ΝΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – “ΒΙΒΛΙΑ”

.

111

.

Τὸ “ Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο ἐμπλουτίζεται μὲ μία νέα κατηγορία. Μέσω αὐτῆς θὰ παρουσιάζονται βιβλία, τῶν ὁποίων τὸ περιεχόμενο θὰ «ἀνεβαίνει» σὲ δύο ἤ τρεῖς συνέχειες.

Ὁ κύριος Τσακνάκης Α., Φιλόλογος-Θεολόγος, μᾶς τίμησε μὲ τὴν ἐμπιστοσύνη του, παραχωρώντας μας μὶα σειρᾶ, ἐξαιρετικῆς θεματολογίας.

Τὸ πέμπτο βιβλίο ποὺ θὰ φιλοξενήση ἡ ἑνότητα/κατηγορία, φέρει τὸν τίτλο «Ὁ κώδικας τῆς ἀρετῆς τῶν Πυθαγορείων».  Σήμερα δημοσιεύεται τὸ πρῶτο μέρος.

.

Λίγα λόγια γιὰ τὸ βιβλίο ἀπὸ τὸν κύριο Τσακνάκη

(Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν εἰσαγωγὴ)

Ως πρώτο τμήμα τής εισαγωγής αυτής τής έκδοσης επέλεξα το σύντομο κεφάλαιο που ο διακεκριμένος Βάσκος ελληνοκεντρικός φιλόσοφος και συγγραφέας Φεδερίκο Κάρλος Κρούτβιγκ Σαγρέδο (1921-1998) αφιερώνει στην προσωπικότητα τού Πυθαγόρα, γιά τον οποίον κάνει λόγο στο ένατο κεφάλαιο τού βιβλίου του «Το Ελληνικό Θαύμα: από την Μαγεία στην Επιστήμη» (Θεσσαλονίκη, 2006).

Ακόμη και αν αποφάσιζα να λάβω σοβαρά υπ’ όψιν τις περί Πυθαγόρα διαφωνίες μου με τον διαπρεπή Βάσκο στοχαστή, δεν θα μπορούσα ν’ αντισταθώ στον πειρασμό και να μην παραθέσω εδώ το ακόλουθο ενδιαφέρον κείμενό του, τού οποίου το λιτό και απότομο ύφος – ταλαντευόμενο μεταξύ ειρωνείας και αμφιβολίας – ασκεί πάντοτε ξεχωριστή γοητεία σ’ ένα πλήθος μαθητών, θαυμαστών και αναγνωστών του. Ο λόγος, λοιπόν, περνά στον σεβαστό Φεδερίκο:

.

………..”Παρά τις ποικίλες γνώμες και τις αλληλοαμφισβητούμενες απόψεις, που – μέσα από συγκρούσεις και αντιρρήσεις – εκφράζουν οι διάφοροι μελετητές γιά τον βίο και το έργο τού φημισμένου μύστη και διδασκάλου Πυθαγόρα, υπάρχει ένα σημείο στο οποίο σχεδόν όλοι είναι σύμφωνοι: το πρόσωπο τού Πυθαγόρα κινείται ανάμεσα στην ιστορία και στον θρύλο, στην πραγματικότητα και στην φαντασία, στην πίστη και στην απόδειξη. Ο ίδιος «πέπλος μυστηρίου» φαίνεται να καλύπτει επίσης την συλλογική ζωή και δράση των μαθητών του, των περίφημων Πυθαγορείων, που διέσωσαν, καλλιέργησαν και διέδωσαν την διδασκαλία τού σοφού Σάμιου σε όλα τα πνευματικά κέντρα τής εποχής τους, καθιστώντας την αντικείμενο εκτεταμένων συζητήσεων και μεγάλου θαυμασμού ή έντονης απόρριψης.

Σημαντικό μέρος τής πυθαγόρειας διδασκαλίας καλύπτει η φιλοσοφική αναζήτηση τής Αρετής, με την οποία ασχολήθηκαν – κατά καιρούς – σχεδόν όλες οι φιλοσοφικές σχολές τής αρχαίας Ελλάδας. ….

..

 “Ὁ κώδικας τῆς ἀρετῆς τῶν Πυθαγορείων“, θὰ δημοσιευθῆ σὲ δύο συνέχειες.

.

.

Τὸ πρῶτο μέρος μπορεῖτε νὰ  διαβάσετε ἐδῶ

.

.

.

Αφήστε μια απάντηση