ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΑΓΓΛΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ – Ο ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΠΟΘΟΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ

.

Ἀγγλοκρατία στὴ Κύπρο-ἀποβίβασις ἀλόγων στὴν Λάρνακα
Ἀγγλοκρατία στὴ Κύπρο-ἀποβίβασις ἀλόγων στὴν Λάρνακα

.

Τοῦ Ἀνδρέα Βαρνάβα, Ἱστορία τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ  ἀγῶνα τῆς ΕΟΚΑ ,1955 1959

Ὁ διαρκὴς Ἑνωτικὸς πόθος τῶν Κυπρίων

.

Περιεχόμενα

α) Ἐνέργειες καὶ ἐκδηλώσεις τῶν Κυπρίων γιὰ τὴν ἕνωση τῆς Κύπρου μὲ τὴν Ἑλλάδα.

β)  Ἡ ἐθνική ἐξέγερση τοῦ Ὀκτωβρίου 1931.

γ) Τὰ κυριότερα μέτρα τῆς Ἀγγλικῆς Κυβέρνησης ἐναντίον τῆς ἑλληνικῆς παιδείας τῆς Κύπρου.

 .

……….Ὁ Κυπριακὸς λαός, ἔχοντας συνείδηση τῆς ἑλληνικῆς του καταγωγῆς, σ’ ὅλα τὰ χρόνια τῆς ἀγγλικῆς κατοχῆς ἐπιδίωκε μὲ πολλοὺς τρόπους νὰ ἐπιτύχει τὴν ἐκπλήρωση τοῦ πόθου του γιὰ ἕνωση τῆς Κύπρου μὲ τὴν Ἑλλάδα. Ἀποκορύφωμα τῶν ἐνεργειῶν του ὑπῆρξε ἡ ἀθρόα συμμετοχὴ του στὸ ἑνωτικό δημοψήφισμα τῆς 15ης Ἰανουαρίου 1950.

……….Ἡ ἀγγλική ὅμως πολιτικὴ ἦταν ἀντίθετη πρὸς τὰ ἐθνικὰ αἰσθήματα τοῦ λαοῦ καὶ θεωροῦσε πάντα κλειστὸ τὸ Κυπριακὸ ζήτημα. Ἡ Τουρκία παραχώρησε τὸ νησὶ στὴ Βρετανία, λόγῳ τῆς προσφορᾶς καὶ τῆς συμπαράστασης τῆς δεύτερης πρὸς τὴν πρώτη στὸ ρωσοτουρκικὸ πόλεμο τοῦ 1877-1878. Ἡ Βρετανία ἀναλάμβανε τότε τὴν ὑποχρέωση νὰ πληρώνῃ ἐτήσιο ἐνοίκιο 92.800 περίπου λιρῶν στὴν Τουρκία.

……….Πρῶτος Βρετανὸς Ἀρμοστής τῆς Κύπρου διορίστηκε ὁ Σερ Γκάρνετ Γούλσλεϋ, στὸν ὁποῖο ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σωφρόνιος κατὰ τὴν προσφώνησή του μεταξὺ ἄλλων εἶπε:

……….«Ἀποδεχόμεθα τὴν μεταπολίτευσιν τοσούτῳ μᾶλλον καθ’ ὅσον ἔχομεν τὴν πεποίθησιν ὅτι ἡ Μεγάλη Βρετανία θὰ βοηθήσῃ τὴν Κύπρον, ὡς ἔπραξε καὶ περὶ τῶν Ἰονίων νήσων, νὰ ἑνωθῇ μὲ τὴν μητέρα Ἑλλάδα, μὲ τὴν ὁποῖαν φυσικῶς συνδέεται».

……….Σ’ ὅλα τὰ ἐπόμενα χρόνια τῆς ἀγγλοκρατίας, οἱ Κύπριοι ἐξέφραζαν συνεχῶς στὶς Βρετανικὲς Ἀρχές τὰ ἐθνικά τους αἰσθήματα καὶ διαδήλωναν μὲ πολλοὺς τρόπους τὸν πόθο τους γιὰ ἕνωση τῆς Κύπρου μὲ τὴν Ἑλλάδα.

……….Ἡ στάση τῶν Ἄγγλων ἦταν πάντα ἀρνητικὴ, γιατὶ τὸ ἀποικιοκρατικὸ πνεῦμα κατηύθυνε τὶς ἀποφάσεις τῶν Κυβερνήσεών τους.

Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση