ΑΛΥΤΡΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ

 

Κατὰ τὴν 136η ἐπέτειο ἀπό τὴν γέννηση τοῦ «ἥρωα» τῶν Σκοπιανῶν Γκότσε Ντέλτσεφ, (4-2-2008) παρουσία πολλῶν ἐπισήμων, ὅπως καὶ τοῦ διαβόητου Κίρο Γκλιγκόρωφ, ἀλλά καὶ τοῦ προκαθημένου τῆς σχισματικῆς «Μακεδονικῆς Ἐκκλησίας», ὁ Πρωθυπουργὸς τῶν Σκοπίων κατέθεσε στεφάνι στὸν τάφο τοῦ Ντέλτσεβ, ποὺ σε όλη τὴν διάρκεια τῆς τελετῆς ἦταν στολισμένος ἀπό ἕναν μεγάλο προκλητικότατο χάρτη τῆς «Ἑνιαῖας Μεγάλης “Μακεδονίας”», ὁ ὁποῖος συμπεριλαμβάνει ὁλόκληρη τὴν Μακεδονία μας, ἀπό Φλώρινα, Καστοριά καὶ Κοζάνη, μέχρι τὰ Γρεβενᾶ, τὴν Θεσσαλονίκη, τὴν Χαλκιδικὴ, τὸ Ἅγιον Ὄρος, τὸ Κιλκὶς, Σέρρες, Δρᾶμα, Καβάλα ἔως καὶ τὴν Θάσο.

.

.Ἀψευδή δεδομένα τῆς ἀλυτρωτικῆς συμπεριφορᾶς ποὺ ἀναπτύσσουν κρατικοὶ φορεῖς καὶ ἱδρύματα στὴν γειτονικὴ χώρα τῶν Σκοπίων, εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος.

.

Ἰάκωβος Δ. Μιχαήλιδης, Ἀλυτρωτισμὸς καὶ Πολιτική: Ἐπίσημα Κρατικὰ Ντοκουμέντα τῆς FYROM, 1944-2006.

……….Στὶς 2 Αὐγούστου τοῦ 1944, κατὰ τὴν 41η ἐπέτειο ἀπό τὴν Ἐξέγερση τοῦ Ἴλιντεν, πραγματοποιήθηκε στὸ μοναστήρι Πρόχορ Πτσίνσκι, κοντὰ στὸ Κουμάνοβο, ἡ Πρώτη Ἀντιφασιστική Συνέλευση τῆς «Μακεδονίας» (ΑΣΝΟΜ), ἡ ὁποία ἔθεσε τὶς βάσεις γιὰ τὴν ἵδρυση τῆς Λαϊκῆς Δημοκρατίας τῆς «Μακεδονίας» καὶ τὴν ἔνταξή της στὴν γιουγκοσλαβικὴ ὁμοσπονδία.

……….Στὴν σύνοδο αὐτή ἀναγνωρίσθηκε τὸ δικαίωμα τῆς αὐτοδιάθεσης τοῦ «μακεδονικοῦ λαοῦ» καὶ καθιερώθηκε ἡ ἐπέτειος τῆς Ἐξέγερσης τοῦ Ἴλιντεν ὡς ἐθνική ἑορτή.

……….Ἀπό τότε ἔως σήμερα, ἡ ΛΔΜ – ἤ ΣΔΜ, ὅπως μετονομάσθηκε λίγα χρόνια ἀργότερα – ἡ «FYROM» ἀπό τὶς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 1990, μετὰ τὴν διάλυση τῆς ἑνιαίας Γιουγκοσλαβίας, ἀκολούθησε πιστὰ ὁρισμένες ἰδεολογικές ἀρχές, οἱ περισσότερες ἀπό τὶς ὁποῖες σχετίζονταν μὲ τὴν Ἑλλάδα.

……….Σκοπὸς τῆς παροῦσας ἔκδοσης εἶναι ἡ ἀνάδειξη τῆς ἀλυτρωτικῆς πολιτικῆς ποὺ ἡ «FYROM» ἀκολούθησε καὶ συνεχίζει νὰ ἀκολουθῇ ἔναντι τῆς Ἑλλάδος κατὰ παράβαση μάλιστα τῆς Ἐνδιάμεσης Συμφωνίας, ἡ ὁποία ὑπεγράφη τὸ 1995 καὶ ρητῶς καλοῦσε τὰ δύο ἐμπλεκόμενα μέρη νὰ σταματήσουν τὶς ὁποιεσδήποτε μεταξὺ τους ἀλυτρωτικές ἐκδηλώσεις.

……….Τόσο ἡ διεθνὴς κοινότητα ὅσο καὶ οἱ περισσότεροι ἀπό τοὺς ἐμπλεκομένους στὸ ζήτημα ἁγνοοῦν μία βασικὴ παραδοχή, πὼς τόσο ἡ σύσταση ὅσο καὶ ἡ ἀνάπτυξη ἀκόμη καὶ ἡ ἴδια ἡ μακροημέρευση τῆς «FYROM», στηρίζονται κατὰ πολὺ στὶς ἀλυτρωτικές βλέψεις της ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος καὶ πὼς τυχὸν διακοπὴ τῶν βλέψεων αὐτῶν θὰ καθιστοῦσε προβληματικὴ ἀκόμη καὶ τὴν ἴδια τὴν ἐπιβίωσή της. Ἡ ἀνάλυση τῶν ζητημάτων θὰ ἐπικεντρωθῇ γύρω ἀπό τρεῖς βασικοὺς θεματικοὺς ἄξονες ποὺ συμπυκνώνουν διαχρονικὰ τὶς βασικὲς πολιτικὲς καὶ ἰδεολογικές ἀρχές τῆς γειτονικῆς χώρας:

  • 1ον. Τὴν μετονομασία τῆς Ἑλληνικῆς Μακεδονίας σὲ «αἰγαιακὴ» καὶ τὴν προβολὴ της ὡς ἀλύτρωτης περιοχῆς καὶ ἀναπόσπαστου τμήματος τῆς «FYROM».

  • 2ον. Τὴν ὕπαρξη στὴν Ἑλλάδα «μακεδονικῆς μειονότητος», ἡ ὁποία μάλιστα καταπιέζεται ἀπό τὶς ἑλληνικές ἀρχές.

  • 3ον. Τὴν οἰκειοποίηση τῶν συμβόλων καὶ γενικότερα τῆς ἑλληνικῆς πολιτιστικῆς ἱστορικῆς κληρονομιᾶς μὲ ἐπίκεντρο τὴν Ἀρχαία Μακεδονία.

……….Γιὰ τὴν τεκμηρίωση τῆς παραπάνω ἐπιχειρηματολογίας, ἡ Ἑταιρεία Μακεδονικῶν Σπουδῶν ὑλοποίησε ἐρευνητικό πρόγραμμα ὑπό τὴν ἐποπτεία τοῦ Καθηγητοῦ Ἱστορίας τῶν Νεωτέρων Χρόνων στὸ Α.Π.Θ., κ. Ἰωάννη Κολιόπουλου.

……….Στὸ πλαίσιο αὐτό, ὁμάδα ἱστορικῶν καὶ εἰδικῶν ἐπιστημόνων, ἑταίρων τῆς Ἑταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν, μελέτησε μία σειρὰ ἀπό ἐπίσημα κρατικὰ κείμενα ὅπως τὰ Πρακτικὰ τῶν Συζητήσεων τῆς Βουλῆς, τὶς ἐπίσημες δηλώσεις ἀξιωματούχων τῆς κυβερνήσεως, τὰ Καταστατικὰ καὶ τὶς Προγραμματικὲς Διακηρύξεις τῶν πολιτικῶν κομμάτων, τὰ σχολικὰ ἐγχειρίδια, τὴν ἱστοριογραφική παραγωγή, τὸ Διαδίκτυο κ.ά. ἀπό τὸ 1944 ἔως καὶ σήμερα.

……….Ἐπικουρικῶς ἐξετάσθηκαν διάφορα ντοκουμέντα ΜΚυβερνητικῶν Σωματείων καὶ ργανώσεων, ἰδιαιτέρως μάλιστα ἀλυτρωτικῶν, μόνο ὅμως στὸ ἐπίπεδο ἐκεῖνο τῶν διασυνδέσεών τους μὲ τὸν ἐπίσημο, κρατικὸ πολιτικὸ λόγο..Ἡ αὐτόνομη δράση τῶν ἰδιωτικῶν ὁργανώσεων ἐπί τοῦ παρόντος δὲν μᾶς ἀπασχόλησε, ἀφοῦ ἀποκλειστικό στόχο τοῦ συγκεκριμένου ἐρευνητικοῦ προγράμματος, ἀποτέλεσε ἡ διερεύνηση τῆς συμμετοχῆς τοῦ κρατικοῦ ἐποικοδομήματος τῆς «FYROM» στὸ γαϊτανάκι τοῦ ἀλυτρωτισμοῦ.

……….Ὅσον ἀφορά τὴν σημερινὴ πραγματικότητα, ἡ ἑνδελεχής μελέτη τῶν παραπάνω πηγῶν κατέδειξε πώς, παρὰ τὴν ἀπάλειψη τῶν ἐπιθετικῶν ἐκφράσεων ἀπό τὸ Σύνταγμα τῆς «FYROM», τὴν ὑποστολή τοῦ ἥλιου τῆς Βεργίνας ἀπό τὴν ἐπίσημη ἐθνική σημαία ὡς συνέπεια τῆς ὑπογραφῆς τῆς Ἑνδιάμεσης Συμφωνίας καὶ τὴν χρήση προσεκτικῆς διπλωματικῆς γλώσσας στὰ διεθνὴ Συνέδρια (fora),

οἱ ἐκδηλώσεις τοῦ ἀλυτρωτισμοῦ, ἰδίως σὲ βάρος τῆς Ἑλλάδας, παραμένουν διάχυτες σὲ ὅλο τὸ πολιτικὸ ἐποικοδόμημα τῆς γείτονος· ἀποτελοῦν δὲ συστατικὸ στοιχεῖο τοῦ τρόπου διαπαιδαγώγησης τῆς νεολαίας, ἰδιαιτέρως στὴν πρωτοβάθμια καὶ τὴν δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση.

……….Οἱ ἱστορικοί δὲν μποροῦν νὰ προτείνουν λύσεις καὶ μαγικὲς συνταγὲς γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν διμερῶν προβλημάτων. Κάτι τέτοιο, ἄλλωστε, ξεπερνᾶ τὶς ἀρμοδιότητες τῆς ἐπιστημονικῆς κοινότητας. Ἐξ ἄλλου, πολιτικὰ προβλήματα, ὅπως ἡ διένεξη Ἁθήνας–Σκοπίων, χρήζουν ἀποκλειστικά πολιτικῶν λύσεων. Ἁπλῶς ἡ χρήση καὶ ἡ συχνὴ ἐπίκληση  ἀπό ὅλες τὶς ἐμπλεκόμενες πλευρὲς ἱστορικῶν στοιχείων, πληροφοριῶν καὶ ἐπιχειρημάτων μᾶς ὑποχρεώνει, ὡς κατ’ ἐξοχὴν εἰδικούς στὸ ζήτημα, νὰ διαθέσουμε στὴν κοινωνία τῶν πολιτῶν τῆς πατρίδος μας ἀλλά καὶ στὴν διεθνὴ κοινότητα, στοιχεῖα ἀπαραίτητα ποὺ θὰ συμβάλλουν, ἐλπίζουμε, στὴν κατανόηση ἐπιμέρους παραμέτρων μιᾶς σύνθετης πραγματικότητος καὶ θὰ τροφοδοτήσουν ἕναν γόνιμο προβληματισμὸ πρὸς ὅφελος τοῦ διαλόγου.

Ἡ «καταπιεσμένη μακεδονικὴ μειονότητα»

……….Ἡ ἑνότητα τοῦ «ἀλύτρωτου ἀλλά ἑνιαίου μακεδονικοῦ χώρου» συνδέεται ἄρρηκτα μὲ τὴν ὕπαρξη στὶς γειτονικὲς χῶρες «μακεδονικῆς μειονότητος», ἡ ὁποία μάλιστα καταπιέζεται.

……….Τὸ στοιχεῖο αὐτό περιλαμβάνεται, ὅπως προαναφέρθηκε, στὴν ἱδρυτικὴ διάσκεψη τοῦ ΑΣΝΟΜ και ἔκτοτε ἐξακολουθεῖ ἀναλλοίωτο νὰ διαποτίζῃ τὸν πολιτικὸ λόγο καὶ τὴν κρατικὴ πολιτική. Τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν τύχη τῆς «μακεδονικῆς μειονότητος» στὶς γειτονικὲς χῶρες, ἐξέφρασε ἄλλωστε καὶ ὁ ἴδιος ὁ Πρόεδρος τῆς «FYROM» σὲ ὁμιλία του στὸ Κοινοβούλιο, στὶς 21 Δεκεμβρίου τοῦ 2006.

……….Ἐπίσης, ἡ ἀναφορά στὶς «μακεδονικὲς μειονότητες» καὶ ἡ ἐκδήλωση σχετικοῦ ἐνδιαφέροντος περιέχεται καὶ στοὺς προγραμματικούς στόχους τοῦ ‘Υπουργείου Πολιτισμοῦ γιὰ τὴν περίοδο 2004-2008, ἐνισχύεται μὲ τὴν ἔκδοση σχετικῶν μελετῶν, ἐνῶ ἀποτελεῖ καὶ δημόσια ἐκπεφρασμένη ἀρχή στὴν ἐπίσημη διακήρυξη τοῦ κυβερνῶντος κόμματος τοῦ ΒΜΡΟ.

Διαδήλωση Σκοπιανών στις 2/6/2018… Τίποτα δεν έχει αλλάξει ούτε και πρόκειται ως προς τις φαντασιώσεις τους και τον αλυτρωτισμό τους.

……….Εἶναι, τέλος, χαρακτηριστικὸ πὼς ἡ πολιτικὴ ἡγεσία τῆς «FYROM», συμμετέχει ἀνελλιπῶς σὲ ὅλες τὶς ἐπετειακές ἐκδηλώσεις ποὺ ὀργανώνουν οἱ προσφυγικὲς ὀργανώσεις, ἐκφωνώντας συχνὰ ἐμπρηστικοὺς λόγους.

……….Ἔτσι, ὁ τότε Πρόεδρος τῆς «FYROM» Κίρο Γκλιγκόρωφ, συμμετεῖχε στὴν «Β΄ Συνάντηση τῶν παιδιῶν-φυγάδων ἀπό τὴν Μακεδονία τοῦ Αἰγαίου», ποὺ πραγματοποιήθηκε στὰ Σκόπια τὸ 1998,

ὁ Πρωθυπουργός Γκρούεφσκι ἔλαβε μέρος στὴν «26η Συνάντηση Μακεδόνων ἀπό τὴν Μακεδονία τοῦ Αἰγαίου», ποὺ πραγματοποιήθηκε στὸ Τύρνοβο τὸ 2006, ὁ τότε Πρωθυπουργὸς Τσερβένκοφσκι τίμησε μὲ τὴν παρουσία του τὴν «15η Συνάντηση Μακεδόνων ἀπό τὴν Μακεδονία τοῦ Αἰγαίου» στὸ Τύρνοβο τὸ 1995, ἐνῶ ὁ τότε Ὑπουργὸς τῶν Ἐξωτερικῶν Καζοῦλε, παρευρέθηκε στὴν «22η Συνάντηση Μακεδόνων ἀπό τὴν Μακεδονία τοῦ Αἰγαίου», ποὺ διοργανώθηκε στὸ Τύρνοβο τὸ 2002. 

Αφήστε μια απάντηση