ΟΙ ΔΙΩΓΜΟΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (1914-1918) ΚΑΙ Ο ΞΕΡΡΙΖΩΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ (1922-1923)

. . .Τὸ πρόγραμμα τοῦ Νεοτουρκικοῦ κομιτάτου καὶ ὁ «πολιτισμὸς» τῶν νεότουρκων. «Γιάγμα, γιάκιν, κεσίν» (ὰρπᾶξτε, κᾶψτε, σφᾶξτε).   ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΙΖΛΑΡΗ   Ἐπιτ.Λυκειάρχου, Φιλολόγου Πολλοὶ εἶναι οἱ διωγμοὶ τῶν Ἑλλήνων τῆς Θρᾲκης, ὅπως ἄλλωστε καὶ ὅλων τῶν Ἑλλήνων, σ’ ὅλες τὶς περιόδους τῆς μακρόχρονης τουρκικῆς σκλαβιᾶς (1453-1923). Οἱ διωγμοὶ ὅμως τῶν ἐτῶν 1914-1918, ξεπέρασαν κάθε … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΟΙ ΔΙΩΓΜΟΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (1914-1918) ΚΑΙ Ο ΞΕΡΡΙΖΩΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ (1922-1923).