Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΣΤΟ ΝΑΒΑΡΙΝΟ

.

Πίνακας τοῦ George Philip Reinagle μὲ θέμα τὴν ναυμαχία. Ἐθνικό Ναυτικὸ Μουσεῖο
Πίνακας τοῦ George Philip Reinagle μὲ θέμα τὴν ναυμαχία. Ἐθνικό Ναυτικὸ Μουσεῖο

.,

Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΣΤΟ ΝΑΒΑΡΙΝΟ
 .

τῆς Ἑλένης Ε. Κούκου

Καθηγήτριας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

 .

……….(….) Στὶς 19 Ἰανουαρίου 1827, ἡ Γαλλία – μὲ δικὴ της πρωτοβουλία – συνέταξε καὶ ὑπέβαλε στὴν κρίση τῆς Ἀγγλίας, σχέδιο συνθήκης γιὰ τὴν εἰρήνευση τῆς Ἑλλάδος, τὸ ὁποῖο ὅμως δὲν προέβλεπε τρόπους ἐξαναγκασμοῦ τῆς τουρκίας γιὰ ἀποδοχή. Στὸ σχέδιο αὐτό, ἡ Ἀγγλία δὲν ἐκδήλωσε ἄμεσο ἐνδιαφέρον.

Μικρὴ σοβαρὴ πρόοδος γιὰ τὸ ἑλληνικό ζήτημα καὶ γιὰ τὴν ἄμεση ἀπειλή τοῦ αἰγυπτιακοῦ στόλου, ποὺ εἶχε γίνει πολὺ ὁρατή, σημειώθηκε μὲ τὴν ἄφιξη στὴν Κωνσταντινούπολη, τοῦ νέου Ρώσου πρεσβευτὴ, Ribeaupierre, στὶς 11 Φεβρουαρίου 1827. Κατὰ τὴν πρώτη συνάντησή του μὲ τὸν Ρεΐς ἐφέντη, τὸν τοῦρκο ὑπουργὸ τῶν Ἐξωτερικῶν, τοῦ δήλωσε κατηγορηματικά, ὅτι ὁ τσάρος Νικόλαος, ἦταν ἀποφασισμένος νὰ ἐπιτύχει, μὲ κάθε τρόπο, τὴν εἰρήνευση τῆς Ἑλλάδος. Ἄφησε δὲ νὰ κυκλοφορήσουν στὴν Κωνσταντινούπολη φῆμες γιὰ σοβαρὲς ἀπειλὲς ἐναντίον τῆς τουρκίας.

……….Ὁ πρέσβης τῆς Ἀγγλίας Κάνιγκ, ὅπως καὶ τῶν ἄλλων Δυνάμεων, ὅπως ἦταν φυσικό, ἀνησύχησαν ἀπό τὴν ρωσικὴ δραστηριότητα καὶ ἐπεσήμαναν στὴν Πύλη ὅτι εἶχε ἀρχίσει μία ἀντίστροφη κίνηση γιὰ τὴν τουρκία. Ὁ ὑπουργὸς ὅμως τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς τουρκίας – μετὰ μάλιστα καὶ τὴν πτώση τῆς Ἀκροπόλεως τῶν Ἀθηνῶν – ἀπέρριψε μὲ ἱταμότητα κάθε πρόταση συμβιβασμοῦ. Ἀκριβῶς ὅμως αὐτὴ ἡ ἀδιαλλαξία τῆς Πύλης, ἐνήργησε ἀντίστροφα ὑπέρ τῆς Ἑλλάδος. Οἱ “προστάτιδες” Δυνάμεις, πείσθηκαν ἐπιτέλους ὅτι μὲ τὶς ἁπλὲς διπλωματικὲς διαπραγματεύσεις δὲν θὰ ἔπειθαν τὴν τουρκία σὲ καμμία ὑποχώρηση. Ὁ μεγάλος Ἕλληνας διπλωμάτης καὶ ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Ρωσίας, Ἰωάννης Καποδίστριας, εἶχε δῶσει διπλωματικοὺς ἀγῶνες στὰ διάφορα συνέδρια καὶ ἰδιαιτέρως στὸν τσάρο Ἀλέξανδρο, προκειμένου νὰ πείσει καὶ τὸν τσάρο καὶ τοὺς ἄλλους Εὐρωπαίους διπλωμᾶτες γιὰ τὴν τουρκικὴ πραγματικότητα: “Οἱ τοῦρκοι δὲν γνωρίζουν οὔτε θὰ ἡμπορέσουν ποτὲ νὰ γνωρίσουν τὴν γλῶσσαν τῶν διαπραγματεύσεων. Γνωρίζουν μονάχα τὴν γλῶσσαν τῶν ὅπλων. Καὶ μόνον μὲ τὸν πόλεμον, θὰ ἀναγκασθοῦν νὰ ὑποχωρήσουν στὸ θέμα τῆς Ἑλλάδος”.(…)

……….(…) Τὴν ἐπομένη, 8/20 Ὀκτωβρίου 1827, ἡ δραστηριότητα τοῦ συμμαχικοῦ στόλου, ἄρχισε ἀπό τὰ ξημερώματα. Τὸ ἡμερολόγιο τοῦ κυβερνήτη τῆς ναυαρχίδος “Ἀσία”, ἀναφέρει “ἀσθενεῖς ἀνέμους καὶ συννεφώδη καιρὸ”, λίγο μετὰ τὰ μεσάνυχτα.

……….Ὁ ἐχθρικός στόλος μέσα στὸν κόλπο τοῦ Ναβαρίνου, ἦταν παρατεταγμένος σὲ σχῆμα πετάλου. Ἕνας ἀνώνυμος Βρετανὸς ναύτης τοῦ πολεμικοῦ πλοίου “Γένοβα”, ποὺ ἀναδείχθηκε σὲ πραγματικὸ χρονικογράφο, ἔχει διασῶσει στὸ ἡμερολόγιό του, ἐνδιαφέρουσες εἰδήσεις “Μὲ ἕξι σφυρίγματα στὶς 11 π.μ., τὰ τύμπανα μᾶς κάλεσαν στὶς θέσεις μας, μὲ τὸ γνώριμο ρυθμὸ τοῦ πολεμικοῦ τραγουδιοῦ “ἀτρόμητα τὰ πλοῖα μας, χαρούμενα ναυτάκια οἱ ἄνδρες μας”.

……….Στὴν 01:30 – ὁ Κόδριγκτον, ἔδωσε τὸ σῆμα τῆς εἰσόδου τοῦ συμμαχικοῦ στόλου στὸν κόλπο. Μισὴ ὥρα μετά, ἡ ναυαρχίδα του, “Ἀσία”, περνοῦσε τὴν εἴσοδο τοῦ λιμανιοῦ ἀνενόχλητη, παρόλο ποὺ τὰ ἐχθρικά πυροβολεῖα, βρίσκονταν σὲ ἀπόσταση βολῆς πιστολιοῦ καὶ ἀπό τὶς δύο πλευρές. Ἀκολούθησαν καὶ ἄλλα πλοῖα, ἐνῶ ἡ γαλλικὴ ναυαρχίδα “Σειρῆν”, κατέλαβε τὴν καθορισμένη θέση της.

……….Ἡ ἀτμόσφαιρα ἄρχισε νὰ ἠλεκτρίζεται. Πρῶτο σημάδι δράσεως ἦταν ἡ ἀποστολή μιᾶς βάρκας ἀπό τὴν ναυαρχίδα τοῦ Μωχαρὲμ μπέη, ποὺ μετέφερε στὸν Κόδριγκτον τὴν ἀπαίτηση τοῦ Αἰγύπτιου ναυάρχου, νὰ μὴν προχωρήσει μέσα στὸ λιμάνι. Καὶ ὁ Κόδριγκτον ἀπάντησε κατηγορηματικά, πὼς εἶχε ἔλθει γιὰ νὰ δώσῃ διαταγὲς καὶ ὄχι γιὰ νὰ πάρῃ.


  • Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com  

Αφήστε μια απάντηση