ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ-Ο ΠΕΛΕΚΥΣ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ

.

Νέοι γενίτσαροι σὲ τέμενος- δημιουργία τού ζωγράφου Ζαν Λεόν Ζερόμ (Jean Leon Gerome 1865).

,

Γενίτσαροι

ὁ πέλεκυς τῶν ὀθωμανῶν καὶ τὸ ὀθωμανικὸ παράδοξο.

……….Τὸ παράδοξο εἶναι ὅτι ἀπὸ ὅλα τὰ στρατιωτικὰ τμήματα ποὺ ὑπηρέτησαν κατὰ καιροὺς κάτω ἀπὸ τὰ λάβαρα μὲ τὴν ἡμισέληνο, τὸ πλέον ἐπίφοβο καὶ ἐπίλεκτο σῶμα δὲν ἦταν τουρκικὸ (ἀλλά) ἀποτελεῖτο ἀπὸ στρατολογημένους διὰ τῆς βίας χριστιανούς.

……….Ἡ δημιουργία τῶν γενιτσάρων δὲν προέκυψε ἀπὸ τυχαῖα συμβάντα, ἀλλὰ ἀπὸ καλὰ ὑπολογισμένες ἐπιλογὲς τῆς ὀθωμανικῆς κυβέρνησης μὲ τὶς ὁποῖες προσπάθησε ἀπὸ νωρὶς νὰ ἐπιβάλλει τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχό της στὴν τεράστια αὐτοκρατορία της.

……….Τὸ σῶμα τῶν γενιτσάρων ἀποτελοῦσε ἕνα στρατιωτικὸ νεωτερισμὸ ποὺ προηγήθηκε τουλάχιστον κατὰ τρεῖς αἰῶνες τοῦ «Στρατοῦ Νέου Ὑποδείγματος» τοῦ Κρόμγουελ. Οἱ γενίτσαροι φοροῦσαν ὁμοιόμορφες φανταχτερὲς στολές, πολὺ πρὶν οἱ εὐρωπαϊκοὶ στρατοὶ ἀκολουθήσουν αὐτὸ τὸ παράδειγμα τὸν 18ο αἰῶνα. Βρίσκονταν σὲ διαρκὴ ἑτοιμότητα καὶ πληρώνονταν ἀπὸ τὸν σουλτάνο.

……….Τὸ ἐπίπεδο πειθαρχίας τους ἦταν ἐπίσης κατὰ πολὺ ἀνώτερο σὲ σύγκριση μὲ ἐκεῖνο τῶν ἀντιπάλων τους καὶ  ἡ ἔμφαση ποὺ ἔδιναν στὸν ψυχολογικὸ πόλεμο τοὺς ἔδινε ἕνα σαφὲς πλεονέκτημα κατὰ τὴ μάχη.


  • Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό  : www.e-istoria.com 

Αφήστε μια απάντηση