ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΣΤΡΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΕΑ 1950-1955

.

ΕΚΣΤΡΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΟΡΕΑΣ.

……….Στὶς 25 Ἰουνίου 1950, ἡ Ν.Κορέα δέχτηκε αἰφνιδιαστικὴ εἰσβολὴ ἀπὸ τὶς δυνάμεις τῆς Β.Κορέας, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν κατάληψη τῆς Σεοῦλ μέσα σὲ τέσσερεις μέρες. 

……….Ἡ Ἑλλάδα ὡς μέλος τοῦ ΟΗΕ, ἀνταποκρινόμενη στὴν ἀπόφασή του, προχώρησε στὴν συγκρότηση Εἰδικοῦ Ἐκστρατευτικοῦ Σώματος μὲ τὴν ὀνομασία «Ἐκστρατευτικὸ Σῶμα Ἑλλάδος (ΕΚΣΕ)» τὸ ὁποῖο περιελάμβανε δυνάμεις τοῦ Στρατοῦ Ξηρᾶς καὶ τῆς Ἀεροπορίας.

Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό www.e-istoria.com    
 Γενικὰ περὶ τῆς Ἐλληνικῆς συμμετοχῆς : www.e-istoria.com 

Αφήστε μια απάντηση