ΝΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – “ΒΙΒΛΙΑ”

.

111

.

Τὸ “ Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο” ἐμπλουτίζεται μὲ μία νέα κατηγορία.  Μέσω αὐτῆς θὰ παρουσιάζονται βιβλία, τῶν ὁποίων τὸ περιεχόμενο θὰ «ἀνεβαίνει» σὲ δύο ἤ τρεῖς συνέχειες.

Ὁ κύριος Τσακνάκης Α., Φιλόλογος-Θεολόγος, μᾶς τίμησε μὲ τὴν ἐμπιστοσύνη του, παραχωρώντας μας μὶα σειρᾶ, ἐξαιρετικῆς θεματολογίας.

Τὸ βιβλίο ποὺ θὰ φιλοξενήση ἡ ἑνότητα/κατηγορία, φέρει τὸν τίτλο :

« ΚΑΚΙΑ-ΦΡΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΦΡΟΣΥΝΗ- ΣΩΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΚΟΛΑΣΙΑ »

καὶ αποτελεῖ συνέχεια τοῦ προηγουμένου, μὲ τίτλο “ΠΕΡΙ ΑΡΕΤΗΣ“.

Σήμερα δημοσιεύται τὸ δεύτερο καὶ τελευταῖο μέρος .

.

Ἀντί προλόγου…

.

” Χαρακτηριστικὸ τῆς ἀφροσύνης εἶναι νὰ κρίνει κάποιος τὰ πράγματα κακῶς, νὰ σκέφτεται κακῶς, νὰ συναναστρέφεται κακῶς, κακῶς νὰ χρησιμοποιεῖ τὰ παρόντα ἀγαθὰ, νὰ ἔχει ψευδεῖς ἀπόψεις γιὰ τ’ ἀγαθὰ καὶ τὰ κακὰ τοῦ βίου. Τὴν ἀφροσύνη ἀκολουθεῖ ἡ ἀπειρία καὶ ἡ ἀμάθεια καὶ ἡ ἀκράτεια καὶ ἡ ἀδεξιότητα καὶ  ἡ ἀμνημοσύνη (…).

Χαρακτηριστικὸ τῆς ἀκολασίας εἶναι νὰ ἐπιλέγει κάποιος τὶς ἀπολαύσεις τῶν βλαβερῶν καὶ αἰσχρῶν ἡδονῶν, νὰ θεωρεῖ ὅτι εὐδαιμονοῦν κυρίως ὅσοι ζοῦν μὲ τέτοιες ἡδονὲς, νὰ λατρεύει τὰ γέλια καὶ τὰ πειράγματα καὶ τὰ εὐτράπελα πράγματα, νὰ εἶναι ραδιοῦργος καὶ στὰ λόγια καὶ στὰ ἔργα. Τὴν ἀκολασία ἀκολουθεῖ ἡ ἀταξία, ἡ ἀναίδεια, ἡ ἀκοσμία, ἡ τρυφὴ, ἡ ραθυμία, ἡ ἀμέλεια, ἡ ὁλιγωρία καὶ ἡ ἔκλυση ἠθῶν “.

.

.

Τὸ πρῶτο μέρος μπορεῖτε νὰ τὸ διαβάσετε ἐδῶ

.

.

Αφήστε μια απάντηση