ΙΜΒΡΟΣ Η ΠΟΛΥΠΑΘΟΣ

.

Σύλλησις τάφων. Ὅ,τι ἀπέμεινε ἀπὸ ὀστεοφυλάκιο. Τὰ κόκκαλα τῶν νεκρῶν σκορπίσθηκαν στοὺς δρόμους.
Σύλλησις τάφων. Ὅ,τι ἀπέμεινε ἀπὸ ὀστεοφυλάκιο. Τὰ κόκκαλα τῶν νεκρῶν σκορπίσθηκαν στοὺς δρόμους.

.

.Οἱ φρικιαστικὲς συνθῆκες βιαίου ἐκτουρκισμοῦ τοῦ ἑλληνικοῦ νησιοῦ τὴ δεκαετία τοῦ 1960.
Ἴμβρος, ἡ πολύπαθος…

.

Τῆς Φωτεινῆς Τομαῆ | Κυριακὴ 26 Ἰουλίου 2009

.

……….Παρὰ τὴ μακραίωνη ἑλληνικὴ παρουσία στὸ νησί, ἡ Ἴμβρος ὅπως καὶ ἡ γειτονικὴ της Τένεδος, πέρασαν μὲ τὴ Συνθήκη τῆς Λωζάννης (1923) στὴν Τουρκία.

……….Ἔκτοτε ξεκίνησε ἀργὰ καὶ μεθοδικὰ, γιὰ νὰ μετατραπεῖ σὲ βίαιο τὴν κρίσιμη δεκαετία τοῦ 1960, ὁ ἐκτουρκισμὸς τους ὑπὸ συνθῆκες «φρικιαστικές», ὅπως τὶς χαρακτήριζε σὲ ἀπόρρητη ἔκθεσή του ὁ Ἀμερικανὸς καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Κολούμπια, James Ρ.Shenton, ἀπὸ αὐτοψία ποὺ διενήργησε σὲ κατ΄ ἰδίαν μετάβασή του στὸ νησὶ κατὰ τὴ διάρκεια ἐμπιστευτικῆς ἀποστολῆς του.

……….Ὅπως πολὺ χαρακτηριστικὰ συνόψιζε σὲ πολυσέλιδη ἔκθεσή του ὁ τότε γενικὸς πρόξενος στὴν Κωνσταντινούπολη Ν. Καρανδρέας, τὰ μέτρα ἐκφοβισμοῦ εἰς βάρος τῶν καθ΄ ὅλα «φιλήσυχων Ἰμβρίων» ὀφείλοντο στὸ γεγονὸς ὅτι «οἱ Τοῦρκοι ἀντιλαμβανόμενοι ὅτι ἡ φορὰ τῶν πραγμάτων θὰ ἀγάγη μοιραίως εἰς Ἑλληνοτουρκικὰς συνδιαλέξεις ἐπὶ τοῦ Κυπριακοῦ, σπεύδουν νὰ μᾶς ἀποστερήσουν τοῦ διαπραγματευτικοῦ ὄπλου ὅπερ θὰ ἀπετέλει εὶς χεῖρας ἡμῶν μία ὑπὸ Ἑλλήνων ἀμιγῶς κατοικουμένη Ἴμβρος»….

……….[ ] ἡ ἀπογύμνωσις τοῦ νησιοῦ ἀπὸ τὸν γηγενὴ πληθυσμὸ του ποὺ ἦταν ἀμιγῶς ἑλληνικός, βρέθηκε νὰ ἔχει κατεπείγουσα προτεραιότητα στὴν ἀτζέντα τῆς τουρκικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τὴ συγκεκριμένη δεκαετία. Γιὰ τὴν ὑλοποίησή της χρησιμοποιήθηκε κάθε μέσον.

Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση