ΓΡΑΦΗ 3.500 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

.

.

ΓΡΑΦΗ 3.500 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

.

……….Μία πήλινη πινακίδα τῆς Μυκηναϊκῆς ἐποχῆς, ποὺ βρέθηκε κατὰ τὶς ἀνασκαφὲς στὴν Ἴκλαινα τῆς Μεσσηνίας θεωρεῖται ὅτι φέρει γραμμένη τὴν ἀρχαιότερη Ἑλληνικὴ – καὶ κατὰ συνέπεια εὐρωπαϊκὴ – γραφή (…) τὸ σημαντικὸ εἶναι ἡ χρονολόγησή της, ποὺ τοποθετεῖται περὶ τὸ 1450 π. Χ.

……….Περιλαμβάνει ὰπὸ τὴ μία πλευρὰ τὸν σχηματισμὸ ρήματος ποὺ σχετίζεται μὲ τὴν κατασκευὴ καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ὸνόματα καὶ ἀριθμοὺς, ποὺ πιθανότατα ἀντιστοιχοῦν σὲ κάποιον κατάλογο ἰδιοκτησίας..Ἡ συγκεκριμένη πινακίδα ἀλλάζει τὶς ἔως τώρα γνώσεις μας γιὰ τὴν χρήση τῆς Γραμμικῆς Β΄ ἀλλὰ ἐνδεχομένως καὶ γιὰ τὴν ἐξάπλωση τῆς γραφῆς.

……….Οἱ πινακίδες αὺτὲς ἦταν ἕνα εἶδος ἀρχείων γιὰ τὴν καταγραφὴ προϊόντων καὶ τὴν διάθεσή τους στὸ ἐμπόριο, ἀφοροῦσε δηλαδὴ οἰκονομικὰ καὶ λογιστικὰ θέματα τῆς ἄρχουσας τάξης…


Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση