ΙΕΡΟΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΕΣ-IΕΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝ.ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ

 

ΙΕΡΕΙΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡΑΜΑΣ

Iερ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κων.ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ

 

,,,,,,,,,,Ὁ π. Ἀναστάσιος Κων. Καρυπίδης, γεννήθηκε στὸ Κούρτ-Ἀλάν Τραπεζοῦντος τὸ 1881. Μετὰ τὴν Καταστροφὴ ἐφημέρευε στὴν Δράμα. Ἦταν εὐσεβής καὶ καλὸς ἱερεύς. Μορφωμένος δὲν ἦταν, μὰ εἶχε πεῖρα καὶ καλὴ ζωή. Στίς 4 Ὀκτωβρίου 1942, τὸν πυροβόλησε καὶ τὸν σκότωσε ὁ βούλγαρος Πρόεδρος τοῦ Πλατανοτύπου Παγγαίου. Προστέθηκε κι αὐτός στὴν ἱερὴ φάλαγγα τῶν νεομαρτύρων, ποὺ ξεκίνησαν ἀπό τὸν Πόντο καὶ διὰ μέσου τῆς Μακεδονίας, ἔφθασαν στὴν Ἄνω Ἰερουσαλήμ.

«Τῶν ἐπιγείων ἀπάντων καταφρονήσαντες καὶ τῶν βασάνων ἀνδρείως κατατολμήσαντες, τῶν μακαρίων ἐλπίδων οὐκ ἠστοχήσατε, ἀλλ’ οὐρανῶν Βασιλείας κληρονόμοι γεγόνατε».

***

Ἐπιμέλεια κειμένου καὶ εἰκόνας :  « λληνικ μερολόγιο »

Πηγή: Το έργο τού Μητροπολίτου Λήμνου Διονυσίου«Εκτελεσθέντες και μαρτυρήσαντες κληρικοί 1942-1949.»

Γι' ατό, τν ερέων πο μαρτύρησαν γι τν κκλησία κα τ θνος τους,  ς εναι  μνήμη αωνί.

Αφήστε μια απάντηση