναχώρηση τού στόλου των σφαγέων τούρκων από την Κέρκυρα μετά την παύση τής πολιορκίας (βλ.8/9). Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

10 Σεπτεμβρίου

490 π.Χ..—Μετὰ τὴν λήξη τοῦ ἀπαγορευτικοῦ χρονικοῦ διαστήματος, καὶ μία ἡμέρα μετὰ τὴν πανσέληνο, ἀναχώρησε ἡ Σπαρτιατικὴ βοήθεια, ἀνταποκρινόμενη στὸ κάλεσμα τῶν Ἀθηναίων. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ἑλληνικό Ἡμερολόγιο-Ἑλληνοϊστορεῖν