ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ -ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ

.

Αργυρούπολη

Αργυρούπολη

.

……….Πόλη που ανήκε στον Νομό Τραπεζούντας, με απόσταση 100 χιλιόμετρα από αυτήν και, έδρα τής Επαρχίας Χαλδίας. Το όνομά της στα χρόνια τού Ομήρου ήταν Αργυρή.

……….Ενορίες τής πόλεως ήσαν οι εξής: Αγίου Ιωάννου, Αγίου Γεωργίου που ήταν και η Μητρόπολη, τα Λιβάδια, τής Παναγίας, τού Σταυρού και τού Αγίου Θεοδώρου. Τον 18ο αι. είχε πέντε ναούς και 2 μεγάλα σχολεία, το ένα αρρεναγωγείο με δώδεκα δασκάλους και καθηγητές και 300 μαθητές, καθώς και ένα πεντατάξιο παρθεναγωγείο με 6 δασκάλες.

……….Στην Αργυρούπολη ζούσαν περισσότερες από 5.000 οικογένειες, αλλά όταν άρχισε η παρακμή των μεταλλείων ο αριθμός έπεσε περίπου στο 1/5. Μετά τα τραγικά γεγονότα τού 1914-1922 λίγοι Αργυρουπολίτες κατέφυγαν στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκαν κυρίως στην Μακεδονία. Ένα μέρος αυτών εγκαταστάθηκαν κυρίως στην Νάουσα όπου μετέφεραν και πολλά κειμήλια των ιερών ναών τής Αργυρούπολης, αλλά και την πολύτιμη βιβλιοθήκη τού φροντιστηρίου, με σπάνια χειρόγραφα και βιβλία. Σήμερα λειτουργεί άριστα αυτή η βιβλιοθήκη και αποτελεί κόσμημα για την πόλη τής Νάουσας.


.

Αφήστε μια απάντηση