ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ

.

www.hellenica.de/

ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ

……….Ἐνῶ τὰ Ἄβδηρα ἦταν ἡ παραλιακὴ πόλη τῆς ἀρχαιότητος τῆς περιοχῆς τῆς Ξάνθης καὶ ἀπό τὸ λιμάνι της, διακινούνταν τὰ προϊόντα της, τώρα τὸν ρόλο αὐτό τὸν παίζει τὸ λιμάνι τοῦ Πόρτο Λάγο ποὺ βρίσκεται στὸν μυχὸ τοῦ ὁμώνυμου κόλπου.

8 ΑΘΛΟΣ ΤΑ ΑΛΟΓΑ ΤΟΥ ΔΙΟΜΗΔΗ……….(…) Ἐδῶ στὸν χῶρο τῆς λίμνης Βιστωνίδος, ἡ Μυθολογία τοποθετεῖ τὸ βασίλειο τοῦ Διομήδη, βασιλιᾶ τῶν Βιστώνων Θρᾳκῶν. Τὰ σαρκοφάγα του ἄλογα, ἦρθε νὰ πάρῃ ὁ Ἡρακλῆς γιὰ νὰ τὰ πάει στὸν βασιλιᾶ τῶν Μυκηνῶν, Εὐρυσθέα. Μεγάλο μέρος τῆς περιοχῆς, βρίσκονταν τότε πιὸ κάτω ἀπό τὴν στάθμη τῆς θάλασσας, ἀπ’ τὴν ὁποία τὸ προστάτευε μιὰ σειρὰ ἐδαφικῶν ἐξάρσεων. Ὅταν λοιπὸν ὁ Ἡρακλῆς, ἀντιμετώπισε τὴν ἐπίθεση τῶν Βιστώνων, ἔσκαψε ἕνα κανάλι κι’ ἀπό τὸ ἄνοιγμα αὐτό εἰσχώρησε ἡ θάλασσα στὸ χαμηλότερο μέρος τῆς ξηρᾶς, πλημμυρίζοντας τὰ πάντα κι’ ἐξαφανίζοντας ἀπό τὸ πρόσωπο τῆς γῆς, τὴν πρωτεύουσά τους, τὴν πόλη Καρτερᾶ. Αὐτά λέει ἡ μυθολογία.

……….Στοὺς Βυζαντινοὺς χρόνους, ἡ περιοχὴ λεγόταν Πόροι, δηλαδὴ περάσματα, εἶχε μάλιστα κι’ ἐπίσκοπο μὲ τὴν ἴδια ὀνομασία. Αὐτή τὴν ὀνομασία τὴν πῆρε προφανῶς γιατὶ ἀπό τὸ μέρος αὐτό περνοῦσε τὸ μεγάλο κανάλι ποὺ ἕνωνε τὴν λίμνη μὲ τὴν θάλασσα. Περνοῦσαν ἀπ’ αὐτό τὰ καράβια κι’ ἔφταναν ὥς τὸν βόρειο μυχὸ τῆς λίμνης, ὅπου ἦταν ἡ Ἀναστασιούπολις.

……….Ἴσως πάλι, ἡ ὀνομασία Πόροι, νὰ ὀφείλεται στὸ γεγονός ὅτι ἀνάμεσα στὴν λίμνη καὶ τὴν θάλασσα, ὑπάρχει στενὸ πέρασμα ξηρᾶς, μιᾶ διάβαση γιὰ τοὺς πεζούς. Ἀπό τὴν διάβαση αὐτή, ὅπως φαίνεται ἀπό κείμενα ἀρχαίων ἱστορικῶν (Ἠρόδοτος, Πλούταρχος, Ἀρριανός), γίνονταν ἡ ἐπικοινωνία τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς. Ὁ Ἠρόδοτος μάλιστα, περιγράφοντας τὴν πορεία τοῦ Ξέρξη, ἀναφέρει πὼς αὐτός πέρασε ἀπό τὶς πόλεις Μαρώνεια, Δίκαια καὶ Ἄβδηρα, ποὺ βρίσκονται ὅλες νότια τῆς λίμνης.

……….Τὴν τοποθεσία αὐτή, οἱ Βυζαντινοὶ τὴν εἶχαν ὀχυρώσει μὲ δυνατὸ φρούριο, στὸ ὁποῖο (ὅπως δείχνουν οἱ ἀνασκαφές) περιλαμβάνονταν καὶ μεγάλος οἰκισμός. Μὲ τὸ πέρασμα τοῦ χρόνου, ἡ ὀνομασία Πόροι, ἄλλαξε σὲ Πόρου, μετὰ ἔγινε Ποροῦ καὶ κατὰ τὸ διάστημα τῆς Τουρκοκρατίας, Μπουροῦ, κι ἔτσι μὲ τ’ ὄνομα αὐτό, ἐννοοῦνταν σιγὰ-σιγὰ ὅλη ἡ λίμνη Βιστωνίδα, καθὼς καὶ τὸ νησὶ ποὺ εἶναι ἀπέναντι ἀπό τὴν μικρὴ πολιτεῖα τοῦ Πόρτο Λάγο.


 Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com

*** ** ***

Αφήστε μια απάντηση