ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΥΣ

.

stratiotesgreenline[1].

.Ἀποδείξεις ἀποστολῆς ὁπλισμοῦ πρὸς τοὺς Τουρκοκυπρίους, ὅπως προκύπτουν ἀπό ἐπίσημα βρετανικὰ ἔγγραφα:

 ……….«Κατοχὴ ὁπλισμοῦ: Χθὲς (17.3.1960) στὶς 8:30μ.μ., μηχανοκίνητη περίπολος τῆς ἀστυνομίας ἀνέκοψε ὄχημα τύπου ΒΑΝ ποὺ ὁδηγοῦσε Τουρκοκύπριος μὲ κατεύθυνση τὴν Πόλι [Χρυσοχούς], στὸν κύριο δρόμο Κτῆμα-Πόλις, κοντὰ στὸ χωριὸ Ἀκουρδάλια. Τὸ ΒΑΝ ἐρευνήθηκε καὶ ἀνακαλύφθηκε ὅτι περιεῖχε 1 ὀπλοπολυβόλο Μπρὲν μὲ 4 κενὲς γεμιστῆρες, 1 αὐτόματο Στὲν μὲ 3 κενὲς γεμιστῆρες καὶ 4 αὐτόματα πιστόλια μὲ 8 κενὲς γεμιστῆρες. Ὁ ὀδηγὸς συνελήφθη καὶ θὰ παρουσιαστεῖ ἐνώπιον τοῦ Ἐπαρχιακοῦ Δικαστηρίου Πάφου ἀργότερα σήμερα […]».

……….«Χθὲς (7η Φεβρουαρίου 1960), Τουρκοκύπριος λοχίας τῆς ἀστυνομίας στὴ Λάρνακα, ζήτησε εἰδική προστασία γιὰ τὸν ἴδιο καὶ τὴν οἰκογένεια του καὶ τέθηκε ὑπό προστατευτικὴ κράτηση. Εἶπε, ὅτι εἶχε ἱσχυρὸ λόγο νὰ πιστεύει ὅτι ἡ ΤΜΤ εἶχε σχεδιάσει τὴν ἄμεση δολοφονία του. Ἐξήγησε, ὅτι ἦταν ἐντεταλμένος γιὰ τὴν διανομὴ καὶ φύλαξη ἀποθεμάτων ὁπλισμοῦ καὶ πυρομαχικῶν τῆς ΤΜΤ στὴν περιοχὴ Λάρνακας καὶ ὅτι ἦταν βαθιὰ ἀναμεμειγμένος σὲ αὐτή τὴν δραστηριότητα ἀπό τὸν Αὔγουστο τοῦ 1957. Πίστευε, ὅτι ἡ δολοφονία του εἶχε προγραμματιστεῖ, διότι οἱ ὁργανωτές τῆς ΤΜΤ ὑποψιάζονταν πὼς δὲν ἦταν πλέον ἀπόλυτα ἔμπιστος.

……….Στὶς 30 Μαρτίου 1960, ὁ κυβερνήτης σὲρ Χιού Φούτ πληροφόρησε τὸν ὑπουργό Ἀποικιῶν, ὅτι εἶχε πληροφορίες πὼς ἄλλο ἕνα τουρκικὸ πλοῖο, τὸ «ΜΑΡΜΑΡΑ», πλησίαζε τὴν Λάρνακα, μεταφέροντας ὁπλισμό γιὰ τοὺς Τουρκοκυπρίους. Ὅμως, ἐν ὅψει τῆς προειδοποίησης ποὺ εἶχε δοθεῖ πρὸς τὸν Τοῦρκο γενικὸ πρόξενο Τουρὲλ, δὲν ἀνέμεναν ὅτι τὰ ὅπλα θὰ ἐκφορτώνονταν. Ἐάν ἐρωτάτο ἀπό τὸν τύπο, θὰ δήλωνε ὅτι οἱ ἐνέργειες [τῶν Ἄγγλων] ἦσαν «προληπτικὰ μέτρα ρουτίνας κατὰ τοῦ λαθρεμπορίου».

Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση