ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ ΠΑΥΛΟΣ ΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΛΙΠΗΣ

.

.

Ο ΠΑΥΛΟΣ ΚΥΡΟΥ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΛΙΠΗΣ
.

Παῦλος Κύρου (+20/11/1906)

……….Ὁ Παῦλος Κύρου, ἀπ’ τὸ Ἀνταρτικό, βάδισε στὰ ἴχνη τοῦ παπποῦ του, Ναούμ Κύρου, ὁ ὁποῖος μὲ τοὺς συντρόφους του εἶχε πάρει τὰ βουνά καὶ πολεμοῦσε τοὺς τούρκους. Ἡ μοιραία στιγμὴ ἦλθε ὅταν κάποιος προδότης στὸ Τρίγωνο, ἔβαλε ἀφιόνι ἤ ἄλλο ναρκωτικὸ στὸ κρασί του. Τὸ κεφάλι του τὸ γύρισαν μ’ ἕνα παλούκι θριαμβευτικὰ στὰ χωριὰ καὶ τὴν Καστοριά, ὅπου κι ἔμεινε πολλὴς μέρες ἐκτεθειμένο στὸ παζάρι, γιὰ νὰ δοῦν οἱ ἄπιστοι ραγιάδες πῶς τιμωροῦνται ὅσοι τολμοῦσαν νὰ σηκώσουν κεφάλι στὴν τουρκία.

……….Ὁ Παῦλος Κύρου ἄρχισε νωρὶς κι αὐτός νὰ κλαδεύῃ μὲ τὸν καπετάν Κώτα μπέηδες.  Πῆρε μέρος σ’ ὅλες σχεδὸν τὶς ἐκστρατείες καὶ ἐπιχειρήσεις τοῦ Κώτα. Μετὰ τὴν φυλάκιση τοῦ Κώτα, συνέχισε μὲ τὸ σώμα τοῦ Καούδη. Ὁ Καούδης δὲν ἔκανε βῆμα χωρὶς τὸν Παῦλο, ὁ ὁποῖος ἦταν σύμβουλος καὶ ὁδηγός.  Ὁ Κύρου εἶχε τὴν ἰδιότητα νὰ γνωρίζῃ πιθαμὴ πρὸς πιθαμή ὅλη τὴν Δυτικὴ Μακεδονία μὲ ὅλα τὰ μονοπάτια της. Εἶχε καὶ φίλους καλούς σ’ ὅλα τὰ χωριά της. Ἡ ἀξία τοῦ Παύλου ἀποδείχτηκε ὅταν ὁδήγησε τὰ πρῶτα σώματα Μακεδονομάχων ἀποτελούμενα ἀπὸ ἐθελοντές ἀξιωματικούς καὶ Κρῆτες ἀντάρτες στὸ πέρασμά τους στὴν Μακεδονία.

Νταλίπης Δημήτριος (+19/11/1906)

……….Τὴν Ἄνοιξι τοῦ 1903, ὁ Δημήτριος Νταλίπης, βλαστὸς μιᾶς οἰκογένειας τσελιγκάδων ἀπ’ τὸ Γάβρο (Γαβρέσι), ποὺ κατέβαιναν κάθε Φθινόπωρο μὲ τὰ γιδοπρόβατά τους στὴν Χαλκιδική, πιάστηκε μ’ ἕνα βούλγαρο καὶ «ὑπεύθυνο» τοῦ κομιτάτου στὸ χωριὸ τους, ποὺ ἤθελε νὰ τοὺς ἀρπάξῃ ἕνα χωράφι. Ἐπλήγωσε τὸν οἰκοπεδοφάγο «ὑπεύθυνο» καὶ τὴν γυναῖκα του καὶ κατέφυγε στὸν Κώτα.  Ποῦ ἀλλοῦ μποροῦσε νὰ πάῃ ; Οἱ τοῦρκοι θὰ τὸν φυλάκιζαν, οἱ κομιτατζῆδες θὰ τὸν κομμάτιαζαν. Ὁ Κώτας τοῦ κόλλησε τ’ ὅνομα «Νταλίπης», γιὰ νὰ τοῦ ὑποδείξῃ πρότυπο τὸν ὁμώνυμο πρώην «κλέφτη» ἀπ’ τὴν Σφήκα.

……….Οἱ δύο ὁπλαρχηγοί εἶχαν ἕναν ἰδιαίτερο δεσμό διότι ὁ Εὐθύμιος Καούδης  εἶχε βαπτίσει ἀνὰ ἕνα κοριτσάκι τοῦ καθενός, δίνοντάς του  τ’ όνομά του, Εὐθυμία.

***

  • Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : www.e-istoria.com 

  • Πληροφορίες εικόνας : Συλλογική αναμνηστική φωτογραφία οπλαρχηγών τού Μακεδονικού Αγώνα. Από αριστερά, διακρίνονται όρθιοι οι Κωνσταντίνος Κώττας απο την Ρούλια Φλώρινας, Δημήτριος Νταλίπης από την Γάβρο Φλώρινας, Γεώργιος Κολίτσης από την Χαλάρα Φλώρινας και Συμεών Ιωαννίδης από τα Άλωνα Φλώρινας. Καθήμενοι είναι από αριστερά οι Ηλίας Γαδούτσης απο το Αντάρτικο Φλώρινας και ο Παύλος Κύρου από το Ανταρτικό Φλώρινας. 

Αφήστε μια απάντηση