ΚΥΠΡΟΣ – ΤΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΝΤΑ ΤΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ – Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

.

Ὁ Μακάριος στὸ συμβούλιο Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ
Ὁ Μακάριος στὸ συμβούλιο Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ .

.

Ἡ στάσις τοῦ Μακαρίου, τῆς  Ἑλλαδικῆς  Κυβερνήσεως, μία εἰσαγωγὴ τῶν γεγονότων ποὺ προηγήθησαν τῆς εἰσβολῆς, καθὼς καὶ τῶν πρώτων δύο ἡμερῶν μετὰ τὴν εἰσβολή 

.

……….Τὶς κρίσιμες ἡμέρες τοῦ Ἰουλίου 1974, ἡ Πολεμική Ἀεροπορία σὲ σχέση μὲ τὴν Τουρκικὴ Ἀεροπορία ὑστεροῦσε σὲ ἀριθμούς, μὲ μία ἀναλογία σὲ μαχητικά 1:1,4, ἀλλά, διατηροῦσε τὴν ποιοτική ὑπεροχή. Τὸ ἔμψυχο δυναμικό ἦταν ἀνώτερο, ἡ δύναμις τῶν μαχητικῶν εἶχε ἐνισχυθεῖ μὲ τὰ νέα «Φάντομ-(Phantom)», ποὺ ἄν καὶ ὁλιγάριθμα καὶ μὲ πληρώματα μετρίως ἐκπαιδευμένα, προσέδιδαν ποιοτικὴ ὑπεροχή,

……….[ ]Ὑπελογίζετο ὅτι θὰ μποροῦσαν νὰ καλύψουν τὴν ἀπόσταση ἀπὸ τὴν Κρήτη στὴν Κύπρο σὲ 40-45 λεπτὰ καὶ κατόπιν σὲ χρονικὸ διάστημα 10-15 λεπτῶν νὰ ἐκτελέση τὸ καθένα 3-4 προσβολές.

……….[ ]Στὶς 7 Ἰουλίου 1974,  ἡ Κυπριακὴ Κυβέρνησις ἀπεφάσισε νὰ περιορίσῃ τὴν δύναμη τῆς κυπριακῆς ἐθνοφρουρᾶς (τῆς ὁποίας ἡ πλειοψηφία τῶν ἀξιωματικῶν ἦταν Ἑλλαδίτες) ἀπὸ 11.000 ἄντρες σὲ 4.500.

……….Τὴν Δευτέρα, 15 Ἰουλίου 1974,  στίς 08:00 ἐξεδηλώθη τὸ πραξικόπημα καὶ ἡ ἀπόπειρα δολοφονίας τοῦ Μακαρίου ποὺ ὅμως ἀπέτυχε καὶ ὁ ἐμφύλιος πόλεμος ξεκίνησε. Νεκροὶ 400-650 ἄνδρες. Τὴν Παρασκευὴ, 19 Ἰουλίου 1974, ὁ πρόεδρος Μακάριος παρουσιάστηκε στὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ γιὰ νὰ καταγγείλῃ τὰ γεγονότα στὴν Κύπρο καὶ ἐζήτησε ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΙΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ὡς ἐγγυητρίας δυνάμεως.

……….Τὸ Σάββατο 20 Ἰουλίου 1974 ἀπό τὶς 04:39,  ἀρχίζει ἡ ἀπόβασις τῶν Τούρκων ἐνῶ οἱ μονάδες τῆς Ἐθνικῆς Κυπριακῆς φρουρᾶς βάλλονταν ἀπὸ ἀέρα καὶ θάλασσα. Ἡ Τουρκικὴ Πολεμικὴ Ἀεροπορία βομβαρδίζει ἀνενόχλητη διότι τὰ ἑλληνικὰ ἀντιαεροπορικὰ ἔχουν ρητὲς διαταγὲς νὰ μὴν ἀνοίξουν πῦρ.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Νο1" -  Σάββατο 20 Ἰουλίου 1974.

……….Τὸ ζητούμενο στὴν ἀποστολὴ αὐτὴ ἦταν ἡ μεταφορὰ ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη στὴν Λευκωσία τῆς 2ης ΜΚ, περίπου 400 καταδρομέων μὲ τὸν ἀτομικό ὁπλισμό τους καθὼς καὶ ἡ μεταφορὰ τοῦ βαρέως ὀπλισμοῦ τοῦ τάγματος. Τὰ μόνα κατάλληλα ἐπιβατικά ἀεροσκάφη τὴν δεδομένη χρονικὴ στιγμὴ ἦταν τὰ Β-707. Ἡ πτήση ἀπὸ Ἀθήνα πρὸς τὴν Θεσσαλονίκη ἔγινε στὸ κανονικὸ ὕψος καὶ ἡ τελευταία προσγείωσις ἔγινε στὶς 16:10. Τὰ καύσιμα ἦταν ἀρκετὰ γιὰ ταξίδι Θεσσαλονίκης-Κρήτης.

……….Τὴν Κυριακή 21 Ἰουλίου 1974, τὸ «Ἀλέξανδρος 1» μπῆκε στὸν διάδρομο 290 στὶς 01:50 καὶ περίμενε ἄδεια γιὰ ἀπογείωση. Τὰ ἄλλα δύο θὰ ἦταν ἔτοιμα σὲ 10 λεπτὰ λόγῳ ὑπάρξεως μίας μόνο γεννήτριας γιὰ τὴν ἐκκίνηση τῶν κινητήρων. Ἡ ἄδεια ἦρθε ἀλλά ἦταν γιὰ τὴν Θεσσαλονίκη, διότι ὁ διοικητὴς τῆς 2ης ΜΚ ἐζήτησε καὶ ἐπέτυχε τὴν ματαίωση τῆς ἀποστολῆς λόγῳ τῆς μὴ ἐπαρκείας χρόνου.

  • Τὸ «Ἀλέξανδρος 1»,  ἀπεγειώθῃ στὶς 02:00 καὶ σὲ 40 λεπτὰ προσεγειώθῃ στὴν Θεσσαλονίκη.
  • Τὸ «Ἀλέξανδρος 2» τὸ ἀκολούθησε σὲ μία ὥρα.
  • Τὸ «Ἀλέξανδρος 4» ἐπέστρεψε στὴν Ἀθήνα γιὰ ἀντικατάσταση τοῦ πληρώματος.
  • Τὸ «Ἀλέξανδρος 3» παρέμεινε στὴ Σούδα ὅπου ἔγινε πρόχειρη ἐπισκευὴ καὶ προωθήθηκε στὴν Ἀθήνα στὶς 20:00…

Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria .com
***

Πεντάλεπτο ηχητικό απόσπασμα από την ομιλία τού Μακαρίου στην Έδρα τού Συμβουλίου Ασφαλείας τού ΟΗΕ στις 19-7-1974.

……….Ὁ Νίκος Ἀργυρόπουλος, Πρόεδρος τοῦ συνδέσμου τῶν “Βετεράνων Κύπρου 74”, μιλᾶ στοὺς «Δεσμοὺς Ἑλλήνων» στὴν Θεσσαλονίκη τὸν Ἰούνιο τοῦ 2012,  θέτει ὁρισμένους προβληματισμοὺς γιὰ τὸν Μακάριο καὶ περιγράφει στιγμὲς ἀνδρείας τῶν Ἑλλήνων μαχητῶν.

Αφήστε μια απάντηση